Grundskolen i Norge

children in classroom
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du læse om grundskolesystemet i Norge.

Ret til skoleplads i en norsk grundskole

Der er obligatorisk grundskoleundervisning i Norge. Hvis du skal opholde dig i Norge i mere end 3 måneder med et barn i skolealderen, skal du kontakte din bopælskommune for at melde dit barn ind i skolen. Forældrene skal selv melde deres barn ind i skolen.

Al offentlig grundskoleundervisning i Norge er gratis og finansieres af kommunerne. Der findes også en række private grundskoler. Du kan også kontakte den kommune, du bor i, eller som du skal flytte til, for at få yderligere information om skolerne i kommunen. Alternativet til grundskole er privat hjemmeundervisning.

Grundskolen varer 10 år, og eleverne begynder normalt deres skolegang det år de fylder 6 år. Grundskolen er opdelt i to trin. De første 7 skoleår (1.-7. klassetrin) kaldes "barnetrinnet", og de sidste 3 år (8.-10. klassetrin) kaldes "ungdomstrinnet". Skolen skal blandt andet stille alle nødvendige læremidler og alt nødvendigt udstyr til rådighed. Elevene skal selv medbringe skolemad. 

Specialundervisning

Elever som ikke får eller kan få et tilfredsstillende udbytte af den almindelige undervisning har ret til specialundervisning. Det er skolen/ejeren af skolen som afgør hvorvidt eleverne har ret til specialundervisning eller ikke. Hvis eleven eller forældrene ikke er tilfredse med afgørelsen, kan de klage til Statsforvalteren.

Særlig sprogundervisning

Alle elever som har et andet modersmål end norsk og samisk har ret til særlig norskundervisning indtil han eller hun har så gode norskkundskaber at han eller hun kan følge den almindelige undervisning. Om nødvendigt har eleverne også ret til modersmålsundervisning og/eller tosproget undervisning.

Hvis mindst 3 elever med kvensk/finsk baggrund i grundskoler i Troms og Finnmark kræver det, har disse elever ret til undervisning i finsk. I samiske distrikter har alle i grundskolealderen ret til undervisning i og på samisk.  Uden for de samiske distrikter har mindst 10 elever i en kommune som ønsker undervisning i og på samisk ret til det, så længe der er mindst 6 elever tilbage i gruppen.

Lektiehjælp og skolefritidsordning

Alle elever på grundskoleniveau har ret til gratis lektiehjælp. Kommunerne har pligt til at tilbyde lektiehjælpen, og det er frivilligt om man vil deltage i lektiehjælpen eller ej. Kommunerne har desuden pligt til at give skolebørn på 1.-4. klassetrin et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og efter skoletid. Det samme gælder for børn med særlige behov på 1.-7. klassetrin. Skolefritidsordningen er også frivillig. Hvis du vil vide mere om disse ordninger, skal du kontakte kommunen eller den pågældende skole.

Skolevej og skoletransport

Skoleelever har ret til gratis transport, hvis skolevejen har en vis længde, er farlig, eleven har nedsat funktionsevne eller er kommet til skade.

Ferier og fridage

Skoleejeren bestemmer hvornår skolen holder ferier og fridage. Alle norske helligdage er fridage. Hvis det er forsvarligt, kan kommunen også give enkelte elever orlov fra skolen i op til 2 uger.

Grundskole på Svalbard

Det er Longyearbyen Lokalstyre som har ansvaret for undervisningen i Longyearbyen, Svalbard.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.