Tanskan vanhempainetuudet

Færøske barselsdagpenge
Tältä sivulta saat tietoa Tanskan vanhempainvapaata ja vanhempainpäivärahaa koskevista säännöistä.

Jos työskentelet Tanskassa, kuulut yleensä Tanskan vanhempainvapaasäännösten piiriin. Ota yhteyttä perhe-etuuksien maksamisesta vastaavaan viranomaiseen eli Udbetaling Danmarkiin, jos haluat tarkistaa, oletko oikeutettu tanskalaissäännösten mukaiseen vanhempainvapaaseen ja vanhempainpäivärahoihin.

  Vanhempainvapaakaudet

  Vanhempainpäivärahakausi jakautuu Tanskassa neljään eri jaksoon:

  • Äidin neljän viikon mittainen äitiysvapaa ennen lapsen laskettua aikaa
  • Äidin 14 viikon mittainen äitiysvapaa lapsen syntymän jälkeen
  • Isän tai sosiaalisen äidin kahden viikon mittainen isyysvapaa, joka on pidettävä heti lapsen syntymän jälkeen tai – mikäli asiasta on sovittu työnantajan kanssa – ennen kuin lapsi on 14 viikon ikäinen
  • 32 viikon mittainen vanhempainvapaa, jonka vanhemmat voivat jakaa keskenään.

  Jos sinulla on oikeus tanskalaiseen vanhempainpäivärahaan mutta lapsen toisella vanhemmalla ei, olet periaatteessa oikeutettu 16 viikon mittaiseen vanhempainvapaaseen, jonka aikana saat vanhempainpäivärahaa. Voit kuitenkin olla oikeutettu vanhempainpäivärahaan koko 32 viikon ajanjakson ajan, jos asut yksin lapsen kanssa tai jos pystyt dokumentoimaan, ettei lapsen toinen vanhempi saa samanaikaisesti sosiaalietuuksia jostain muusta maasta.

  Lisätietoja Tanskaan muuttavia EU- ja Eta-maan kansalaisia koskevista vanhempainvapaasäännöksistä saat osoitteesta borger.dk.

  Oletko oikeutettu vanhempainpäivärahaan raskauden, synnytyksen ja adoption yhteydessä?

  Jos olet palkansaaja

  Jos olet palkansaaja, voit saada vanhempainpäivärahaa seuraavien työssäoloehtojen täyttyessä:

  • Olet ansiotyössä viimeistään päivää ennen vanhempainvapaan alkamista tai vanhempainvapaan alkamispäivänä.
  • Olet työskennellyt vähintään 160 tuntia vanhempainvapaata edeltävien neljän kokonaisen kuukauden aikana.
  • Olet työskennellyt vähintään 40 tuntia kuukaudessa vähintään kolmena näistä neljästä kuukaudesta.

  Lisäksi sinun tulee vanhempainvapaalla ollessasi viettää päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olla fyysisesti yhdessä hänen kanssaan.

  Perhe-etuuksien maksamisesta vastaava viranomainen Udbetaling Danmark saa automaattisesti tiedon työssäoloehdon täyttymisestä, kun työnantajasi ilmoittaa palkkatietosi viranomaisille.

  Jos saat täyttä palkkaa joltain vanhempainvapaan osalta, voit hakea vanhempainpäivärahaa vasta palkallisen vanhempainvapaan päätyttyä. Voit kuitenkin hakea vanhempainpäivärahaa, jos saat vain osittaista palkkaa joltain vanhempainvapaan osalta. Vanhempainpäivärahaa voidaan tällöin toisinaan maksaa palkan ohella.

  Jos saat täyttä palkkaa koko vanhempainvapaan ajan, et voi hakea vanhempainpäivärahaa.

  Jos olet epävarma asiasta, ota yhteyttä työnantajaasi tai ammattiliittoosi ja kysy lisätietoja omaan työehtosopimukseesi sisältyvistä säännöksistä.

  Miten haet etuutta?

  Jos olet palkansaaja, pyydä työnantajaasi ilmoittamaan tulevasta vanhempainvapaastasi Udbetaling Danmarkiin osoitteessa virk.dk/vejledning/ba-barselsdagpenge.

  Kun työnantajasi on ilmoittanut vanhempainvapaastasi, Udbetaling Danmark lähettää sähköiseen postilokeroosi (Digital Post) kirjeen, jossa on vanhempainpäivärahan hakuohjeet. Et voi hakea vanhempainpäivärahaa etukäteen.

  Jos sinulla on useita työnantajia, sinun on ilmoitettava vanhempainvapaasta erikseen kullekin työnantajalle.

  Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja vanhempainvapaasta adoption yhteydessä sekä mahdollisuuksistasi pidentää vanhempainvapaata tai lykätä sen osia myöhempään ajankohtaan.

  Huomaathan, että oikeutesi vanhempainpäivärahaan määräytyy toisenlaisten säännösten nojalla, jos vanhempainvapaasi on alkanut ennen 1. heinäkuuta 2018. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

  Jos olet yrittäjä

  Yrittäjä voi saada vanhempainpäivärahaa, jos seuraavat viisi edellytystä täyttyvät:

  • Olet työskennellyt vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.
  • Olet työskennellyt vanhempainvapaata edeltävän kuukauden ajan.
  • Yrityksesi tulos on voitollinen.
  • Olet työskennellyt yrityksessäsi vähintään puoliaikaisesti (18,5 tuntia viikossa).
  • Olet vanhempainvapaalla päivittäin yhdessä lapsesi kanssa.

  Jos olet työskennellyt yrittäjänä alle kuusi kuukautta, voit laskea mukaan palkansaajana työskentelemäsi kaudet.

  Työskentelyksi ei kuitenkaan lasketa ajanjaksoja, jolloin olet saanut sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa tai muuta vastaavaa etuutta.

  Jos omistamasi yhtiön yhtiömuoto on ApS tai A/S, sinua pidetään palkansaajana eikä yrittäjänä. Katso lisätietoja kohdasta ”Jos olet palkansaaja”.

  Vanhempainpäivärahaa haetaan Udbetaling Danmarkista osoitteessa virk.dk. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja vanhempainvapaasta adoption yhteydessä sekä mahdollisuuksistasi pidentää tai lykätä vanhempainvapaata.

  Jos olet työtön

  Jos olet työttömyyskassan jäsen

  Jos olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan, voit saada vanhempainpäivärahaa ollessasi vanhempainvapaalla. Vanhempainpäivärahan edellytyksenä on toisin sanoen, että olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi omaan työttömyyskassaasi ja ilmoittanut paikalliseen työnvälityskeskukseen (jobcenter) olevasi työmarkkinoiden käytettävissä.

  Sinun tulee vanhempainvapaalla ollessasi viettää päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olla fyysisesti yhdessä hänen kanssaan.

  Lisäksi sinun kannattaa selvittää työttömyyskassastasi tai paikallisesta työnvälityskeskuksesta, miten tulkitaan velvollisuuttasi olla työmarkkinoiden käytettävissä, kun olet vanhempainvapaalla.

  Lue lisää osoitteesta borger.dk.

  Jos saat toimeentulotukea tai tukityöllistämistoimien piiriin ohjatun henkilön työttömyysetuutta

  Et voi saada vanhempainpäivärahaa, jos saat toimeentulotukea (kontanthjælp) tai tukityöllistämistoimien piiriin ohjatun henkilön työttömyysetuutta (ledighedsydelse). Toimeentulotuen tai työttömyysetuuden maksaminen ei kuitenkaan keskeydy vanhempainvapaan ajaksi.

  Ota yhteyttä asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja.

  Lue lisää osoitteesta borger.dk.

  Jos olet opiskelija

  Jos olet opiskelija, voit saada vanhempainpäivärahaa, mikäli vietät vanhempainvapaalla päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olet fyysisesti yhdessä hänen kanssaan ja olet jossain seuraavista tilanteista:

  • Olet ansiotyössä viimeistään päivää ennen vanhempainvapaan alkamista tai vanhempainvapaan alkamispäivänä. Tämän lisäksi olet työskennellyt vanhempainvapaata edeltävien neljän kokonaisen kuukauden aikana vähintään 160 tuntia, ja olet työskennellyt vähintään 40 tuntia kuukaudessa vähintään kolmena näistä neljästä kuukaudesta.
  • Suoritat opintoihisi sisältyvää palkallista harjoittelua. Lue lisää kohdasta ”Jos olet palkansaaja”.
  • Pidät taukoa opinnoistasi, keskeytät opintotukesi, ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi työttömyyskassaasi ja ilmoitat paikalliseen työvälityskeskukseen, että olet työmarkkinoiden käytettävissä. Saavutat toisin sanoen oikeuden työttömyyspäivärahaan. Lue lisää kohdasta ”Jos olet työtön”.

  Jos saat opintotukea opintoihisi, voit saada ylimääräisiä opintotukikuukausia lapsen syntymän johdosta. Opiskelijana voit olla oikeutettu myös lapsitukeen (børnetilskud). Katso tarkempia tietoja osoitteesta borger.dk. Samassa osoitteessa kerrotaan tarkemmin myös vanhempainpäivärahasta adoption yhteydessä.

  Jos olet vastavalmistunut

  Jos olet vastavalmistunut, voit saada vanhempainpäivärahaa, mikäli vietät vanhempainvapaalla päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olet fyysisesti yhdessä hänen kanssaan ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista:

  • Olet saattanut päätökseen vähintään 18 kuukautta kestäneen ammatillisen koulutuksen joko lapsen syntymää edeltäneen kuukauden aikana, jos olet lapsen äiti, tai juuri ennen vanhempainvapaalle jäämistäsi, jos olet lapsen toinen vanhempi. Kyse täytyy olla koulutuksesta, joka antaa pätevyyden ammatissa toimimiseen heti tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  • Saatat koulutuksen päätökseen lapsen synnyttyä mutta kuitenkin viimeistään 46 viikon kuluttua lapsen syntymästä. Samalla olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työttömyyskassaasi, olet työmarkkinoiden käytettävissä ja sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa. Lue lisää kohdasta ”Jos olet työtön”.

  Huomaathan, että vanhempainvapaa on pidettävä, ennen kuin lapsi täyttää 46 viikkoa.

  Miten haet etuutta?

  Jos olet vastavalmistunut etkä ole työttömyyskassan jäsen, tilaa vanhempainpäivärahan hakulomake Udbetaling Danmarkista.

  Täytä lomake ja lähetä se ja tarvittavat liitteet Udbetaling Danmarkiin sähköisen postilokeron (Digital Post) kautta.

  Jos olet työttömyyspäivärahaan oikeutettu työttömyyskassan jäsen, ilmoita työttömyyskassaasi, että olet jäämässä vanhempainvapaalle. Muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työttömyyskassaasi ja ilmoittaa työnvälityskeskukseen (jobcenter), että olet työmarkkinoiden käytettävissä.

  Työttömyyskassa ilmoittaa asiasta Udbetaling Danmarkiin, joka lähettää kirjeen sähköiseen postilokeroosi. Vahvista sähköisesti, että työttömyyskassan tiedot pitävät paikkansa, ja lähetä tarvittavat liitteet Udbetaling Danmarkiin.

  Sinun tulee toimittaa Udbetaling Danmarkiin kopio tutkintotodistuksestasi tai ohjaajasi myöntämä ennakkohyväksyntä, josta ilmenee, milloin päätit opintosi tai milloin sinun odotetaan saavan ne päätökseen.

  Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

  Jos muutat Tanskaan ennen vanhempainvapaan alkamista

  EU- tai Eta-maan kansalainen voi saada vanhempainpäivärahaa Tanskasta, mikäli seuraavat kolme edellytystä täyttyvät:

  • Olet työsuhteessa Tanskassa päivää ennen vanhempainvapaan alkamista tai vanhempainvapaan alkamispäivänä.
  • Olet työskennellyt vähintään 160 tuntia vanhempainvapaata edeltävien neljän kokonaisen kuukauden aikana.
  • Olet työskennellyt vähintään 40 tuntia kuukaudessa vähintään kolmena näistä neljästä kuukaudesta.

  Lisäksi sinun tulee viettää päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olla fyysisesti yhdessä hänen kanssaan.

  Perhe-etuuksien maksamisesta vastaava viranomainen Udbetaling Danmark saa automaattisesti tiedon tanskalaisesta työsuhteestasi ja tekemistäsi työtunneista, kun työnantajasi ilmoittaa palkkatietosi viranomaisille.

  Jos olet työskennellyt ennen Tanskaan muuttoasi jossain toisessa EU- tai Eta-maassa, kyseisessä maassa kertyneet työtunnit voidaan ottaa huomioon, mikäli vanhempainvapaasi alkuun on Tanskaan muuttaessasi alle neljä kokonaista kuukautta aikaa. Lähetä Udbetaling Danmarkiin todistus ulkomaisesta työsuhteestasi, työtehtävistäsi ja palkastasi. Todistukseksi kelpaavat esimerkiksi työsopimus ja palkkalaskelmat.

   Mikäli et ole ollut työssä ennen vanhempainvapaan alkamista, voit saada vanhempainpäivärahaa Tanskasta ainoastaan siinä tapauksessa, että olet oikeutettu tanskalaisen työttömyyskassan maksamaan työttömyyspäivärahaan.

   Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

    Jos muutat toiseen Pohjoismaahan ollessasi vanhempainvapaalla

    Vanhempainpäivärahaa voidaan maksaa sinulle ulkomaille seuraavissa tapauksissa:

    • Matkustat tai muutat ulkomaille ollessasi vanhempainvapaalla ja jatkat vanhempainvapaatasi keskeytyksettä ulkomailla.
    • Työskentelet Tanskassa mutta asut jossain toisessa EU- tai Eta-maassa, kuulut Tanskan sosiaaliturvan piiriin ja sinulla on oikeus saada Tanskan säännösten mukaista vanhempainpäivärahaa.

    Sinulla on oltava NemKonto-tili tanskalaisessa pankissa ja sinun on ilmoitettava Udbetaling Danmarkiin osoitteesi ja mahdollinen puhelinnumerosi, niin että viranomainen tavoittaa sinut tarvittaessa ulkomailta.

    Et voi saada vanhempainpäivärahaa, jos asut Tanskassa ja työskentelet ulkomailla. Vanhempainpäiväraha määräytyy tällöin työskentelymaan lainsäädännön mukaan.

    Ilmoita viranomaisille, jos muutat ulkomaille

    Jos muutat lapsesi kanssa ulkomaille ollessasi vanhempainvapaalla ja saat vanhempainpäivärahan lisäksi muita etuuksia, ilmoita muutosta kuntaan tai asianomaiselle viranomaiselle, kuten Udbetaling Danmarkin kansainvälisten sosiaaliturva-asioiden yksikköön.

    Vaikka vanhempainpäivärahaa voitaisiinkin maksaa sinulle ulkomaille, muutto voi vaikuttaa oikeuteesi saada muita perhe-etuuksia (kuten lapsilisää, lapsitukea ja elatusapuennakkoa). Ulkomaille muutto voi vaikuttaa myös muihin etuuksiin, kuten sairausvakuutukseen, sairauspäivärahaan ja työtapaturman yhteydessä maksettaviin etuuksiin.

    Mistä saat lisätietoja?

    Kysy Info Pohjolalta

    Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

    HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

    Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.