Danske barselsdagpenge

Færøske barselsdagpenge
Her kan du læse om de danske regler for orlov og barselsdagpenge.

Hvis du arbejder i Danmark, vil det i langt de fleste tilfælde være de danske regler for orlov der gælder for dig. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du har ret til orlov og barselsdagpenge efter danske regler, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Der trådte nye regler i kraft 2. august 2022. Hvis dit barn er født før denne dato, hører du under de gamle regler som du kan læse om på borger.dk.

Orlovens forløb

I familier hvor forældrene bor sammen ved fødslen, har moderen ret til 4 ugers orlov før fødslen, og hver forælder har som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov efter fødslen. Altså 52 uger i alt. Det er muligt for den ene forælder at overdrage nogle af orlovsugerne til den anden.

Mor kan som udgangspunkt holde:

 • Graviditetsorlov med barselsdagpenge 4 uger før den forventede fødsel.
 • 2 ugers orlov med barselsdagpenge lige efter fødslen som skal holdes i forlængelse af fødslen af barnet.
 • 8 ugers orlov med barselsdagpenge ved fødslen som skal holdes, inden barnet er 10 uger. Orloven kan dog forlænges hvis arbejdet genoptages delvist efter aftale med arbejdsgiveren.
 • 14 ugers orlov med barselsdagpenge som skal holdes inden barnet er 1 år. Orloven kan dog forlænges eller udskydes frem til barnet fylder 9 år hvis betingelserne er opfyldt. Hvis mor er lønmodtager, skal 9 af ugerne holdes inden barnet er 1 år medmindre hun på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

De 2 ugers orlov starter altid dagen efter fødslen. De 4 ugers graviditetsorlov før fødslen bliver altså kortere hvis mor føder før forventet fødsel, og graviditetsorloven bliver længere hvis mor føder efter forventet fødsel.

Far eller medmor kan holde:

 • 2 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiver inden barnet bliver 10 uger. Orloven kan dog forlænges hvis arbejdet genoptages delvist efter aftale med arbejdsgiveren.
 • 22 ugers orlov med barselsdagpenge som skal holdes inden barnet er 1 år. Orloven kan dog forlænges eller udskydes frem til barnet fylder 9 år hvis betingelserne er opfyldt. Hvis far eller medmor er lønmodtager, skal 9 af ugerne holdes inden barnet er 1 år medmindre de på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Hvis forældrene ikke bor sammen ved fødslen, eller hvis en forælder er soloforælder eller er i en anden særlig situation, har forælderen ret til en anden fordeling af orloven som tager højde for den situation forælderen er i.

Du kan overdrage orlov

Som forældre har I mulighed for at overdrage orlovsuger med ret til barselsdagpenge til hinanden så orloven passer bedst til jeres arbejds- og familieliv.

Forældre har som udgangspunkt hver 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter fødslen. Nogle af disse uger kan ikke overdrages til den anden forælder. 

Hvis forældrene er lønmodtagere, kan de for eksempel ikke overdrage 9 af ugerne da ugerne skal holdes af lønmodtageren selv inden barnet fylder 1 år, medmindre forældrene på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven. Hvis de 9 uger ikke bliver afholdt inden barnet fylder 1 år, går de som udgangspunkt tabt. 

Det betyder at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for ret til barselsdagpenge, for eksempel hvis du får kontanthjælp, kan du ikke holde orlov med barselsdagpenge. Du vil dog have mulighed for at overdrage nogle orlovsuger med barselsdagpenge til den anden forælder hvis den anden forælder opfylder betingelserne.

Du kan læse mere om overdragelse på borger.dk.

Har du ret til barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption?

Hvis du er lønmodtager

Hvis du er lønmodtager, kan du få barselsdagpenge hvis du opfylder disse betingelser om beskæftigelse ved starten af den enkelte fraværsperiode:

 • Du skal være i beskæftigelse senest dagen før din orlov, eller på første dag i orloven.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringe tid sammen med barnet under orloven.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din beskæftigelse når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Hvis du får fuld løn under en del af din orlov, skal du først søge om barselsdagpenge når din arbejdsgiver ikke længere udbetaler løn. Du kan også søge om barselsdagpenge hvis en del af din løn stopper under orloven da du i nogle tilfælde kan få et beløb i barselsdagpenge ved siden af lønnen.

Hvis du får fuld løn under hele din barsel, skal du ikke søge barselsdagpenge.

Er du i tvivl om hvilke regler der gælder for dig, kan du kontakte din arbejdsgiver eller fagforening for at høre mere om reglerne i din overenskomst.

Hvordan søger du?

Som lønmodtager skal du bede din arbejdsgiver om at gå på virk.dk/barselsdagpenge og oplyse Udbetaling Danmark om at du skal på orlov.

Når din arbejdsgiver har givet besked om din orlov, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Hvis du har flere arbejdsgivere, skal du give besked til hver enkel af dem.

Du skal søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødsel eller modtagelse. Hvis du har fået fuld løn under en del af din orlov, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter lønophør.

Du kan læse mere på borger.dk. Her kan du også læse om orlov ved adoption og om muligheder for at forlænge orloven eller at udskyde dele af den.

Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for barselsdagpenge, hvis dit barn er født før den 2. august 2022. Du kan læse mere på borger.dk.

Hvis du er selvstændig

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig hvis du opfylder disse tre betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

 • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk samvær med barnet.

Hvis du har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.

Perioder hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde.

Er du ansat i dit eget anparts- eller aktieselskab, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Se under “Hvis du er lønmodtager”.

Du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark på virk.dk. Du skal ansøge om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødsel eller modtagelse. Hvis din fraværsperiode starter på et senere tidspunkt, skal du ansøge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

Du kan læse mere på borger.dk. Her kan du også læse om orlov ved adoption og om muligheder for at forlænge eller udskyde orloven.

Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for barselsdagpenge, hvis dit barn er født før den 2. august 2022. Du kan læse mere på borger.dk.

Hvis du er ledig

Hvis du er medlem af en a-kasse

Du kan få barselsdagpenge under din orlov hvis du er dagpengeberettiget. Det vil sige hvis du har meldt dig ledig i din a-kasse og har stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Du skal være sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringe tid sammen med barnet under orloven.

Derudover er det en god idé at du forhører dig hos dit jobcenter eller din a-kasse om betingelserne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i forbindelse med din barsel.

Som ledig skal du senest 8 uger efter fødsel eller modtagelse oplyse til din a-kasse at du skal på orlov. Herefter skal din a-kasse gå på virk.dk/barselsdagpenge og oplyse Udbetaling Danmark om, at du skal på orlov.

Når din a-kasse har givet besked om din orlov, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Du skal søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet med Digital Post fra Udbetaling Danmark.

Læs mere på borger.dk.

Hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan dog fortsætte med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på orlov.

Du skal kontakte din kommune for nærmere oplysninger.

Du har mulighed for at søge om at få overdraget nogle orlovsuger med ret til barselsdagpenge til den anden forælder, hvis den anden forælder opfylder betingelserne.

Læs mere om muligheden for at overdrage orlov på borger.dk.

Hvis du er studerende

Du kan få barselsdagpenge som studerende hvis du er sammen med dit barn dagligt, det vil sige, at du fysisk skal tilbringe tid sammen med barnet under orloven, og du er i én af disse situationer:

 • Du er selvstændig eller har et fast arbejde ved siden af din uddannelse: Du kan få barselsdagpenge hvis du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse hvor du har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Derudover skal du have haft mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder. Du kan også få barselsdagpenge hvis du er selvstændig ved siden af din uddannelse og har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, har arbejdet den seneste måned før du går på orlov og har overskud i virksomheden.
 • Du er elev i lønnet praktik: Du kan få barselsdagpenge hvis du er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Du kan derfor ikke få barselsdagpenge hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet.
 • Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse: Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, det vil sige bliver dagpengeberettiget fra din a-kasse. Vær opmærksom på at du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov så du kan dokumentere orloven når du søger om barselsdagpenge.

Hvis du går på en uddannelse hvor du får SU, kan du få ekstra SU-klip når du får et barn. Som forælder under uddannelse kan du også have ret til børnetilskud. Det kan du læse om på su.dk og borger.dk. På borger.dk kan du også læse om reglerne for barselsdagpenge ved adoption.

Hvis du er nyuddannet

Du kan få barselsdagpenge som nyuddannet hvis du er sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringer tid sammen med barnet under orloven, og du opfylder et af følgende krav:

 • Hvis du har afsluttet din uddannelse den sidste måned, før orloven begynder: Du kan få barselsdagpenge hvis du  inden for den seneste måned før orlovens start har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder. Retten til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark kan tidligst være fra den dag hvor uddannelsen er afsluttet. Der skal være tale om en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder som enten er SU-berettiget eller omfattet af lov om erhvervsuddannelser. Det gælder ikke gymnasiale uddannelser som for eksempel hhx og htx.
 • Hvis du har afsluttet din uddannelse efter fødslen: Du kan få barselsdagpenge hvis du afslutter din uddannelse efter du har født og inden dit barn er 1 år. Du skal dog være meldt ledig i din a-kasse og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige have ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Hvordan søger du?

Hvis du som nyuddannet ikke er medlem af en a-kasse, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at få et ansøgningsskema til barselsdagpenge.

Du udfylder skemaet og sender det sammen med dokumentation tilbage til Udbetaling Danmark via Digital Post.

Er du medlem af en a-kasse og har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, skal du kontakte din a-kasse og fortælle at du skal på barsel. Du skal huske at melde dig ledig i din a-kasse og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet via dit jobcenter.

A-kassen giver besked til Udbetaling Danmark som sender dig et brev med Digital Post. Du bekræfter digitalt at oplysningerne fra din a-kasse er rigtige og sender samtidig dokumentation til Udbetaling Danmark.

Som dokumentation skal du sende en kopi af dit eksamensbevis eller forhåndsgodkendelse fra din vejleder til Udbetaling Danmark hvoraf det skal fremgå hvilken dato du afsluttede uddannelsen eller forventer at afslutte den.

Du kan læse mere på borger.dk.

Hvis du flytter til Danmark inden din orlov begynder

Som statsborger i et EU- eller EØS-land kan du få barselsdagpenge fra Danmark hvis du opfylder disse tre betingelser:

 • Du skal være ansat i Danmark på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer fra dit arbejde i Danmark, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Hvis du flytter til Danmark, når der er mindre end fire hele måneder til din orlov, kan du bruge dine timer før flytningen, hvis du har været ansat i et andet EU/EØS-land. Du skal indsende dokumentation til Udbetaling Danmark for din ansættelse, arbejde og lønudbetaling i udlandet; for eksempel din ansættelseskontrakt og lønsedler.

Hvis du ikke har arbejdet før orloven, skal du have ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en dansk a-kasse for at være berettiget til danske barselsdagpenge.

Hvis du flytter til et andet nordisk land under din orlov

Du kan få danske barselsdagpenge i udlandet hvis du:

 • rejser eller flytter til udlandet under orloven, og du fortsætter din orlov uden at afbryde den
 • arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land og er omfattet af dansk social sikring og berettiget til barselsdagpenge efter de danske barselsregler.

Du skal have en NemKonto i Danmark og give Udbetaling Danmark besked om din adresse og eventuelt dit telefonnummer, så de kan få fat på dig i udlandet.

Du kan som hovedregel ikke få danske barselsdagpenge hvis du bor i Danmark og har arbejde i udlandet. Det er som udgangspunkt loven i det land, du arbejder i der bestemmer reglerne for barselsdagpenge.

Du kan læse mere på Info Nordens side om hvilket lands sociale sikring du er omfattet af.

Giv besked, hvis du flytter til udlandet

Hvis du flytter til udlandet med dit barn under din orlov og får andre ydelser end dine barselsdagpenge, skal du give besked til de rette myndigheder, for eksempel Udbetaling Danmark International Sygesikring, eller kommunen.

Selv om du kan få dine barselsdagpenge med, kan flytningen have betydning for din ret til blandt andet familieydelser (børne- og ungeydelse, børnetilskud og forskudsvist bidrag), sygesikring, sygedagpenge og ydelser ved arbejdsskade.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.