Perusopetus Norjassa

children in classroom
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Tämä sivu kertoo Norjan perusopetusjärjestelmästä.

Oikeus oppilaspaikkaan Norjan peruskouluissa

Perusopetukseen osallistuminen on Norjassa pakollista. Jos sinulla on peruskouluikäinen lapsi, jonka kanssa aiot oleskella Norjassa yli kolme kuukautta, ota yhteyttä tulevaan norjalaiseen asuinkuntaasi ja ilmoita lapsi kouluun. Vanhempien on itse aktiivisesti huolehdittava lapsen kouluun ilmoittamisesta.

Kaikki julkinen perusopetus on Norjassa maksutonta, ja perusopetuksen rahoituksesta vastaavat kunnat. Julkisten peruskoulujen lisäksi Norjassa on yksityisiä peruskouluja. Ota yhteyttä nykyiseen tai tulevaan norjalaiseen asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja kyseisen kunnan kouluista. Koulunkäynti on mahdollista järjestää myös yksityisenä kotiopetuksena.

Peruskoulu kestää kymmenen vuotta, ja koulu alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi vuotta. Peruskoulu jakautuu kahteen asteeseen. Alakoulua (1.–7. luokka) kutsutaan nimellä barnetrinnet ja yläkoulua (8.–10. luokka) nimellä ungdomstrinnet. Koulun kuuluu muun muassa tarjota kaikille oppilaille välttämätön oppimateriaali ja tarvittavat koulutarvikkeet. Lounasta ei tarjota, joten oppilaat syövät koulussa omia eväitä.

Erityisopetus

Jos oppilas ei pysty seuraamaan tavallista opetusta, hän on oikeutettu erityisopetukseen. Päätöksen oppilaan oikeudesta erityisopetukseen tekee koulu tai opetuksen järjestäjä. Jos oppilas tai hänen vanhempansa eivät ole tyytyväisiä päätökseen, he voivat valittaa siitä aluehallintovirastoon.

Äidinkielen opetus ja norjan kielen lisäopetus

Äidinkielenään jotain muuta kuin norjaa tai saamea puhuvalla oppilaalla on oikeus saada norjan kielen lisäopetusta niin kauan, että hän osaa norjaa riittävän hyvin pystyäkseen seuraamaan tavallista opetusta. Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada myös oman äidinkielen opetusta ja/tai aineopetusta kahdella kielellä.

Tromssan ja Finnmarkin läänien peruskouluissa oppilaalla on oikeus saada suomen kielen opetusta, jos vähintään kolme kveeni- tai suomalaistaustaista oppilasta vaati opetuksen järjestämistä. Saamelaisalueella kaikilla peruskouluikäisillä lapsilla on oikeus saamen kielen opetukseen sekä opetukseen saamen kielellä.  Saamelaisalueen ulkopuolella oppilaalla on oikeus saada saamen kielen opetusta ja opetusta saamen kielellä, jos vähintään kymmenen kyseisen kunnan oppilasta vaatii opetuksen järjestämistä ja jos opetusryhmän koko on vähintään kuusi oppilasta.

Läksyapu ja aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaikilla peruskoululaisilla on oikeus saada maksutonta apua kotitehtävien tekemiseen. Läksyavun järjestäminen on kunnan velvollisuus. Läksyaputoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Kunnat ovat niin ikään velvollisia tarjoamaan kaikille 1.–4.-luokkalaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa (SFO). Lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaa on tarjottava kaikille 1.–7.-luokkalaisille erityistarpeisille lapsille. Myös aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Lisätietoja läksyavusta ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta antavat koulut ja kunnat.

Koulumatka ja koulukuljetus

Oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on pitkä tai vaarallinen tai jos oppilaalla on vamma tai hänelle on sattunut tapaturma.

Lomat ja vapaapäivät

Opetuksen järjestäjä päättää lomien ja vapaapäivien sijoittamisesta lukuvuoteen. Kaikki norjalaiset pyhäpäivät ovat vapaapäiviä. Kunta voi perustelluissa tapauksissa myöntää yksittäiselle oppilaalle korkeintaan kahden viikon mittaisen vapautuksen koulunkäynnistä koulun loma-aikojen ulkopuolella.

Perusopetus Huippuvuorilla

Perusopetuksesta vastaa Huippuvuorilla Longyearbyenin paikallisvaltuusto.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.