Luottamus rakentaa turvallisia kaupunkeja

Blogikirjoitus 7. maaliskuuta 2017

Demokratia on juurtunut syvästi osaksi Pohjoismaita. Me kunnioitamme perustavia ihmisoikeuksia ja yksilönvapautta ja olemme hyvin avoimia, luottavaisia ja suvaitsevaisia. Nämä ovat kaikkien Pohjoismaiden jakamia arvoja, joita on syytä puolustaa.

Väkivaltaiset ekstremistit ovat viime vuosina panneet arvomme koetukselle Pohjoismaissa ja muualla maailmassa tehdyillä iskuilla. Me emme halua, että kaupunkeihimme kohdistetaan väkivaltaa ja vihaa tai että asukkaamme joutuvat elämään pelossa.

Väkivaltaiset ääriliikkeet synnyttävät fyysistä tuhoa ja vaaraa, mutta ne vaikuttavat myös demokratioihimme ja elämäntapaamme. Ne haastavat työllä ja vaivalla rakentamiemme yhteiskuntien perustan. Ne voivat rapauttaa keskinäisen luottamuksemme ja siten myös vapautemme.

Sulkeutuvasta yhteiskunnasta tulee myös syrjivä yhteiskunta, jossa ihmiset epäilevät toistensa motiiveja ja sietävät lopulta entistä vähemmän muiden ajatuksia ja vakaumuksia.

Kun omaa kotimaatani vastaan hyökättiin mitä julmimmalla tavalla Oslossa ja Utøyalla, reagoimme täysin päinvastaisesti kuin mitä terroristi oli toivonut. Kohtasimme tragedian vastuullisesti ja pitämällä toisistamme huolta sen sijaan, että olisimme raivonneet kostonhaluisina. Ymmärsimme, että viha synnyttää vain lisää vihaa. Tämän ilmaisi parhaiten eräs Utøyalta selvinneistä nuorista, joka kirjoitti näin: ”Kun kerran yksi mies voi tehdä näin paljon pahaa, ajatelkaa, miten paljon rakkautta me voimme luoda yhdessä.”

Uskon vakaasti tämän reaktion tehneen Norjasta entistä vahvemman ja yhtenäisemmän kansan.

Myös Kööpenhaminassa menetettiin ihmishenkiä Østerbrolla sijaitsevaan Krudttønden-kulttuurikeskukseen ja Krystaldgaden synagogaan kohdistuneissa iskuissa. Kaksi ihmistä kuoli, ja kuusi poliisia vahingoittui. Iskujen jälkimainingeissa pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät, että asialle on tehtävä jotakin. Tästä siemenestä versoi Nordic Safe Cities -verkosto.

Blogikirjoitukseni otsikko ”Luottamus rakentaa turvallisia kaupunkeja” kiteyttää pohjoismaisen yhteiskuntarakentamisen perusajatuksen ja maiden yhteisen tavoitteen, joka liittyy iskuihin johtavien mekanismien ehkäisemiseen.

Tämä on päätavoitteena myös Nordic Safe Citiesissä sekä käsikirjassa, joka minulla on ilo julkistaa Kööpenhaminassa 7. maaliskuuta.

Käsikirja keskittää huomion myönteisiin asioihin ja kohdistaa valokeilan elämään esittelemällä hyviä esimerkkejä, joita kunnat, viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja paikallisyhteisöt ovat saaneet. Nyt 12 pohjoismaista kaupunginjohtajaa, Tanskan Ranskan-suurlähettiläs François Zimeray, Berliinin sisäasioista vastaava valtiosihteeri Torsten Akmann sekä 150 muuta asiantuntijaa kokoontuvat yhteen vaihtamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan. Tämä on pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan.

Kaikki Pohjoismaat ovat korostaneet useasti, että meidän on pidettävä kiinni avoimista ja demokraattisista yhteiskunnistamme ja vahvasta uskosta siihen, että kaikille on annettava mahdollisuus osallistua. Tämä on ainoa kelvollinen tie eteenpäin. Meidän on voitava luottaa toisiimme, sillä luottamus ratkaisee.

Luottamusta voidaan pitää kaikissa yhteiskunnissa kultaakin kalliimpana voimavarana.

Johtavat pohjoismaiset tutkijat tekivät vuonna 2014 pohjoismaista mallia koskevan tutkimuksen, joka poiki raportin ”The Nordic model – challenged but capable of reform”. Yksi sen keskeisistä löydöksistä oli, että Pohjoismaiden asukkaat luottavat toisiinsa, kansan valitsemiin poliitikkoihin, valtioon ja oikeusjärjestelmään huomattavasti enemmän kuin ihmiset muualla päin maailmaa.

Luottamus on modernin yhteiskunnan ydin. Luottamus pitää meidät koossa. Luottamus luo perustan tuottavuudelle ja talouskasvulle. Luottamus rakentaa hyvää elämänlaatua. Luottamusta voidaan näin ollen pitää kaikissa yhteiskunnissa kultaakin kalliimpana voimavarana.

Kun komeilemme vapauden, luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden kaltaisilla arvoilla, meidän on samalla ymmärrettävä, että ne ovat ylläpidettävissä vain turvallisissa yhteiskunnissa, joissa omia kansalaisia ei pelätä.

Osallisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen on aina oltava johtotähtiä työssä, jossa pyritään estämään muihin kohdistuvia väkivallantekoja.

Olenkin hyvilläni siitä, että juuri nämä arvot ovat Nordic Safe Citiesin keskiössä. Periaatteemme erottavat meidät ääriliikkeistä. Uskon vakaasti siihen, että vihaan voidaan vastata hedelmällisesti vain pitämällä kiinni demokraattisista perinteistämme.

Ota yhteyttä