Rätt till hälso- och sjukvård på Färöarna

Ret til sundhedsydelser på Færøerne
Här kan du läsa om din rätt till hälso- och sjukvård på Färöarna.

Du som är bosatt på Färöarna har rätt till hälso- och sjukvård i enlighet med gällande sjukförsäkringslag. Om du har fyllt 18 år och omfattas av lagstiftningen betalar du 175 danska kronor i månaden samt 0,60 procent av den skattepliktiga inkomsten för den färöiska allmänna sjukförsäkringen Heilsutrygd.

 

Hälso- och sjukvården inbegriper bland annat gratis behandling av läkare samt bidrag till tandvård, sjukgymnastik och läkemedel.

 

Om du är bosatt utomlands i utbildningssyfte eller för socialt arbete, men innan flytten har varit bosatt på Färöarna i minst fem år, har du rätt till hälso- och sjukvård på Färöarna i enlighet med kungörelse nr 135 från den 17 december 2012, senast ändrad genom kungörelse nr 25 från den 4 april 2016. Denna bestämmelse gäller även personer från Grönland och Danmark som vistas tillfälligt på Färöarna.

 

Färingar bosatta på Färöarna har rätt till gratis hjälp vid sjukdom i Danmark i enlighet med kungörelse nr 565 från den 29 april 2015.

 

I de andra nordiska länderna har färingar rätt till gratis hjälp vid sjukdom i enlighet med den nordiska konventionen om social trygghet på samma sätt som en nordisk medborgare som besöker Färöarna har rätt till denna hjälp. 

 

Den färöiska sjukförsäkringen gäller annars bara på Färöarna, så resenärer som reser till andra länder rekommenderas att teckna en reseförsäkring som täcker eventuell sjukdom.

 

För mer information om hälso- och sjukvård på Färöarna kan du kontakta sjukförsäkringen Heilsutrygd.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.