Väestörekisteröinti Tanskassa

Folkeregistrering i Danmark
Tältä sivulta selviää, milloin sinulla on oikeus ja milloin velvollisuus kirjautua Tanskan väestörekisteriin eli missä tapauksessa voit saada kotikunnan Tanskasta, kun muutat ulkomailta Tanskaan.

Kun muutat ulkomailta Tanskaan, sinut voidaan merkitä Tanskan väestörekisteriin (Det Centrale Personregister, CPR). Kansalaisuudestasi ja aiemmasta asuinmaastasi riippuu, millaisia väestörekisteröintiin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on.

Pohjoismaiden välisiin muuttoihin sovelletaan muuttajan kansalaisuudesta riippumatta Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta. Tämä koskee myös Ahvenanmaata, Färsaaria ja Grönlantia. Sopimuksen mukaan kukin henkilö voi olla merkittynä vain yhden Pohjoismaan väestörekisteriin kerrallaan.

Miten kirjaudut väestörekisteriin Tanskassa?

Tee muuttoilmoitus tulokunnassasi viimeistään viiden päivän kuluttua siitä, kun olet saapunut Tanskaan ja täytät väestörekisteriin merkitsemisen edellytykset. Et voi saada kotikuntaa Tanskasta, jos et oleskele maassa laillisesti tai jos sinulla ei ole vakinaista osoitetta tai asuinpaikkaa Tanskassa.

Rekisteröityminen Tanskan väestötietojärjestelmään edellyttää henkilökohtaista käyntiä asuinkunnan Borgerservice-palvelupisteessä. Kunnan verkkosivuilta saat lisätietoja siitä, miten sinun tulee toimia. Väestötietojärjestelmään voi monesti rekisteröityä myös International Citizen Service -keskuksessa, joita Tanskassa on kuusi kappaletta. Tarvittavat liitteet voi monesti toimittaa keskukseen sähköisesti ja asioimisajan voi varata internetissä. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Kun tietosi on tallennettu Tanskan väestötietojärjestelmään, saat tanskalaisen henkilötunnuksen.

Pohjoismaiden kansalaiset

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja muutat Tanskaan, sinun tulee rekisteröityä Tanskan väestötietojärjestelmään, mikäli aiot oleskella maassa yli kuusi kuukautta.

Sinulla on oikeus – mutta ei velvollisuutta – rekisteröityä Tanskan väestötietojärjestelmään, jos aiot oleskella maassa yli kolme kuukautta.

Jos muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta, lähtömaan väestörekisteriviranomainen saa automaattisesti tiedon siitä, että tietosi on tallennettu Tanskan väestötietojärjestelmään. Tämän jälkeen sinut siirretään poissaolevaan väestöön lähtömaan väestörekisterissä. Joissakin Pohjoismaissa muuttaja on velvollinen ilmoittamaan ulkomaille muutosta myös lähtömaan väestörekisteriviranomaisille.

EU- ja Eta-maiden sekä Sveitsin kansalaiset

Jos olet Pohjoismaihin kuulumattoman EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, sinut voidaan merkitä Tanskan väestötietojärjestelmään, mikäli aiot oleskella maassa yli kolme kuukautta.

Sinun pitää rekisteröityä Tanskan väestötietojärjestelmään, jos aiot oleskella Tanskassa yli kuusi kuukautta.

Sama koskee mahdollisia kolmansista maista tulevia perheenjäseniäsi, jotka kuuluvat Euroopan unionin vapaata liikkuvuutta, sijoittautumista ja palvelujen vapaata tarjoamista koskevien säännösten piiriin mutta jotka eivät ole EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaisia.

Jos muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta, lähtömaan väestörekisteriviranomainen saa automaattisesti tiedon siitä, että tietosi on tallennettu Tanskan väestötietojärjestelmään. Tämän jälkeen sinut siirretään poissaolevaan väestöön lähtömaan väestörekisterissä. Joissakin Pohjoismaissa muuttaja on velvollinen ilmoittamaan ulkomaille muutosta myös lähtömaan väestörekisteriviranomaisille.

Muiden maiden kansalaiset

Jos olet jonkin muun kuin Pohjoismaan, EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen ja muutat Tanskaan Pohjoismaiden ulkopuolelta, sinun tulee tehdä muuttoilmoitus, mikäli aiot oleskella maassa yli kolme kuukautta. Jos muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta, muuttoilmoitus on tehtävä ainoastaan, jos aiot oleskella Tanskassa yli kuusi kuukautta.

Sinut voidaan rekisteröidä Tanskan väestötietojärjestelmään vain siinä tapauksessa, että olet saanut oleskeluluvan Tanskaan. Voit hakea oleskelu- ja työlupaa osoitteesta nyidanmark.dk.

Jos muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta, lähtömaan väestörekisteriviranomainen saa automaattisesti tiedon siitä, että tietosi on tallennettu Tanskan väestötietojärjestelmään. Tämän jälkeen sinut siirretään poissaolevaan väestöön lähtömaan väestörekisterissä. Joissakin Pohjoismaissa muuttaja on velvollinen ilmoittamaan ulkomaille muutosta myös lähtömaan väestörekisteriviranomaisille.

Jos muutat Tanskasta tai Grönlannista ulkomaille

Jos muutat Tanskasta tai Grönlannista ulkomaille, sinun täytyy ilmoittaa muutosta tanskalaiseen kotikuntaasi ennen maasta poistumista. Muuttoilmoitus on tehtävä silloinkin, jos muutat toiseen Pohjoismaahan.

Jos muutat Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Islantiin tai Färsaarille, muuttoilmoitus on tehtävä myös kohdemaan rekisteriviranomaiselle. Tanskalainen tai grönlantilainen asuinkuntasi voi rekisteröidä ulkomaille muuttosi ja siirtää sinut poissaolevaan väestöön vasta siinä vaiheessa, kun uuden asuinmaan rekisteriviranomainen on ilmoittanut entiseen asuinkuntaasi, että sinut merkitty kyseisen maan väestörekisteriin.

Ilmoita ulkomaille muutosta osoitteessa borger.dk.
 

  Tanskan väestörekisteriin kuulumattomille myönnettävä tanskalainen henkilötunnus

  Tanskan veroviranomainen voi myöntää sinulle niin sanotun hallinnollisen henkilötunnuksen (administrativt personnummer), jos et täytä väestötietojärjestelmään merkitsemisen edellytyksiä Tanskassa, mutta joudut maksamaan veroa Tanskaan esimerkiksi työskentelyn nojalla.

  Verokorttia ja hallinnollista henkilötunnusta voi hakea osoitteessa skat.dk. Ota yhteyttä Tanskan verohallintoon, jos haluat lisätietoja.

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.