Folkbokföring i Danmark

Folkeregistrering i Danmark
Här kan du läsa om när du har rätt och skyldighet att folkbokföra dig i Danmark när du flyttar från utlandet.

Du kan bli folkbokförd (blive bopælsregistreret) i det danska personregistret, Det centrale personregister (CPR), när du flyttar från utlandet till Danmark. Du har olika rättigheter och skyldigheter när det gäller folkbokföring i CPR beroende på vilket land du är medborgare i och vilket land du flyttar från till Danmark.

När du flyttar mellan de nordiska länderna, medräknat Färöarna, Grönland och Åland, omfattas du oavsett medborgarskap av det så kallade nordiska folkbokföringsavtalet. Avtalet innebär att du kan vara folkbokförd endast i ett land i Norden.

Du ska anmäla flytt till din nya hemkommun senast fem dagar efter att du har flyttat till Danmark och uppfyller villkoren för att bli folkbokförd. Du kan inte bli folkbokförd om du inte har en bostad eller en fast uppehållsort i landet, om du inte vistas lagligt i landet och om du inte ska vistas i landet i mer än tre månader.

Om du inte är dansk medborgare och flyttar från utlandet till Köpenhamns kommun eller vissa andra kommuner i huvudstadsområdet och på Själland, kan du anmäla din flytt på nätet. Se avsnittet ”Om du flyttar till huvudstadsområdet” längre ner på den här sidan. 

Om du flyttar till en annan dansk kommun anmäler du flytt från utlandet personligen på ett medborgarsservicecenter (borgerservicecenter) i den kommun du har flyttat till. Du ska alltid ta med legitimation och ange din adress i Danmark. Dessutom ska du ta med dig annan dokumentation beroende på var du är medborgare och vilket land du flyttar från. 

Vid folkbokföringen i CPR får du ett danskt personnummer.

Nordiska medborgare

Om du är medborgare i ett av de nordiska länderna och flyttar till Danmark ska du folkbokföras i Danmark om du ska vistas i landet i mer än sex månader.

Du har rätt – men inte skyldighet – att bli folkbokförd om du ska vara i Danmark i mer än tre månader.

Om du flyttar till Danmark från ett nordiskt land
 • Du ska ta med dig pass eller annan legitimation till Borgerservice. (Men om du inte är dansk medborgare och flyttar till huvudstadsområdet kan du anmäla flytt på nätet. Se avsnittet ”Om du flyttar till huvudstadsområdet” nedan.)
 • Du ska ange ditt personnummer i det land du flyttar från.
 • Du ska ange den adress du flyttar från.
 • Du ska ange din adress i Danmark.
 • Du ska ta med dig eventuell dokumentation om äktenskap och barn.

Folkbokföringsmyndigheten i det nordiska land du flyttar från får automatiskt besked när du har folkbokförts i Danmark. Därefter registreras du som utflyttad från ditt tidigare hemland. 

I vissa av de nordiska länderna har du också skyldighet att informera den lokala folkbokföringsmyndigheten att du flyttar från landet.

Om du flyttar till Danmark från ett land utanför Norden
 • Du ska ta med dig pass eller annan legitimation till Borgerservice. (Men om du inte är dansk medborgare och flyttar till huvudstadsområdet kan du anmäla flytt på nätet. Se avsnittet ”Om du flyttar till huvudstadsområdet” nedan).
 • Du ska ange din adress i Danmark.
 • Du ska ta med dig eventuell dokumentation om äktenskap och barn.

Medborgare i EU- och EES-länder samt Schweiz

Om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land eller i Schweiz kan du bli folkbokförd i Danmark om du ska vistas i landet i mer än tre månader.

Du ska folkbokföras i Danmark om du ska vistas i landet i mer än sex månader.

Detsamma gäller för dina eventuella familjemedlemmar från tredje land som omfattas av Europeiska gemenskapens regler om fri rörlighet, etablering och utbyte av tjänster med mera, men som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz.

Om du flyttar till Danmark från ett nordiskt land
 • Du ska ta ditt pass eller annan legitimation med till Borgerservice (om du flyttar till Köpenhamnsområdet, kan du dock anmäla din flyttning online. Se avsnittet "Om du flyttar till Köpenhamnsområdet" längre ner på sidan).
 • Du ska ta med ett EU-registreringsbevis. Det kan du ansöka om på nyidanmark.dk.
 • Du ska ange ditt personnummer i det land du flyttar från.
 • Du ska ange den adress du flyttar från.
 • Du ska ange din adress i Danmark.
 • Du ska ta med dig eventuell dokumentation om äktenskap och barn.

Folkbokföringsmyndigheten i det nordiska land du flyttar från får automatiskt besked när du har folkbokförts i Danmark. Därefter registreras du som utflyttad från ditt tidigare hemland. 

I vissa av de nordiska länderna har du också skyldighet att informera den lokala folkbokföringsmyndigheten att du flyttar från landet.

Om du flyttar till Danmark från ett land utanför Norden
 • Du ska ta med dig pass eller annan legitimation till Borgerservice. (Men om du flyttar till huvudstadsområdet kan du anmäla flytt på nätet. Se avsnittet ”Om du flyttar till huvudstadsområdet” nedan.)
 • Du ska ta med ett EU-registreringsbevis. Det kan du ansöka om på nyidanmark.dk.
 • Du ska ange din adress i Danmark.
 • Du ska ta med dig eventuell dokumentation om äktenskap och barn.

Medborgare i andra länder

Om du är medborgare i ett land utanför Norden, EU, EES och Schweiz och flyttar till Danmark ska du anmäla flytt om din vistelse kommer att vara i mer än tre månader, såvida du inte flyttar från ett nordiskt land. Då är du skyldig att anmäla flytt endast om du ska vistas i Danmark i mer än sex månader.

Du kan endast bli folkbokförd som inflyttad i CPR om du har uppehållstillstånd i Danmark. Du kan ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd på nyidanmark.dk.

Om du flyttar till Danmark från ett nordiskt land
 • Du ska ta med dig pass eller annan legitimation till Borgerservice. (Men om du flyttar till huvudstadsområdet kan du anmäla flytt på nätet. Se avsnittet ”Om du flyttar till huvudstadsområdet” nedan.)
 • Du ska ta med ditt uppehållstillstånd.
 • Du ska ange ditt personnummer i det land du flyttar från.
 • Du ska ange den adress du flyttar från.
 • Du ska ange din adress i Danmark.
 • Du ska ta med dig eventuell dokumentation om äktenskap och barn.

Folkbokföringsmyndigheten i det nordiska land du flyttar från får automatiskt besked när du har folkbokförts i Danmark. Därefter registreras du som utflyttad från ditt tidigare hemland. 

I vissa av de nordiska länderna har du också skyldighet att informera den lokala folkbokföringsmyndigheten att du flyttar från landet.

Om du flyttar till Danmark från ett land utanför Norden
 • Du ska ta med dig pass eller annan legitimation till Borgerservice. (Men om du flyttar till huvudstadsområdet kan du anmäla flytt på nätet. Se avsnittet ”Om du flyttar till huvudstadsområdet” nedan.)
 • Du ska ta med ditt uppehållstillstånd.
 • Du ska ange din adress i Danmark.
 • Du ska ta med dig eventuell dokumentation om äktenskap och barn.

Om du flyttar till huvudstadsområdet

I Köpenhamns kommun och vissa andra kommuner i huvudstadsområdet och på Själland kan du anmäla flytt till Danmark på nätet om du inte är dansk medborgare. Fyll i en ansökan på nätet och besök därefter personligen International House, Gyldenløvesgade 11, 1600 Köpenhamn V, där du blir folkbokförd och får ett danskt personnummer.

Om du flyttar från Danmark eller Grönland till utlandet

Om du flyttar från Danmark eller Grönland till utlandet ska du anmäla flytt till din hemkommun innan du flyttar, även om du flyttar till ett annat nordiskt land.

Flyttar du till antingen Norge, Sverige, Finland, Island eller Färöarna ska du anmäla flytt till den lokala folkbokföringsmyndigheten i landet du flyttar till. Din tidigare hemkommun i Danmark eller på Grönland kan registrera dig som utflyttad från Danmark i CPR först när kommunen har fått besked från folkbokföringsmyndigheten i landet du flyttar till om att du har folkbokförts där.

Anmäl flytt till utlandet på borger.dk.

Personnummer om du inte kan folkbokföras i Danmark

Om du inte uppfyller villkoren för att folkbokföras i Danmark, men du ska betala skatt till exempel för att du arbetar i Danmark, kan SKAT tilldela dig ett så kallat administrativt personnummer.

Du kan ansöka om skattekort och administrativt personnummer på skat.dk. Om du har några frågor ska du kontakta Skattestyrelsen.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.