Danskt barnbidrag

Børnefamilie i køkken
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om bidrag till barnfamiljer enligt de danska reglerna. Du hittar information om barn- och ungdomsbidrag och barntillägg, och du kan läsa vad som gäller om du bor eller arbetar i ett annat nordiskt land.

Den här artikeln handlar om två olika typer av bidrag till barnfamiljer: barn- och ungdomsbidrag och barntillägg.

Barn- och ungdomsbidrag (børne- og ungeydelse) är ett bidrag som du får för vart och ett av dina barn tills de fyller 18 år.

Barntillägg (børnetilskud) är ett bidrag som du kan få om du är i en speciell situation. Det kan till exempel vara att du är ensamförsörjare, pensionär, studerande eller praktikant, förälder till flerlingar eller adoptivförälder.

Barn- och ungdomsbidrag i Danmark

Barn- och ungdomsbidrag (kallas även ”børnepenge” eller ”børnecheck”) är ett bidrag som du får för vart och ett av dina barn tills de fyller 18 år. Bidragets storlek beror på ditt barns ålder, hur länge du har intjänat rätt till danska familjeförmåner och din inkomst.

Du kan läsa mer om barn- och ungdomsbidrag på borger.dk.

Har du rätt till barn- och ungdomsbidrag?

Du har rätt till barn- och ungdomsbidrag om

 • du har vårdnaden om ditt barn
 • ditt barn är under 18 år
 • ditt barn vistas i Danmark
 • du bor i Danmark
 • du är obegränsat skattskyldig i Danmark
 • ditt barn inte försörjs med offentliga medel
 • du har bott eller arbetat i Danmark, på Färöarna eller Grönland i minst 6 år de senaste 10 åren – du kan också räkna in perioder då du har intjänat rätt till familjeförmåner i andra EU-/EES-länder och Schweiz. Om du har fått barn- och ungdomsbidrag före den 1 januari 2018 och fortfarande har rätt till det, omfattas du istället av en intjäningsprincip på 2 år. Det innebär att du ska ha bott eller arbetat i Danmark i minst 2 år under de senaste 10 åren.

Det kan finnas situationer där du inte har rätt till barn- och ungdomsbidraget även om du uppfyller ovanstående villkor. Ditt barn- och ungdomsbidrag kan också stoppas under en period i vissa fall. Du kan läsa om det på borger.dk.

När betalas bidraget ut?

Barnbidraget betalas ut i förskott för varje kvartal. När barnet fyller 15 år börjar du istället få ungdomsbidrag. Ungdomsbidraget betalas ut i efterskott varje månad.

Till vem betalas bidraget ut?

Om barnets föräldrar bor tillsammans och har gemensam vårdnad betalas hälften av barn- och ungdomsbidraget ut till vardera föräldern.

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans kan barn- och ungdomsbidraget antingen betalas ut till en förälder eller delas lika mellan båda föräldrarna.

På borger.dk kan ni läsa om vad ni ska göra om ni vill ändra hur barn- och ungdomsbidraget betalas ut eller om ni inte är överens om det.

Hur mycket kan du få?

Du hittar de aktuella beloppen för barn- och ungdomsbidrag på borger.dk. Här kan du också läsa om när bidraget minskar på grund av din inkomst.

Hur ansker du?

Barn- och ungdomsbidraget betalas ut automatiskt om du bor och är socialförsäkrad i Danmark. Du ska själv ansöka om bidraget om du

 • bor i Danmark och arbetar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
 • arbetar i Danmark och bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
 • flyttar till Danmark från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
 • är dansk och flyttar tillbaka till Danmark.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Barntillägg

I vissa situationer kan du ha rätt till barntillägg. Det gäller

 • om du är ensamförsörjare
 • om du har flerlingar
 • om du är pensionerad
 • om du utbildar dig
 • om en faderskapsutredning pågår eller barnets far är okänd
 • om en av eller båda föräldrarna är döda
 • om du adopterar ett barn.

Olika villkor gäller för var och en av situationerna. Barntillägget betalas normalt ut efter föregående ansökan. Du kan läsa om barntillägg på borger.dk.

Familjeförmåner och utlandet

Om du bor i ett annat nordiskt land med din familj och du arbetar i Danmark

Om du bor i ett annat nordiskt land och uteslutande arbetar i Danmark omfattas du i regel av den danska socialförsäkringen och har rätt till familjeförmåner från Danmark. Det kräver att du uppfyller de övriga villkoren som du kan läsa ovan.

Om barnets andra förälder arbetar i ert boendeland får ni primärt familjeförmånerna utbetalda därifrån. Om den danska familjeförmånen är högre än den förmån ni får från ert boendeland får ni mellanskillnaden utbetald från Danmark. Om den danska familjeförmånen är lägre än den förmån ni får från ert boendeland får ni inga familjeförmåner utbetalda från Danmark.

Om du bor i Danmark med din familj och arbetar i ett annat nordiskt land

Om du bor i Danmark och uteslutande arbetar i annat nordiskt land omfattas du i regel av socialförsäkringen i ditt arbetsland. Du har därför i regel rätt till familjeförmåner från arbetslandet. Du bör kontakta myndigheterna i ditt arbetsland och fråga om reglerna.

Om barnets andra förälder arbetar i Danmark får ni primärt familjeförmånerna utbetalda härifrån. Om familjeförmånen från ditt arbetsland är högre än den förmån ni får från Danmark får ni skillnadsbeloppet utbetalt från det andra landet. Om den utländska familjeförmånen är lägre än den förmån ni får från Danmark får ni inga familjeförmåner utbetalda från utlandet.

Om du bor i Danmark och får pension från ett annat nordiskt land

Om du bor i Danmark och får social pension från ett annat nordiskt land, och barnets andra förälder inte arbetar i Danmark, har du inte rätt till familjeförmåner från Danmark. Du har inte det, eftersom du inte omfattas av den danska socialförsäkringen. Du ska istället kontakta myndigheterna i det land därifrån du får social pension.

Om du flyttar utomlands

Om du flyttar utomlands har du i regel inte längre rätt till danskt barn- och ungdomsbidrag.

Om du fortsätter att arbeta i Danmark, är dansk pensionär eller är utstationerad och omfattas av den danska socialförsäkringen, ska du kontakta Udbetaling Danmark.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.