Danskt barnbidrag

Barn och familj på Åland
Här kan du läsa om förmåner till barnfamiljer enligt de danska reglerna.

Den här artikeln handlar om två olika typer av bidrag till barnfamiljer: barn- och ungdomsbidrag och barntillägg.

Barn- och ungdomsbidrag är ett belopp som du får för vart och ett av dina barn tills de fyller 18 år.

Barntillägg är ett belopp som du kan få utbetalt om du är i en speciell situation. Det kan till exempel vara att du är ensamförsörjare, pensionär, studerande eller praktikant, förälder till flerlingar eller adoptivförälder.

Barn- och ungdomsbidrag

Barn- och ungdomsbidrag (børne- og ungeydelse, också kallat "børnecheck"), är ett belopp som du får för vart och ett av dina barn tills de fyller 18 år. Beloppets storlek beror på ditt barns ålder, hur länge du har intjänat rätt till danska familjeförmåner och din och din eventuella äkta hälfts inkomst.

  Har du rätt till barn- och ungdomsbidrag?

  Du har rätt till barn- och ungdomsbidrag om:

   

  • ditt barn är under 18 år
  • ditt barn vistas i Danmark
  • du bor i Danmark
  • den person som är barnets vårdnadshavare är fullt skattepliktig i Danmark
  • ditt barn inte försörjs med offentliga medel
  • du har bott eller arbetat i Danmark, Färöarna eller Grönland i minst 6 år inom de senaste 10 åren - du kan också räkna in perioder då du har intjänat rätt till familjeförmåner i andra EU-/EES-länder och Schweiz.

   

  När utbetalas bidraget?

  Barnbidraget utbetalas i förskott för varje kvartal. När barnet fyller 15 år börjar du istället få ungdomsbidrag. Ungdomsbidraget utbetalas i efterskott varje månad.

  Till vem utbetalas bidraget?

  Barn- och ungdomsbidraget utbetalas som utgångspunkt till mamman. Om barnet endast bor tillsammans med sin pappa, utbetalas barn- och ungdomsbidraget till barnets pappa. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor hos båda föräldrarna, utbetalas barn- och ungdomsbidraget till den förälder hos vilken barnet bor mest. Om barnet bor lika mycket hos båda, utbetalas bidraget till den förälder hos vilken barnet har sin folkbokföringsadress.

  Hur mycket kan du få?

  Du hittar de aktuella beloppen för barn- och ungdomsbidraget på borger.dk. Här kan du också läsa om när bidraget minskar på grund av din inkomst.

  Hur ansöker du?

  Barn- och ungdomsbidraget utbetalas automatiskt om du bor och är socialförsäkrad i Danmark. Du ska själv ansöka om bidraget om du:

  • bor i Danmark och arbetar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
  • arbetar i Danmark och bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
  • flyttar till Danmark från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
  • är dansk och flyttar tillbaka till Danmark.

  Du kan läsa mer på borger.dk.

  Barntillägg

  I vissa situationer kan du ha rätt till barntillägg. Sådana är:

  • om du är ensamförsörjare
  • om du har flerlingar
  • om du är pensionerad
  • om du utbildar dig
  • om en faderskapsutredning pågår eller barnets far är okänd
  • om en av eller båda föräldrarna är döda
  • om du adopterar ett barn

  Olika villkor gäller för var och en av situationerna. Du kan läsa om dem på borger.dk.

  Familjeförmåner och utlandet

  Om du bor i ett annat nordiskt land med din familj och du arbetar i Danmark

  Om du bor i ett annat nordiskt land och uteslutande arbetar i Danmark, omfattas du som utgångspunkt av den danska socialförsäkringen. Du har därför rätt till familjeförmåner från Danmark, om du uppfyller de övriga villkoren, som du kan läsa ovan.

  Om barnets andra förälder arbetar i ert boendeland, får ni primärt familjeförmånerna utbetalda därifrån. Om den danska familjeförmånen är högre än den förmån ni får från ert boendeland, får ni skillnadsbeloppet utbetalt från Danmark. Om den danska familjeförmånen är lägre än den förmån ni får från ert boendeland, får ni inte familjeförmåner utbetalda från Danmark.

  Om du bor i Danmark med din familj och arbetar i ett annat nordiskt land

  Om du bor i Danmark och uteslutande arbetar i annat nordiskt land, omfattas du som utgångspunkt av socialförsäkringen i ditt arbetsland. Du har därför som utgångspunkt rätt till familjeförmåner från arbetslandet. Du bör kontakta myndigheterna i ditt arbetsland för att fråga om reglerna.

  Om barnets andra förälder arbetar i Danmark, får ni primärt familjeförmånerna utbetalda härifrån. Om familjeförmånen från ditt arbetsland är högre än den förmån ni får från Danmark, får ni skillnadsbeloppet utbetalt från det andra landet. Om den utländska familjeförmånen är lägre än den förmån ni får från Danmark, får ni inte familjeförmåner utbetalda från utlandet.

  Om du bor i Danmark och får pension från ett annat nordiskt land

  Om du bor i Danmark och får social pension från ett annat nordiskt land, och barnets andra förälder inte arbetar i Danmark, har du inte rätt till familjeförmåner från Danmark. Du har inte det, eftersom du inte omfattas av den danska socialförsäkringen. Du ska istället kontakta myndigheterna i det land därifrån du får social pension.

  Om du flyttar utomlands

  Om du flyttar utomlands har du som utgångspunkt inte längre rätt till danskt barn- och ungdomsbidrag.

  Om du fortsätter att arbeta i Danmark, är dansk pensionär eller är utstationerad och omfattas av den danska socialförsäkringen, ska du kontakta Udbetaling Danmark.

   Vem ska du kontakta om du har frågor?

   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.