Väestörekisteröinti Tanskassa

Folkeregistrering i Danmark
Tästä artikkelista selviää, milloin sinulla on oikeus ja milloin velvollisuus kirjautua Tanskan väestörekisteriin eli siirtää kirjat Tanskaan, kun muutat tänne ulkomailta.

Kun muutat ulkomailta Tanskaan, sinut voidaan merkitä Tanskan väestörekisteriin (Det Centrale Personregister, CPR). Kansalaisuudestasi ja aiemmasta asuinmaastasi riippuu, millaisia väestörekisteröintiin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on.

Pohjoismaiden välisiin muuttoihin sovelletaan muuttajan kansalaisuudesta riippumatta Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta. Tämä koskee myös Ahvenanmaata, Färsaaria ja Grönlantia. Sopimuksen mukaan kukin henkilö voi olla merkittynä vain yhden Pohjoismaan väestörekisteriin kerrallaan.

Tee muuttoilmoitus tulokunnassasi viimeistään viiden päivän kuluttua siitä, kun olet saapunut Tanskaan ja täytät väestörekisteriin merkitsemisen edellytykset. Tanskalainen kunta voidaan merkitä kotikunnaksesi vain, jos vakinainen asuinpaikkasi tai osoitteesi on Tanskassa, oleskelet maassa laillisesti ja aiot oleskella Tanskassa yli kolme kuukautta.

Jos et ole Tanskan kansalainen ja muutat ulkomailta Kööpenhaminan kuntaan tai tiettyihin muihin pääkaupunkiseudun ja Sjællandin kuntiin, voit tehdä muuttoilmoituksen internetissä. Katso lisätietoja jäljempää kohdasta ”Jos muutat pääkaupunkiseudulle”. 

Jos muutat johonkin muuhun Tanskan kuntaan, tee muuttoilmoitus henkilökohtaisesti uuden asuinkuntasi palvelupisteessä (Borgerservicecenter). Esitä voimassa oleva henkilötodistus ja ilmoita asuinosoitteesi Tanskassa. Sinulta saatetaan kysyä myös muita asiakirjoja riippuen siitä, minkä maan kansalainen olet ja mistä maasta muutat Tanskaan. 

Kun asuinosoitteesi on rekisteröity Tanskan väestötietojärjestelmään, saat tanskalaisen henkilötunnuksen.

Pohjoismaiden kansalaiset

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja muutat Tanskaan, sinun tulee kirjautua Tanskan väestörekisteriin, mikäli aiot oleskella maassa yli kuusi kuukautta.

Sinulla on oikeus – mutta ei velvollisuutta – kirjautua Tanskan väestörekisteriin, jos aiot oleskella Tanskassa yli kolme kuukautta.

Jos muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta
 • Käy henkilökohtaisesti kuntalaisten palvelupisteessä ja esitä virkailijalle passi tai muu henkilötodistus. (Jos et ole Tanskan kansalainen ja muutat pääkaupunkiseudulle, voit tehdä muuttoilmoituksen verkossa. Katso lisätietoja jäljempää kohdasta ”Jos muutat pääkaupunkiseudulle”.)
 • Ilmoita entisen asuinmaasi henkilötunnus.
 • Kerro, mistä osoitteesta muutat.
 • Ilmoita, missä osoitteessa asut Tanskassa.
 • Esitä mahdolliset avioliittoa ja lapsia koskevat asiakirjat.

Lähtömaan väestörekisteriviranomainen saa automaattisesti tiedon kirjautumisestasi Tanskan väestötietojärjestelmään. Tämän jälkeen sinut siirretään poissaolevaan väestöön lähtömaan väestörekisterissä. 

Joissakin Pohjoismaissa muuttaja on velvollinen ilmoittamaan ulkomaille muutosta myös lähtömaan väestörekisteriviranomaisille.

Jos muutat Tanskaan Pohjoismaiden ulkopuolelta
 • Käy henkilökohtaisesti kuntalaisten palvelupisteessä ja esitä virkailijalle passi tai muu henkilötodistus. (Jos et ole Tanskan kansalainen ja muutat pääkaupunkiseudulle, voit tehdä muuttoilmoituksen verkossa. Katso lisätietoja jäljempää kohdasta ”Jos muutat pääkaupunkiseudulle”.)
 • Ilmoita, missä osoitteessa asut Tanskassa.
 • Esitä mahdolliset avioliittoa ja lapsia koskevat asiakirjat.

EU- ja Eta-maiden sekä Sveitsin kansalaiset

Jos olet Pohjoismaihin kuulumattoman EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, sinut voidaan merkitä Tanskan väestörekisteriin, mikäli aiot oleskella maassa yli kolme kuukautta.

Sinun pitää kirjautua Tanskan väestörekisteriin, jos aiot oleskella Tanskassa yli kuusi kuukautta.

Sama koskee mahdollisia kolmansista maista tulevia perheenjäseniäsi, jotka kuuluvat Euroopan unionin vapaata liikkuvuutta, sijoittautumista ja palvelujen vapaata tarjoamista koskevien säännösten piiriin mutta jotka eivät ole EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaisia.

Jos muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta
 • Käy henkilökohtaisesti kuntalaisten palvelupisteessä ja esitä virkailijalle passi tai muu henkilötodistus. (Jos muutat pääkaupunkiseudulle, voit kuitenkin tehdä muuttoilmoituksen verkossa. Katso lisätietoja jäljempää kohdasta ”Jos muutat pääkaupunkiseudulle”.)
 • Esitä Euroopan unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus. Voit tilata sen osoitteesta nyidanmark.dk.
 • Ilmoita entisen asuinmaasi henkilötunnus.
 • Kerro, mistä osoitteesta muutat.
 • Ilmoita, missä osoitteessa asut Tanskassa.
 • Esitä mahdolliset avioliittoa ja lapsia koskevat asiakirjat.

Lähtömaan väestörekisteriviranomainen saa automaattisesti tiedon kirjautumisestasi Tanskan väestötietojärjestelmään. Tämän jälkeen sinut siirretään poissaolevaan väestöön lähtömaan väestörekisterissä. 

Joissakin Pohjoismaissa muuttaja on velvollinen ilmoittamaan ulkomaille muutosta myös lähtömaan väestörekisteriviranomaisille.

Jos muutat Tanskaan Pohjoismaiden ulkopuolelta
 • Käy henkilökohtaisesti kuntalaisten palvelupisteessä ja esitä virkailijalle passi tai muu henkilötodistus. (Jos muutat pääkaupunkiseudulle, voit kuitenkin tehdä muuttoilmoituksen verkossa. Katso lisätietoja jäljempää kohdasta ”Jos muutat pääkaupunkiseudulle”.)
 • Esitä Euroopan unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus. Voit tilata sen osoitteesta nyidanmark.dk.
 • Ilmoita, missä osoitteessa asut Tanskassa.
 • Esitä mahdolliset avioliittoa ja lapsia koskevat asiakirjat.

Muiden maiden kansalaiset

Jos olet jonkin muun kuin Pohjoismaan, EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen ja muutat Tanskaan Pohjoismaiden ulkopuolelta, sinun tulee tehdä muuttoilmoitus, mikäli aiot oleskella maassa yli kolme kuukautta. Jos muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta, muuttoilmoitus on tehtävä ainoastaan, jos aiot oleskella Tanskassa yli kuusi kuukautta.

Sinut voidaan rekisteröidä Tanskan väestötietojärjestelmään vain siinä tapauksessa, että olet saanut oleskeluluvan Tanskaan. Voit hakea oleskelu- ja työlupaa osoitteesta nyidanmark.dk.

Jos muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta
 • Käy henkilökohtaisesti kuntalaisten palvelupisteessä ja esitä virkailijalle passi tai muu henkilötodistus. (Jos muutat pääkaupunkiseudulle, voit kuitenkin tehdä muuttoilmoituksen verkossa. Katso lisätietoja jäljempää kohdasta ”Jos muutat pääkaupunkiseudulle”.)
 • Esitä oleskelulupa.
 • Ilmoita entisen asuinmaasi henkilötunnus.
 • Kerro, mistä osoitteesta muutat.
 • Ilmoita, missä osoitteessa asut Tanskassa.
 • Esitä mahdolliset avioliittoa ja lapsia koskevat asiakirjat.

Lähtömaan väestörekisteriviranomainen saa automaattisesti tiedon kirjautumisestasi Tanskan väestötietojärjestelmään. Tämän jälkeen sinut siirretään poissaolevaan väestöön lähtömaan väestörekisterissä. 

Joissakin Pohjoismaissa muuttaja on velvollinen ilmoittamaan ulkomaille muutosta myös lähtömaan väestörekisteriviranomaisille.

Jos muutat Tanskaan Pohjoismaiden ulkopuolelta
 • Käy henkilökohtaisesti kuntalaisten palvelupisteessä ja esitä virkailijalle passi tai muu henkilötodistus. (Jos muutat pääkaupunkiseudulle, voit kuitenkin tehdä muuttoilmoituksen verkossa. Katso lisätietoja jäljempää kohdasta ”Jos muutat pääkaupunkiseudulle”.)
 • Esitä oleskelulupa.
 • Ilmoita, missä osoitteessa asut Tanskassa.
 • Esitä mahdolliset avioliittoa ja lapsia koskevat asiakirjat.

Jos muutat pääkaupunkiseudulle

Kööpenhaminan kunnassa ja muutamissa muissa pääkaupunkiseudun ja Sjællandin kunnissa ulkomaan kansalainen voi ilmoittaa Tanskaan muutosta sähköisesti. Täytä hakulomake verkossa ja käy tämän jälkeen henkilökohtaisesti rekisteröitymässä ja hakemassa tanskalainen henkilötunnus osoitteessa International House, Gyldenløvesgade 11, 1600 København V.

Jos muutat Tanskasta tai Grönlannista ulkomaille

Jos muutat Tanskasta tai Grönlannista ulkomaille, ilmoita muutosta asuinkuntaasi ennen maasta poistumistasi, vaikka muuttaisit toiseen Pohjoismaahan.

Jos muutat Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Islantiin tai Färsaarille, muista tehdä muuttoilmoitus myös kohdemaan väestörekisteriviranomaisille. Tanskalainen tai grönlantilainen asuinkuntasi voi rekisteröidä ulkomaille muuttosi ja siirtää sinut poissaolevaan väestöön vasta siinä vaiheessa, kun uuden asuinmaan väestörekisteriviranomainen on ilmoittanut entiseen asuinkuntaasi, että sinut merkitty kyseisen maan väestörekisteriin.

Ilmoita ulkomaille muutosta osoitteessa borger.dk.

  Tanskan väestörekisteriin kuulumattomille myönnettävä tanskalainen henkilötunnus

  Tanskan veroviranomainen voi myöntää sinulle niin sanotun hallinnollisen henkilötunnuksen (administrativt personnummer), jos et täytä väestörekisteriin merkitsemisen edellytyksiä Tanskassa, mutta joudut maksamaan veroa Tanskaan esimerkiksi työskentelyn nojalla.

  Verokorttia ja hallinnollista henkilötunnusta voi hakea osoitteessa skat.dk. Ota yhteyttä Tanskan verohallintoon, jos haluat lisätietoja.

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.