Folkeregistrering i Danmark

Folkeregistrering i Danmark
Læs her om hvornår du har ret og pligt til at blive folkeregistreret ("bopælsregistreret") i Danmark når du flytter fra udlandet til Danmark.

Du kan blive bopælsregistreret i det danske personregister, Det Centrale Personregister (CPR), når du flytter fra udlandet til Danmark. Du har forskellige rettigheder og pligter i forhold til at blive folkeregistreret i CPR afhængigt af hvilket land du er statsborger i, og fra hvilket land du flytter til Danmark.

Når du flytter mellem de nordiske lande, herunder Færøerne, Grønland og Åland, er du uanset statsborgerskab omfattet af den såkaldt internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder at du kun kan være folkeregistreret ét sted i Norden.

Hvordan bliver du folkeregistreret i Danmark?

Du skal anmelde tilflytning til bopælskommunen senest fem dage efter du er flyttet til Danmark og opfylder betingelserne for at blive bopælsregistreret. Du kan ikke blive bopælsregistreret, hvis du ikke opholder dig lovligt i Danmark eller har en bopæl eller et fast opholdssted i landet.

Du kan blive folkeregisteret ved at henvende dig til Borgerservice i din kommune. På kommunens hjemmeside finder du nærmere information om hvad du skal gøre. I mange tilfælde er det desuden muligt at blive registreret i et af landets seks International Citizen Service-centre. Flere centre giver dig mulighed for selv at uploade dokumenter og bestille tid online. Du kan læse mere på borger.dk.

Ved bopælsregistreringen i CPR, får du et dansk personnummer.

Nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et af de nordiske lande og flytter til Danmark, skal du folkeregistreres i Danmark hvis du skal opholde dig i landet i mere end seks måneder.

Du har ret - men ikke pligt - til at blive folkeregistreret i Danmark hvis du skal være i landet i mere end tre måneder.

Hvis du flytter fra et andet nordisk land, vil registreringsmyndigheden i det land du flytter fra, automatisk få besked når du er blevet folkeregistreret i Danmark. Herefter bliver du registreret som udrejst i fraflytningslandet. I nogle af de nordiske lande har du også pligt til at anmelde til den lokale folkeregistreringsmyndighed at du flytter fra landet.

Statsborgere i EU- og EØS-lande samt Schweiz

Hvis du er statsborger i et ikke-nordisk EU- eller EØS-land eller Schweiz, kan du blive folkeregistreret i Danmark hvis du skal være i landet i mere end tre måneder.

Du skal folkeregistreres i Danmark hvis du skal være i landet i mere end seks måneder.

Det samme gælder for dine eventuelle familiemedlemmer fra tredjelande der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om fri bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser med videre, men som ikke er statsborgere i et EU-land, et EØS-land eller Schweiz.

Hvis du flytter fra et andet nordisk land, vil registreringsmyndigheden i det land du flytter fra, automatisk få besked når du er blevet folkeregistreret i Danmark. Herefter bliver du registreret som udrejst i fraflytningslandet. I nogle af de nordiske lande har du også pligt til at anmelde til den lokale folkeregistreringsmyndighed at du flytter fra landet.

Statsborgere i øvrige lande

Hvis du er statsborger i et land uden for Norden, EU-, EØS og Schweiz og flytter til Danmark, skal du anmelde tilflytningen, hvis dit ophold skal vare mere end tre måneder, medmindre du tilflytter fra et nordisk land. Så har du kun pligt til at anmelde tilflytningen hvis opholdet skal vare mere end seks måneder.

Du kan kun blive registreret som tilflyttet i CPR, hvis du har opholdstilladelse i Danmark. Du kan søge om opholds- og arbejdstilladelse på nyidanmark.dk.

Hvis du flytter fra et andet nordisk land, vil registreringsmyndigheden i det land du flytter fra, automatisk få besked når du er blevet folkeregistreret i Danmark. Herefter bliver du registreret som udrejst i fraflytningslandet. I nogle af de nordiske lande har du også pligt til at anmelde til den lokale folkeregistreringsmyndighed at du flytter fra landet.

Hvis du flytter fra Danmark eller Grønland til udlandet

Hvis du flytter fra Danmark eller Grønland til udlandet, skal du anmelde din fraflytning til din bopælskommune inden fraflytningen, også selv om du flytter til et andet nordisk land.

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island, eller Færøerne, skal du sørge for at anmelde din tilflytning til den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet. Din tidligere bopælskommune i Danmark eller Grønland kan først registrere dig som udrejst af Danmark i CPR når kommunen har fået besked fra registreringsmyndigheden i tilflytningslandet om, at du er blevet folkeregistreret i tilflytningslandet.

Du skal anmelde fraflytning til udlandet på borger.dk.
 

Personnummer hvis du ikke kan blive folkeregistreret i Danmark

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at blive folkeregistreret i Danmark, men du skal betale skat for eksempel fordi du arbejder i Danmark, kan SKAT tildele dig et såkaldt administrativt personnummer.

Du kan ansøge om skattekort og administrativt personnummer på skat.dk. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.