Tanskan sairauspäiväraha

Danske sygedagpenge
Tästä artikkelista selviää, milloin olet oikeutettu tanskalaiseen sairauspäivärahaan.

Voit saada sairauspäivärahaa, jos et kykene suoriutumaan työstäsi sairauden tai tapaturman vuoksi. Sairauspäivärahaa voidaan maksaa sinulle yleensä vain silloin, jos asut vakinaisesti Tanskassa ja maksat tuloveroa Tanskaan. Säännöstä voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi silloin, jos asut toisessa EU-maassa tai muutat EU:n alueella maahan, jonka kanssa Tanska on solminut asiaa koskevan erityisen sopimuksen.

Oletko oikeutettu tanskalaiseen sairauspäivärahaan?

  Jos olet palkansaaja

  Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa, kuulut yleensä tanskalaissäännösten piiriin, mikäli työskentelet asuinmaassasi korkeintaan 25 prosenttia kokonaistyöajastasi. Muussa tapauksessa noudatetaan asuinmaasi säännöksiä.

  Jos asut Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, kuulut yleensä tanskalaissäännösten piiriin, mikäli työskentelet Tanskassa yli 25 prosenttia kokonaistyöajastasi. Muussa tapauksessa noudatetaan työskentelymaasi säännöksiä.

  Jos et ole varma siitä, kuulutko tanskalaissäännösten piiriin, ota yhteyttä etuuksien maksamisesta vastaavaan tanskalaisviranomaiseen eli Udbetaling Danmarkiin.

  Jotta olisit oikeutettu sairauspäivärahaan, sinun on täytettävä vähintään yksi seuraavista vaatimuksista:

  • Olet töissä ja olet työskennellyt vähintään 240 tuntia ensimmäistä sairauspoissaolopäivääsi edeltävien kuuden päättyneen kalenterikuukauden aikana. Olet työskennellyt vähintään 40 tuntia vähintään viitenä näistä kuudesta kuukaudesta.
  • Olisit oikeutettu työttömyyspäivärahaan tai tilapäiseen työmarkkinatukeen, jos et olisi sairaana.
  • Olet saattanut päätökseen vähintään 18 kuukautta kestäneen ammatillisen koulutuksen sairastumista edeltäneen kuukauden aikana.
  • Suoritat koulutuslainsäädännön piiriin kuuluvaan koulutukseen sisältyvää palkallista harjoittelua.
  • Olet tuetussa joustotyössä.

  Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

  Jos olet yrittäjä tai työskentelet aviopuolisosi yrityksessä

  Tutustu yrittäjiä koskeviin sääntöihin osoitteessa borger.dk.

  Jos olet työtön

  Jos olet työtön, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan, mikäli täytät yhden seuraavista ehdoista:

  • Olisit oikeutettu työttömyyspäivärahaan, jos et olisi sairaana.
  • Olisit oikeutettu työmarkkinatukeen, jos et olisi sairaana.

  Työmarkkinakytköstä koskeva ehto täyttyy myös, jos olet viimeksi kuluneen kuukauden aikana saattanut päätökseen vähintään 18 kuukauden mittaisen ammatillisen koulutuksen.

  Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

  Jos olet opiskelija

  Jos olet opiskelija, voit yleensä saada sairauspäivärahaa vain, jos olet kerryttänyt oikeutta sairauspäivärahaan tekemällä työtä.

  Mikäli saat korkea-asteen opintotukea, voit sairastuessasi hakea ylimääräisiä opintotukikuukausia.

  Jos saat opintotukea toisesta Pohjoismaasta, ota yhteyttä kyseisen maan opintotukiviranomaisiin ja kysy lisätietoja.

  Miten haet sairauspäivärahaa?

  Seuraavat säännöt koskevat palkansaajia. Jos olet yrittäjä tai työtön, katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

  Ilmoita sairauspoissaolosta työnantajallesi mahdollisimman pian, viimeistään kaksi tuntia päivittäisen työaikasi alkamisen jälkeen, ellei henkilöstöohjeissa tai muissa vastaavissa jotain muuta ilmoiteta.

  Työnantaja ja/tai kunta maksaa sairauspäivärahan, kun olet poissa työstä sairauden takia.

  Työnantajan maksama sairauspäiväraha

  Jos työnantajasi ei maksa sinulle sairausajalta täyttä palkkaa, työnantajan tulee maksaa sinulle sairauspäivärahaa 30 ensimmäisen kalenteripäivän ajalta. Edellytyksenä on kuitenkin, että olet ollut kyseisen työnantajan palveluksessa tietyn aikaa. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

  Kunnallinen sairauspäiväraha

  Jos et ole oikeutettu työnantajan maksamaan sairausajan palkkaan tai sairauspäivärahaan, sinun tulee hakea sairauspäivärahaa kunnasta.

  Palkansaaja voi yleensä saada sairauspäivärahaa korkeintaan 22 viikolta yhdeksän kuukauden mittaisella ajanjaksolla. Mainittujen 22 viikon aikana kunta arvioi uudelleen tilanteesi ja ottaa kantaa siihen, onko sairauspäivärahakautta mahdollista jatkaa.

  Lisätietoja palkansaajan, yrittäjän ja työttömän sairauspäivärahasta saat osoitteesta borger.dk.

  Kutsu keskusteluun, kun sairauspoissaolo on kestänyt neljä viikkoa

  Työnantajasi on kutsuttava sinut keskusteluun viimeistään siinä vaiheessa, kun sairauspoissaolosi on kestänyt neljä viikkoa. Keskustelun tavoitteena on ratkaista, miten ja milloin voit palata työpaikallesi. Jos kärsit pitkäaikaisesta sairaudesta, voit esimerkiksi tehdä lyhennettyä työaikaa tai päästä työkykyäsi vastaaviin tehtäviin.

  Jos sairauspoissaolosi arvioidaan kestävän yli kahdeksan viikkoa, sairausajan seurantatoimenpiteistä vastaa kunta.

  Työhönkuntoutus 22 sairauspoissaoloviikon jälkeen

  Jos kunta arvioi, ettei sairauspäivärahakauttasi voida jatkaa 22 viikon poissaolon jälkeen mutta et edelleenkään ole työkykyinen, siirryt työhönkuntoutuksen (jobafklaringsforløb) piiriin. Kun olet työhönkuntoutuksessa, saat toimeentulotuen suuruista kuntoutustukea (ressourceforløbsydelse) riippumatta siitä, onko sinulla omaisuutta tai oletko avo- tai avioliitossa. Yksi työhönkuntoutusjakso on korkeintaan kahden vuoden mittainen. Sinulle voidaan kuitenkin myöntää useampia työhönkuntoutusjaksoja, jos kunta arvioi työkyvyttömyytesi jatkuvan.

  Jos olet osittain työkyvytön

  Jos olet osittain työkyvytön, voit saada osittaista sairauspäivärahaa. Sen saamisen edellytyksenä on, että lääkäri arvioi sinun olevan vain osittain työkykyinen tai että joudut käymään avohoitopalveluissa.

  Jos saat sairauspäivärahaa, voit koska tahansa ilmoittautua osittain työkykyiseksi ja palata työhön osa-aikaisesti. Tällöin saat palkkaa tekemiltäsi työtunneilta ja sairauspäivärahaa niiltä tunneilta, jolloin olet sairauslomalla.

  Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet poissa töistä vähintään neljä tuntia viikossa.

  Vakavasti sairaiden standby-järjestelmä

  Voit myös olla niin vakavasti sairas, ettei sinun ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista olla yhteydessä kuntaan. Tällöin sinun ei tarvitse osallistua keskusteluihin tai muihin työhön paluuseen tähtääviin toimiin.

  Tällaisia diagnooseja ovat esimerkiksi syöpä tai vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta. Velvoitteista vapauttamista nimitetään standby-järjestelmäksi (standby-ordning).

  Jos katsot kuuluvasi standby-järjestelmän piiriin, ilmoita asiasta ilmoituslomakkeella tai ota yhteyttä kuntaan.

  Voit menettää oikeuden sairauspäivärahaan

  Voit menettää oikeuden sairauspäivärahaan, jos

  • kieltäydyt tarjotusta hoidosta etkä suostu siihen, että asia annetaan sairaanhoitopiirin kliinisen yksikön harkittavaksi
  • viivytät sairautesi parantumista
  • jätät perusteettomasti osallistumatta kunnan tarjoamaan seurantaan ja työhön paluuta tukeviin toimiin
  • laiminlyöt velvollisuutesi ilmoittaa sairauspoissaolosta tai toimittaa pyydettyjä todistuksia.

  Mitä tapahtuu, jos sairautesi pitkittyy tai kroonistuu?

  Sairauspäivärahasi voidaan hyvittää työnantajallesi heti ensimmäisestä sairauspäivästäsi lähtien, jos sinulla on pitkäaikainen tai krooninen sairaus, joka lisää huomattavasti sairauspoissaolon riskiä. Edellytyksenä on, että sinä ja työnantajasi teette kunnan kanssa asiasta erityisen sopimuksen (ns.§ 56-aftale).

  Katso lisätietoja sopimuksesta osoitteessa borger.dk.

   Entä jos kyse on työtapaturmasta tai ammattitaudista?

   Katso osoitteesta borger.dk, miten ilmoitat työtapaturmasta tai ammattitaudista. Samasta osoitteesta löydät myös tietoa korvauksista ja siitä, kenen puoleen voit kääntyä ja kysyä neuvoa.

    Mistä saat lisätietoja?

    Ota yhteyttä asuinkuntaasi, jos sinulla on kysyttävää sairauspäivärahasta. Ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos et ole varma siitä, kuulutko tanskalaisten sairauspäivärahasäännösten piiriin.

    Ota yhteyttä viranomaiseen
    Kysy Info Pohjolalta

    Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

    HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

    Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.