Folkeregistrering i Danmark

Folkeregistrering i Danmark
Læs her om hvornår du har ret og pligt til at blive folkeregistreret ("bopælsregistret") i Danmark når du flytter fra udlandet.

Du kan blive bopælsregistreret i det danske personregister, Det Centrale Personregister (CPR), når du flytter fra udlandet til Danmark. Du har forskellige rettigheder og pligter i forhold til at blive folkeregistreret i CPR afhængigt af hvilket land du er statsborger i, og fra hvilket land du flytter til Danmark.

Når du flytter mellem de nordiske lande, herunder Færøerne, Grønland og Åland, er du uanset statsborgerskab omfattet af den såkaldt internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder at du kun kan være folkeregistreret ét sted i Norden.

Du skal anmelde tilflytning til bopælskommunen senest fem dage efter du er flyttet til Danmark og opfylder betingelserne for at blive bopælsregistreret. Du kan ikke blive bopælsregistreret, hvis du ikke har en bopæl eller et fast opholdssted, har lovligt ophold og skal opholde dig her i landet i mere end tre måneder.

Hvis du ikke er dansk statsborger og flytter fra udlandet til Københavns Kommune eller en række andre kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland, kan du anmelde flytning online. Se afsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" længere nede på denne side. 

Hvis du flytter til en af de øvrige danske kommuner, anmelder du tilflytning fra udlandet ved at henvende dig personligt til et borgerservicecenter i den kommune du er flyttet til. Du skal altid medbringe legitimation og oplyse din adresse i Danmark. Desuden skal du medbringe øvrig dokumentation, afhængigt af hvor du er statsborger, og hvilket land du flytter fra. 

Ved bopælsregistreringen i CPR, får du et dansk personnummer.  

Nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et af de nordiske lande og flytter til Danmark, skal du folkeregistreres i Danmark hvis du skal opholde dig i landet i mere end seks måneder.

Du har ret - men ikke pligt - til at blive folkeregistreret hvis du skal være i Danmark i mere end tre måneder.

Hvis du flytter til Danmark fra et nordisk land
 • Du skal tage pas eller anden legitimation med til Borgerservice (hvis du ikke er dansk statsborger og flytter til hovedstadsområdet, kan du dog anmelde flytning online. Se afsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du skal oplyse dit personnummer i det land du flytter fra.
 • Du skal oplyse den adresse du flytter fra.
 • Du skal oplyse din adresse i Danmark.
 • Du skal medbringe eventuel dokumentation for ægteskab og børn.

Registreringsmyndigheden i det nordiske land du flytter fra, får automatisk besked når du er blevet folkeregistreret i Danmark. Herefter bliver du registreret som udrejst i fraflytningslandet. 

I nogle af de nordiske lande har du også pligt til at anmelde til den lokale folkeregistreringsmyndighed at du flytter fra landet.

Hvis du flytter til Danmark fra et ikke-nordisk land
 • Du skal tage pas eller anden legitimation med til Borgerservice (hvis du ikke er dansk statsborger og flytter til hovedstadsområdet, kan du dog anmelde tilflytningen online (se afsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du skal oplyse din adresse i Danmark.
 • Du skal medbringe eventuel dokumentation for ægteskab og børn.

Statsborgere i EU- og EØS-lande samt Schweiz

Hvis du er statsborger i et ikke-nordisk EU- eller EØS-land eller Schweiz, kan du blive folkeregistreret i Danmark hvis du skal være i landet i mere end tre måneder.

Du skal folkeregistreres i Danmark hvis du skal være i landet i mere end seks måneder.

Det samme gælder for dine eventuelle familiemedlemmer fra tredjelande der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om fri bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser med videre, men som ikke er statsborgere i et EU-land, et EØS-land eller Schweiz.  

Hvis du flytter til Danmark fra et nordisk land
 • Du skal tage pas eller anden legitimation med til Borgerservice (hvis du flytter til hovedstadsområdet, kan du dog anmelde flytning online. Se afsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du skal medbringe et EU-registreringsbevis. Det kan du søge om på nyidanmark.dk.
 • Du skal oplyse dit personnummer i det land du flytter fra.
 • Du skal oplyse den adresse du flytter fra.
 • Du skal oplyse din adresse i Danmark.
 • Du skal medbringe eventuel dokumentation for ægteskab og børn.

Registreringsmyndigheden i det nordiske fraflytningsland får automatisk besked når du er blevet folkeregistreret i Danmark. Herefter bliver du registreret som udrejst i fraflytningslandet. 

I nogle af de nordiske lande har du også pligt til at anmelde til den lokale folkeregistreringsmyndighed at du flytter fra landet.

Hvis du flytter til Danmark fra et ikke-nordisk land
 • Du skal tage pas eller anden legitimation med til Borgerservice (hvis du flytter til hovedstadsområdet, kan du dog anmelde flytning online. Se afsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du skal medbringe et EU-registreringsbevis. Det kan du søge om på nyidanmark.dk.
 • Du skal oplyse din adresse i Danmark.
 • Du skal medbringe eventuel dokumentation for ægteskab og børn.

Statsborgere i øvrige lande

Hvis du er statsborger i et land uden for Norden, EU-, EØS og Schweiz og flytter til Danmark, skal du anmelde tilflytningen, hvis dit ophold skal vare mere end tre måneder, medmindre du tilflytter fra et nordisk land. Så har du kun pligt til at anmelde tilflytningen hvis opholdet skal vare mere end seks måneder.

Du kan kun blive registreret som tilflyttet i CPR, hvis du har opholdstilladelse i Danmark. Du kan søge om opholds- og arbejdstilladelse på nyidanmark.dk.  

Hvis du flytter til Danmark fra et nordisk land
 • Du skal tage pas eller anden legitimation med til Borgerservice (hvis du flytter til hovedstadsområdet, kan du dog anmelde flytning online. Se afsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du skal medbringe din opholdstilladelse.
 • Du skal oplyse dit personnummer i det land du flytter fra.
 • Du skal oplyse den adresse du flytter fra.
 • Du skal oplyse din adresse i Danmark.
 • Du skal medbringe eventuel dokumentation for ægteskab og børn.

Registreringsmyndigheden i det nordiske fraflytningsland får automatisk besked, når du er blevet folkeregistreret i Danmark. Herefter bliver du registreret som udrejst i fraflytningslandet. 

I nogle af de nordiske lande har du også pligt til at anmelde til den lokale folkeregistreringsmyndighed at du flytter fra landet.

Hvis du flytter til Danmark fra et ikke-nordisk land
 • Du skal tage pas eller anden legitimation med til Borgerservice (hvis du flytter til hovedstadsområdet, kan du dog anmelde flytning online. Se afsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du skal medbringe din opholdstilladelse.
 • Du skal oplyse din adresse i Danmark.
 • Du skal medbringe eventuel dokumentation for ægteskab og børn.

Hvis du flytter til hovedstadsområdet

I Københavns Kommune og en række andre kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland kan du anmelde tilflytning til Danmark online hvis du ikke er dansk statsborger. Du skal udfylde en ansøgningsformular online og efterfølgende møde personligt frem i International House, Gyldenløvesgade 11, 1600 København V, hvor du vil blive folkeregistreret og få et dansk personnummer.

 

Hvis du flytter fra Danmark eller Grønland til udlandet

Hvis du flytter fra Danmark eller Grønland til udlandet, skal du anmelde din fraflytning til din bopælskommune inden fraflytningen, også selv om du flytter til et andet nordisk land.

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island, eller Færøerne, skal du sørge for at anmelde din tilflytning til den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet. Din tidligere bopælskommune i Danmark eller Grønland kan først registrere dig som udrejst af Danmark i CPR når kommunen har fået besked fra registreringsmyndigheden i tilflytningslandet om, at du er blevet folkeregistreret i tilflytningslandet.

Du skal anmelde fraflytning til udlandet på borger.dk.  

  Personnummer hvis du ikke kan blive folkeregistreret i Danmark

  Hvis du ikke opfylder betingelserne for at blive folkeregistreret i Danmark, men du skal betale skat for eksempel fordi du arbejder i Danmark, kan SKAT tildele dig et såkaldt administrativt personnummer.

  Du kan ansøge om skattekort og administrativt personnummer på skat.dk. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Skattestyrelsen.

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.