Tanskan lapsilisä

Børnefamilie i køkken
Valokuvaaja
Yadid Levy/norden.org
Täältä saat tietoa lapsiperheille suunnatuista etuuksista Tanskassa.

Tämä artikkeli käsittelee kahta eri perhe-etuutta: lapsilisää ja lapsitukea.

Lapsilisä (børne- og ungeydelse) on etuus, jota sinulle maksetaan jokaisesta huollettavanasi olevasta alle 18-vuotiaasta lapsesta.

Lapsitukea (børnetilskud) voit puolestaan saada erityistilanteessa, esimerkiksi jos olet yksinhuoltaja, eläkeläinen, opiskelija tai harjoittelija, monikkolasten vanhempi tai adoptiovanhempi.

Lapsilisä

Lapsilisä (børne- og ungeydelse, puhekielessä monesti myös børnecheck) on etuus, jota sinulle maksetaan jokaisesta huollettavanasi olevasta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsilisän määrä riippuu lapsen iästä, mahdollisen puolisosi tuloista sekä siitä, miten kauan olet kerryttänyt oikeuttasi tanskalaisiin perhe-etuuksiin.

  Oletko oikeutettu lapsilisään?

  Olet oikeutettu lapsilisään, jos

  • lapsesi on alle 18-vuotias
  • lapsesi oleskelee Tanskassa
  • asut itse Tanskassa
  • lapsen huoltaja on yleisesti verovelvollinen Tanskassa
  • lapsesi ei ole viranomaisten huollettavana
  • olet asunut tai työskennellyt Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa vähintään kuusi vuotta viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Laskelmassa voidaan kuitenkin ottaa huomioon kaudet, jolloin olet kerryttänyt oikeuttasi perhe-etuuksiin muissa EU- ja Eta-maissa tai Sveitsissä.
  Milloin etuus maksetaan?

  Lapsilisä (børneydelse) maksetaan etukäteen neljännesvuosittain. Kun lapsi täyttää 15 vuotta, alat saada nuorisolisää (ungeydelse). Tämä etuus maksetaan takautuvasti kuukausittain.

  Kenelle etuus maksetaan?

  Lapsilisä maksetaan yleensä äidille. Jos lapsi asuu yksinomaan isänsä luona, lapsilisä maksetaan lapsen isälle. Mikäli vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi asuu molempien vanhempiensa luona, lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, jonka luona lapsi viettää enemmän aikaa. Jos lapsi oleskelee yhtä paljon kummankin vanhemman luona, lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu väestörekisteritietojen mukaan.

  Paljonko lapsilisää voit saada?

  Ajantasaiset tukisummat voi tarkistaa osoitteesta borger.dk. Samasta osoitteesta selviää, milloin lapsilisää leikataan tuloista johtuen.

  Miten haet etuutta?

  Lapsilisää maksetaan sinulle automaattisesti, jos asut Tanskassa ja kuulut maan sosiaaliturvaan. Sinun tulee itse hakea lapsilisää, jos

  • asut Tanskassa ja työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

  • työskentelet Tanskassa ja asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä
  • muutat Tanskaan toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä
  • olet tanskalainen ja muutat takaisin Tanskaan.

  Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

  Lapsituki

  Tietyissä tilanteissa voit olla oikeutettu lapsitukeen (børnetilskud). Tällaisessa tilanteessa olet, jos

  • olet yksinhuoltaja
  • olet monikkolasten vanhempi
  • olet eläkkeellä
  • olet opiskelija
  • isyyskanne on vireillä tai lapsen isä ei ole tiedossa
  • toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat kuolleet
  • adoptoit lapsen.

  Kutakin edellä lueteltua tilannetta koskevat omat erityisehdot. Niistä kerrotaan tarkemmin osoitteessa borger.dk.

  Perhe-etuudet ja kansainväliset tilanteet

  Jos asut perheinesi toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa

  Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet yksinomaan Tanskassa, kuulut yleensä Tanskan sosiaaliturvaan. Sinulla on tällöin yleensä oikeus tanskalaisiin perhe-etuuksiin, jos täytät kaikki muut edellä luetellut ehdot.

  Jos lapsen toinen vanhempi työskentelee asuinmaassanne, perhe-etuudet maksaa ensisijaisesti kyseinen toinen maa. Mikäli tanskalainen perhe-etuus on suurempi kuin asuinmaanne maksama vastaava etuus, Tanska maksaa teille erotusta vastaavan summan. Mikäli tanskalainen etuus on pienempi kuin asuinmaanne maksama vastaava etuus, ette saa perhe-etuuksia Tanskasta.

  Jos asut perheinesi Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa

  Jos asut Tanskassa ja työskentelet yksinomaan toisessa Pohjoismaassa, kuulut yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Sinulla on tällöin yleensä oikeus työskentelymaasi perhe-etuuksiin. Ota yhteyttä työskentelymaasi viranomaisiin ja kysy, mitä sääntöjä tapauksessasi noudatetaan.

  Jos lapsen toinen vanhempi työskentelee Tanskassa, perhe-etuudet maksaa ensisijaisesti Tanska. Mikäli työskentelymaasi maksama perhe-etuus on suurempi kuin Tanskasta saamanne etuus, kyseinen toinen maa maksaa teille erotusta vastaavan summan. Mikäli toisen maan maksama etuus on pienempi kuin Tanskasta saamanne etuus, ette saa perhe-etuuksia kyseisestä toisesta maasta.

  Jos asut Tanskassa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta

  Mikäli asut Tanskassa ja saat yleistä eläkettä toisesta Pohjoismaasta eikä lapsen toinen vanhempi työskentele Tanskassa, et ole oikeutettu tanskalaisiin perhe-etuuksiin. Tämä johtuu siitä, ettet kuulu Tanskan sosiaaliturvaan. Käänny sen sijaan yleistä eläkettä sinulle maksavan maan viranomaisten puoleen.

  Jos muutat ulkomaille

  Jos muutat ulkomaille, oikeutesi tanskalaiseen lapsilisään yleensä päättyy.

  Jos työskentelet muuttosi jälkeen edelleen Tanskassa, olet tanskalainen eläkeläinen tai Tanskan sosiaaliturvaan kuuluva lähetetty työntekijä, ota yhteyttä etuuksien maksamisesta vastaavaan tanskalaisviranomaiseen (Udbetaling Danmark).

   Mistä saat lisätietoja?

   Kysy Info Pohjolalta

   Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

   HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

   Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.