Toldregler i Norge

Tollregler i Norge
Her kan du læse om de gældende toldregler, når du medbringer flyttegods og varer til Norge.


Der er regler for, hvad du kan medbringe toldfrit, når du skal flytte til Norge, eller når du ankommer til Norge fra udlandet. Herunder finder du information om toldregler for flyttegods og om varer, som er underlagt særlige regler ved indførsel. 

Indførsel af flyttegods

Hvis du har boet i udlandet i en sammenhængende periode på mindst et år, kan du indføre det meste af dit indbo told- og afgiftsfrit. Du kan indføre dit indbo fra udlandet uden at betale told og afgifter, hvis

  • du har opholdt dig i udlandet i en sammenhængende periode på mindst et år
  • du har ejet og brugt genstandene under opholdet i udlandet, og hvis de fortsat skal bruges i Norge
  • du indfører flyttegodset i forbindelse med flytning til Norge.

For visse ting skal du udfylde en erklæring for indførsel af flyttegods, som du skal aflevere til Tolletaten.

Varer med særlige indførselsregler

Der gælder særlige indførselsregler for nogle bestemte varer. Her følger en oversigt:

Biler og andre motorkøretøjer 

Er ikke fritaget for afgifter i forbindelse med flytning.

Fritidsbåd 

Kan du indføre told- og afgiftsfrit på visse vilkår. Du skal have boet i udlandet i mindst fem år, og båden må ikke være over 15 meter lang. Du skal have ejet og brugt båden i mindst et år i udlandet. Båden skal indføres senest et år efter din indrejse til Norge. Båden skal være til personlig brug, og den kan derfor ikke sælges i løbet af de to første år efter indførslen uden at told- og afgiftsfritagelsen bortfalder. Du skal indsende en skriftlig ansøgning om fritagelse.

Erhvervsudstyr 

Er ikke fritaget for afgifter i forbindelse med flytning og skal fortoldes.

Fødevarer 

Er ikke fritaget for afgifter i forbindelse med flytning og skal fortoldes. Der gælder særlige regler for indførsel af visse madvarer.

Alkohol og tobak 

Er ikke fritaget for afgifter i forbindelse med flytning. Hvis du rejser sammen med flyttegodset, kan du dog medbringe den samme toldfri kvote som andre rejsende. I alle andre tilfælde skal alkohol og tobak deklareres ved ankomsten til Norge, og du skal betale told og afgifter.

Våben

Kræver en tilladelse fra politiet at indføre.

Planter 

Der er restriktioner på indførsel af planter.

Nye genstande 

Du skal betale told og andre afgifter for nye genstande.

Lægemidler

Hvis du kommer til Norge fra et andet EØS-land, kan du medtage lægemidler til personlig brug i en mængde som maksimalt svarer til et års forbrug. Det kan være nødvendigt at dokumentere at lægemidlet er udskrevet til personligt til dig. Eksempler på en sådan dokumentation kan være information på emballagens etiket, en recept eller anden lægeerklæring.

Valuta

Hvis du ønsker at medbringe valuta, som svarer til mere end 25.000 norske kroner til eller fra Norge, skal du anmelde det til Tolletaten.

Radio- og tv-udstyr 

Hvis du medbringer tv-udstyr og video med tuner, skal dette noteres på flyttegodserklæringen. Der skal også betales licens (kringkastingsavgift) for dette.

Indførsel og udførsel til og fra Svalbard

Svalbard er ikke omfattet af EØS-aftalen. Dette betyder at der gælder strenge regler for forsendelse og medbringelse af dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. Desuden er der rabies på Svalbard, mens det norske fastland er rabiesfrit.

Der kræves en tilladelse fra Mattilsynet ved indførsel af hunde til Svalbard. Tilladelsen udstedes for ét år ad gangen. Det er ikke tilladt at medbringe katte og fritter til Svalbard. Det er ikke nødvendigt med en tilladelse ved indførsel af kaniner, hamstere, burfugle, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard. Kontakt Mattilsynet, hvis du har spørgsmål om dette.

Det er forbudt at indføre kød og kødprodukter fra Svalbard til fastlandet. Vildtkød fra jagt på Svalbard er undtaget fra forbuddet på visse vilkår. Forbuddet mod at indføre kød og kødprodukter fra Svalbard til fastlandet gælder også kød som kan købes i butikkerne.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.