Dansk föräldrapenning

Færøske barselsdagpenge
Här kan du läsa om de danska reglerna för föräldraledighet och föräldrapenning.

Om du arbetar i Danmark är det i de flesta fall de danska reglerna för föräldraledighet som gäller för dig. Om du är osäker på huruvida du har rätt till föräldraledighet och föräldrapenning enligt danska regler kan du kontakta utbetalning Danmark.

  Föräldraledighetens stadier

  Dansk föräldraledighet med föräldrapenning delas in i fyra stadier:

  • 4 veckors graviditetsledighet till mamman före förväntad förlossning
  • 14 veckors föräldraledighet till mamman efter förlossningen
  • 2 veckors föräldraledighet till pappan eller medmamman efter förlossningen eller enligt överenskommelse med arbetsgivaren innan barnet är 14 veckor
  • 32 veckors föräldraledighet som föräldrarna kan dela på.

  Om du, och inte barnets andra förälder, har rätt till föräldrapenning från Danmark har du i regel rätt till 16 veckors föräldraledighet med föräldrapenning. Men du kan ha rätt till föräldrapenning i samtliga 32 veckor om du bor ensam med barnet eller om du kan bevisa att barnets andra förälder inte får förmåner från ett annat land under samma period.

  Du kan läsa mer om reglerna för föräldrapenning för EU- och EES-medborgare som flyttar till Danmark på borger.dk.

  Har du rätt till föräldrapenning i samband med graviditet, förlossning och adoption?

  Om du är löntagare

  Om du är anställd kan du få föräldrapenning om du uppfyller dessa villkor:

  • Du måste vara i arbete senast dagen före din föräldraledighet eller på första dagen av ledigheten.
  • Du måste ha arbetat minst 160 timmar under de senaste fyra hela månaderna före ledigheten.
  • Du måste ha arbetat minst 40 timmar per månad under minst tre av de fyra månaderna.

  Dessutom måste du vara tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet under ledigheten.

  Udbetaling Danmark får automatiskt uppgifter om din sysselsättning när din arbetsgivare rapporterar in din lön.

  Om du får full lön under en del av din ledighet ska du ansöka om föräldrapenning först när din arbetsgivare inte längre betalar ut lön. Du kan också ansöka om föräldrapenning om en del av din lön inte betalas ut under ledigheten, eftersom du i vissa fall kan få en summa som föräldrapenning vid sidan av lönen.

  Om du får full lön under hela din föräldraledighet ska du inte ansöka om föräldrapenning.

  Är du osäker på vilka regler som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackförening för att få veta mer om reglerna i ditt avtal.

  Hur ansöker du?

  Som anställd ska du be din arbetsgivare att gå in på virk.dk/barselsdagpenge och informera Udbetaling Danmark om att du ska gå på föräldraledighet.

  När din arbetsgivare har anmält din föräldraledighet får du ett brev med digital post från Udbetaling Danmark. I brevet får du åtkomst till att ansöka om föräldrapenning. Du kan inte söka i förväg.

  Om du har flera arbetsgivare måste du informera var och en.

  Du kan läsa mer på borger.dk. Här kan du också läsa om föräldraledighet vid adoption och möjligheterna att förlänga föräldraledigheten eller skjuta upp delar av den.

  Observera att villkoren för att kunna få föräldrapenning vid föräldraledighet har ändrats från den 1 juli 2018. Du kan läsa mer på borger.dk.

  Om du är egenföretagare

  Du kan få föräldrapenning som egenföretagare om du uppfyller dessa fem villkor:

  • Du har arbetat i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna.
  • Du har arbetat den senaste månaden innan du går på föräldraledighet.
  • Det finns ett överskott i ditt företag.
  • Du har arbetat minst halvtid (18,5 timmar i veckan) i ditt företag.
  • Du har fysisk kontakt med ditt barn på daglig basis under din föräldraledighet.

  Om du har arbetat som egenföretagare i mindre än 6 månader kan du räkna med perioder du arbetat som anställd.

  Perioder med sjukpenning, föräldrapenning eller liknande förmåner räknas dock inte som arbete.

  Om du är anställd i eget bolag (ApS eller A/S) är du anställd och inte egenföretagare. Läs mer under ”Om du är anställd”.

  Du ansöker om föräldrapenning från Udbetaling Danmark på virk.dk. Du kan läsa mer på borger.dk. Här kan du också läsa om föräldraledighet vid adoption och möjligheterna att förlänga föräldraledigheten eller skjuta upp den.

  Om du är arbetslös

  Om du är medlem i en a-kassa

  Du kan få föräldrapenning under din föräldraledighet om du har rätt till arbetslöshetsersättning. Och det har du om du har anmält dig arbetslös hos din a-kassa och gjort dig tillgänglig som arbetssökande på ditt jobcenter (arbetsförmedling).

  Du ska vara tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet under ledigheten.

  Dessutom bör du höra med ditt jobcenter eller din a-kassa om villkoren för att vara tillgänglig för arbetsmarknaden i samband med din föräldraledighet.

  Läs mer på borger.dk.

  Om du får försörjningsstöd eller arbetslöshetsersättning

  Du kan inte få föräldrapenning om du får försörjningsstöd (kontanthjælp) eller arbetslöshetsersättning (ledighedsydelse). Men du kan fortsätta med att få försörjningsstöd eller arbetslöshetsersättning när du är föräldraledig.

  Kontakta din kommun för mer information.

  Läs mer på borger.dk.

  Om du är studerande

  Du kan få föräldrapenning som studerande om du är tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet under ledigheten, och om du är i en av följande situationer:

  • Du måste vara i arbete senast dagen före din föräldraledighet eller på första dagen av ledigheten. Dessutom måste du ha arbetat minst 160 timmar under de senaste fyra hela månaderna före ledigheten, och du måste ha arbetat minst 40 timmar per månad under minst tre av de fyra månaderna.
  • Du är elev med betald praktikplats under utbildningen. Läs mer under ”Om du är anställd”.
  • Du är föräldraledig från din utbildning, avbryter ditt SU (studiestöd), anmäler dig till din a-kassa och ställer dig till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga blir berättigad till arbetslöshetsersättning. Läs mer under ”Om du är arbetslös”.

  Om du går på en utbildning som ger dig SU kan du få extra SU-klipp när du får barn. Som förälder under utbildning kan du även ha rätt till barntillägg (børnetilskud). Det kan du läsa om på borger.dk. På borger.dk kan du också läsa om reglerna för föräldraledighet vid adoption.

  Om du är nyutexaminerad

  Du kan få föräldrapenning som nyutexaminerad om du är tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt tillbringar tid med barnet under ledigheten, och om du uppfyller ett av följande krav:

  • Du har slutfört en yrkesutbildning på minst 18 månader under den senaste månaden före födseln om du är mamma och innan din föräldraledighet börjar om du är barnets andra förälder. Det måste vara en utbildning som kvalificerar dig för arbete direkt efter avslutad utbildning.
  • Du slutför din utbildning efter att du har fött men inom 46 veckor efter födseln. Samtidigt ska du vara anmäld som arbetslös hos din a‑kassa, vara tillgänglig för arbete och ha rätt till arbetslöshetsersättning. Läs mer under ”Om du är arbetslös”.

  Tänk på att du inte kan vara föräldraledig efter att barnet har fyllt 46 veckor.

  Hur ansöker du?

  Om du som nyutbildad inte är med i en a-kassa ska du kontakta Udbetaling Danmark för att få ett ansökningsformulär för föräldrapenning.

  Du fyller i formuläret och skickar det tillsammans med handlingar till Udbetaling Danmark via digital post.

  Om du är med i en a-kassa och har rätt till arbetslöshetsersättning från a-kassan ska du kontakta din a-kassa och berätta att du ska gå på föräldraledighet. Kom ihåg att anmäla dig som arbetslös hos din a-kassa och göra dig tillgänglig för arbetsmarknaden genom ditt jobcenter.

  A-kassan meddelar Udbetaling Danmark, som skickar dig ett brev med digital post. Du bekräftar digitalt att uppgifterna från din a-kassa är riktiga och skickar samtidigt handlingar till Udbetaling Danmark.

  Handlingarna du ska skicka är en kopia av ditt examensbevis eller förhandsgodkännande från din handledare till Udbetaling Danmark i vilken det ska framgå vilket datum du slutför utbildningen eller förväntas göra det.

  Du kan läsa mer på borger.dk.

  Om du flyttar till Danmark innan din föräldraledighet börjar

  Som medborgare i ett EU- eller EES-land kan du få dansk föräldrapenning om du uppfyller dessa tre villkor:

  • Du måste vara anställd i Danmark på den första dagen av din föräldraledighet eller dagen innan.
  • Du måste ha arbetat minst 160 timmar under de senaste fyra hela månaderna före ledigheten.
  • Du måste ha arbetat minst 40 timmar per månad under minst tre av de fyra månaderna.

  Dessutom måste du vara tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet.

  Udbetaling Danmark får automatiskt uppgifter om din anställning och arbetade timmar när din arbetsgivare rapporterar in din lön.

  Om du flyttar till Danmark när det är mindre än fyra hela månader till din föräldraledighet kan du använda dina timmar innan flytten om du har varit anställd i ett annat EU-/EES-land. Du måste lämna in handlingar till Udbetaling Danmark om din anställning, arbete och löneutbetalningar i utlandet, till exempel i form av anställningsavtal och lönebesked.

   Om du inte har arbetat före föräldraledigheten måste du ha rätt till arbetslöshetsersättning från en dansk a-kassa för att vara berättigad till dansk föräldrapenning.

   Du kan läsa mer på borger.dk.

    Om du flyttar till ett annat nordiskt land under föräldraledigheten

    Du kan få föräldrapenning utomlands om du

    • reser eller flyttar utomlands under föräldraledigheten och fortsätter din föräldraledighet utan avbrott
    • arbetar i Danmark men bor i ett annat EU- eller EES-land, omfattas av dansk socialförsäkring och har rätt till föräldrapenning enligt danska regler.

    Du måste ha ett NemKonto i Danmark och ge Udbetaling Danmark din adress och eventuellt ditt telefonnummer så att de kan nå dig utomlands.

    Du kan inte få föräldrapenning om du bor i Danmark och arbetar utomlands. Det är lagen i det land du arbetar i som avgör reglerna för föräldrapenning.

    Anmäl utlandsflytt

    Om du flyttar utomlands med ditt barn under föräldraledigheten och får andra förmåner än din föräldrapenning måste du anmäla det till rätt myndighet, till exempel Udbetaling Danmark International Sygesikring eller kommunen.

    Även om du kan ta med din föräldrapenning kan flytten påverka din rätt till bland annat familjeförmåner (barn- och ungdomsbidrag, barntillägg och förskottsbidrag). Flytt till utlandet kan också påverka andra förmåner, såsom sjukförsäkring, sjukpenning och förmåner vid arbetsskada.

    Vem ska du kontakta om du har frågor?

    Kontakta myndighet
    Fråga Info Norden

    Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.