Tullisäännöt Norjassa

Tollregler i Norge
Tältä sivulta saat tietoa tullisäännöistä, jotka koskevat muuttotavaroiden ja muiden tavaroiden tuontia Norjaan.

Kun muutat Norjaan tai saavut Norjaan ulkomailta, voit tuoda tiettyjä tavaroita tullitta maahan. Toisista tavaroista joudut puolestaan maksamaan tullia. Jäljempää voit lukea muuttotavaroita koskevista tullisäännöistä. Kerromme myös, mitkä tavarat kuuluvat erityisten maahantuontisäännösten piiriin.

Muuttotavaroiden maahantuonti

Jos olet oleskellut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, voit tuoda valtaosan muuttotavaroista maahan tullitta ja maksutta. Voit tuoda muuttotavarat maahan tullitta ja maksutta, jos

  • olet oleskellut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan
  • irtaimisto on ollut hallussasi ja käytössäsi ulkomailla oleskelun ajan ja jatkat irtaimiston käyttöä Norjassa
  • tuot muuttotavarat Norjaan muuttosi yhteydessä.

Tiettyjen tavaroiden osalta sinun tulee täyttää muuttotavaroiden tuonti-ilmoitus ja toimittaa se Norjan tulliviranomaisille.

Tiettyjen tavaroiden tuontia koskevat erityissäännökset

Tiettyjen tavaroiden tuontia koskevat erityissäännökset. Kyse on seuraavista tavaroista:

Autot ja muut moottoriajoneuvot

Autoja ja muita ajoneuvoja ei voi tuoda Norjaan maksutta muuton yhteydessä.

Huviveneet

Huviveneen voi tuoda maahan tullitta ja maksutta, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Vene ei saa olla yli 15 metriä pitkä. Maahantuojan tulee asua ulkomailla vähintään viisi vuotta, ja veneen tulee olla hänen omistuksessaan ja käytössään ulkomailla vähintään vuoden ajan. Vene on tuotava maahan vuoden kuluessa Norjaan muutosta. Vene on tuotava henkilökohtaiseen käyttöön, ja siksi sen saa myydä aikaisintaan kahden vuoden kuluttua maahantuonnista. Jos veneen myy tätä ennen, tulli ja muut maksut lankeavat maksettaviksi. Vapautusta tulleista ja maksuista on anottava kirjallisesti.

Ammattilaitteet

Ammattilaitteita ei voi tuoda maahan maksutta muuton yhteydessä, vaan ne on tullattava.

Elintarvikkeet

Elintarvikkeita ei voi tuoda maahan maksutta muuton yhteydessä, vaan ne on tullattava. Lisäksi tiettyjen elintarvikkeiden maahantuontiin sovelletaan erityissääntöjä.

Alkoholi- ja tupakkatuotteet

Alkoholi- ja tupakkatuotteita ei voi tuoda Norjaan maksutta muuton yhteydessä. Jos saavut Norjaan yhtä aikaa muuttokuormasi kanssa, voit kuitenkin tuoda maahan tullitta saman määrän alkoholi- ja tupakkatuotteita kuin muutkin matkustajat. Muussa tapauksessa alkoholi- ja tupakkatuotteista on tehtävä tulli-ilmoitus ja maksettava tulli ja säädetyt maksut Norjaan saapuessa.

Aseet

Aseiden maahantuontiin tarvitaan poliisin lupa.

Kasvit

Kasvien maahantuontiin liittyy tiettyjä rajoituksia.

Uudet esineet

Uusista esineistä on maksettava tulli ja muut säädetyt maksut.

Lääkkeet

Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja lääkevalmisteita voi tuoda Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän. Voit joutua todistamaan, että lääke on määrätty henkilökohtaiseen käyttöösi. Tämän voit osoittaa esimerkiksi lääkepakkauksen etiketillä, lääkemääräyksellä tai lääkärintodistuksella.

Valuutta

Jos tuot ulkomailta Norjaan tai viet Norjasta ulkomaille valuuttaa yli 25 000 Norjan kruunun arvosta, sinun on tehtävä ilmoitus Norjan tulliviranomaisille.

Radio- ja televisiolaitteet

Televisiot ja virittimellä varustetut videolaitteet on ilmoitettava muuttotavarailmoituksessa. Niistä on myös maksettava lupamaksu.

Huippuvuorten tuonti- ja vientisäännökset

Huippuvuoret eivät kuulu Eta-sopimuksen piiriin, ja siksi Huippuvuorilta Norjan mantereelle tapahtuvaa eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontia koskevat hyvin tiukat säännökset. Lisäksi on syytä muistaa, että raivotautia esiintyy Huippuvuorilla mutta ei Manner-Norjassa.

Koiran voi tuoda Huippuvuorille vain Norjan elintarviketurvallisuusviraston luvalla. Luvan voi saada vuodeksi kerrallaan. Kissojen ja frettien tuonti Huippuvuorille on kielletty. Kanien, hamstereiden, kesyrottien, häkkilintujen, akvaariokalojen ja muiden vastaavien eläinten tuonti Huippuvuorille ja vienti Huippuvuorilta ei sen sijaan edellytä lupaa. Ota yhteyttä Norjan elintarviketurvallisuusvirastoon, jos haluat tarkempaa tietoa aiheesta.

Lihan ja lihatuotteiden vienti Huippuvuorilta Manner-Norjaan on kielletty. Kielto ei kuitenkaan koske kaikkea Huippuvuorilla pyydettyä riistaa. Lihan ja lihatuotteiden vientikielto koskee myös Huippuvuorten kaupoissa myytävää lihaa.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.