Danske børnepenge

Børnefamilie i køkken
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse om ydelser til børnefamilier efter de danske regler. Du finder information om børne- og ungeydelse og børnetilskud, og du kan læse, hvilke regler der gælder, hvis du bor eller arbejder i et andet nordisk land.

Denne artikel handler om to forskellige typer af ydelser til børnefamilier: børne- og ungeydelse og børnetilskud.

Børne- og ungeydelse er et beløb, som du får for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år.

Børnetilskud er et beløb, du kan få udbetalt, hvis du er i en særlig situation. Det kan for eksempel være, hvis du er enlig forsørger, pensionist, studerende eller i praktik, forælder til flerlinger eller adoptivforælder.

Børne- og ungeydelse i Danmark

Børne- og ungeydelse, også kaldet "børnepenge" eller "børnecheck", er et beløb, som du får for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder, hvor længe du har optjent ret til danske familieydelser og din indkomst.

Du kan læse mere om børne- og ungeydelse på borger.dk.

Har du ret til børne- og ungeydelse?

Du har ret til børne- og ungeydelse hvis:

 • du har forældremyndighed over dit barn
 • dit barn er under 18 år
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • du bor i Danmark
 • du er fuldt skattepligtig til Danmark
 • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
 • du har boet eller arbejdet i Danmark, Færøerne eller Grønland i mindst 6 år inden for de sidste 10 år - du kan dog medregne perioder, hvor du har optjent ret til familieydelser i andre EU/EØS-lande og Schweiz. Hvis du har modtaget børne- og ungeydelse før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år, inden for de sidste 10 år.

Der kan være situationer, hvor du ikke er berettiget til børne- og ungeydelsen, selv om du opfylder ovenstående betingelser. Din børne- og ungeydelse kan også i visse tilfælde blive stoppet i en periode. Du kan læse på borger.dk.

Hvornår udbetales ydelsen?

Børneydelsen udbetales forud for hvert kvartal. Når barnet fylder 15 år, vil du modtage ungeydelse i stedet. Ungeydelsen udbetales hver måned, og den er bagudbetalt.

Hvem udbetales ydelsen til?

Hvis barnets forældre bor sammen, og de har fælles forældremyndighed, udbetales en halvdel af børne- og ungeydelsen til hver forælder.

Hvis barnets forældre ikke bor sammen, kan børne- og ungeydelsen enten udbetales til den ene forælder eller fordeles ligeligt mellem begge forældre.

På borger.dk kan I læse om, hvad I skal gøre, hvis I ønsker at ændre på, hvordan børne- og ungeydelsen udbetales, eller hvis I ikke er enige om det.

Hvor meget kan du få?

Du kan finde de aktuelle satser for børne- og ungeydelse på borger.dk. Her kan du også læse om, hvornår ydelsen bliver nedsat på grund af din indkomst.

Hvordan søger du?

Børne- og ungeydelse udbetales automatisk hvis du bor og er socialt sikret i Danmark. Du skal selv søge om ydelsen hvis du:

 • bor i Danmark og arbejder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • flytter til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er dansker og flytter tilbage til Danmark.

Du kan læse mere på borger.dk.

Børnetilskud

I visse situationer kan du have ret til børnetilskud. Det gælder:

 • hvis du er enlig forsørger
 • hvis du har flerlinger
 • hvis du er pensioneret
 • hvis du er under uddannelse
 • hvis en faderskabssag er i gang eller barnets far er ukendt
 • hvis én eller begge forældre er døde
 • hvis du adopterer et barn.

Der gælder forskellige betingelser for hver af situationerne. Børnetilskud udbetales som udgangspunkt efter forudgående ansøgning. Du kan læse om børnetilskuddene på borger.dk.

Familieydelser og udland

Hvis du bor i et andet nordisk land med din familie, og du arbejder i Danmark

Hvis du bor i et andet nordisk land og udelukkende arbejder i Danmark, er du som udgangspunkt omfattet af dansk social sikring og har ret til familieydelser fra Danmark. Det kræver, at du opfylder de øvrige betingelser, som du kan læse ovenfor.

Hvis barnets anden forælder arbejder i jeres bopælsland, vil I primært skulle have udbetalt familieydelser derfra. Hvis den danske familieydelse er højere end den ydelse, I modtager fra jeres bopælsland, vil I få forskelsbeløbet udbetalt fra Danmark. Hvis den danske ydelse er lavere end den ydelse, I modtager fra jeres bopælsland, vil I ikke få udbetalt familieydelser fra Danmark.

Hvis du bor i Danmark med din familie og du arbejder i et andet nordisk land

Hvis du bor i Danmark og udelukkende arbejder i andet nordisk land, er du som udgangspunkt omfattet af social sikring i dit arbejdsland. Du har derfor som udgangspunkt ret til familieydelser fra arbejdslandet. Du bør kontakte myndighederne i dit arbejdsland for at høre om reglerne.

Hvis barnets anden forælder arbejder i Danmark, vil I primært skulle have udbetalt familieydelser herfra. Hvis familieydelsen fra dit arbejdsland er højere end den ydelse I modtager fra Danmark, vil I få forskelsbeløbet udbetalt fra udlandet. Hvis den udenlandske ydelse er lavere end den ydelse, I modtager fra Danmark, vil I ikke få udbetalt familieydelser fra udlandet.

Hvis du bor i Danmark og modtager pension fra et andet nordisk land

Hvis du bor i Danmark og modtager social pension fra et andet nordisk land, og barnets anden forælder ikke arbejder i Danmark, har du ikke ret til familieydelser fra Danmark. Det har du ikke, da du ikke er omfattet af dansk social sikring. Du skal i stedet rette henvendelse til myndighederne i det land, hvorfra du modtager social pension.

Hvis du flytter til udlandet

Hvis du flytter til udlandet, vil du som udgangspunkt ikke længere have ret til dansk børne- og ungeydelse.

Hvis du fortsat arbejder i Danmark, er dansk pensionist eller er udstationeret og omfattet af dansk social sikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.