Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Trygge byer bygges med tillit

I de senere årene har våre verdier blitt utfordret av en serie angrep fra voldelige ekstremister, både i de nordiske landene og i verden for øvrig. Vi vil ikke at våre byer skal utsettes for vold og hat eller at våre innbyggere skal leve i frykt.

Demokratiet er dypt forankret i de nordiske landene. Vi respekterer fundamentale menneskerettigheter og individets frihet. Vi er i stor grad åpne, tillitsfulle og tolerante. Dette er de nordiske verdier som deles av alle de nordiske landene. Dette er verdier det er verdt og stå opp for.

Voldelig ekstremisme forårsaker ikke bare fysisk ødeleggelse og fare, det påvirker også våre demokratier og våre måte å leve på. Det utfordrer kjernen i de samfunnene vi så møysommelig har bygget opp. Det kan svekke vår tillit til hverandre og dermed vår frihet.

Et samfunn som lukker seg blir også et ekskluderende samfunn hvor mennesker blir mistenksomme for hverandres motiver, og hvor vi til slutt blir mindre tolerante for andre menneskers ideer og overbevisninger.

Da mitt eget hjemland ble angrepet på den mest grusomme måte i Oslo og på Utøya reagerte vi motsatt av hva terroristen ønsket. Vi møtte tragedien med ansvarlighet og omsorg i stedet for sinne og ønske om hevn. Vi forsto at hat bare leder til mer hat. Ingen utrykte det bedre enn den unge overlevende fra Utøya som skrev: «når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen.»

Jeg er overbevist om at denne reaksjonen har gjort Norge til en sterkere og mer samlet nasjon.

Også i København gikk menneskeliv tapt i angrepene mot Krudttønden på Østerbro og Synagogen i Krystaldgade. To personer mistet livet og seks polititjenestemenn ble skadet. Det var i kjølvannet av dette at de nordiske samarbeidsministrene bestemte seg for at noe måtte gjøres. Dermed ble det frøet sådd som senere har vokst frem til å bli Nordic Safe Cities.

Når jeg begynner denne bloggen med «Trygge byer bygges med tillit» er det utrykk for et nordisk grunnsyn for samfunnsbygging og et felles nordisk mål om å forebygge mekanismene som ledet opp til angrepene.

Det er også hovedmålet for nettverket Nordic Safe Cities og den guide som jeg har gleden av å lansere i København 7. mars.

Ved å fokusere på det positive, sette lys på livet, viser guiden frem de gode eksemplene som kommuner, myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalmiljøer har satt i gang. Nå samles 12 nordiske ordførere, den franske ambassadør til Danmark Francois Zimeray og Berlins minister for innenriks og sport, Torsten Akerman sammen med 150 andre eksperter for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det er nordisk samarbeid på sitt beste.

I mange sammenhenger har alle de nordiske landene understreket at vi må holde fast ved våre åpne og demokratiske samfunn, og vår sterke tro på at alle skal ha en mulighet til å bidra. Det finnes egentlig ingen annen farbar vei. Vi må kunne stole på hverandre. Tillit er avgjørende.

Oppsummert kan vi si at tillit er en ressurs mer verdifull enn gull for et hvert samfunn.

I 2014 gjorde ledende Nordiske forskere en studie av den Nordiske modellen som resulterte i rapporten «The Nordic model – challenged but capable of reform”. Et av de sentrale funnene var at nordiske innbyggere viser en betydelig høyere tillit til hverandre, sine folkevalgte politikere, staten og rettssystemet sammenlignet med folk i andre deler av verden.

Tillit er essensielt i et moderne samfunn. Tillit gjør at vi stoler på hverandre. Tillit binder oss sammen. Tillit gir oss et grunnlag for produktivitet og økonomisk vekst. Tillit bygger god livskvalitet. Oppsummert kan vi si at tillit er en ressurs mer verdifull enn gull for et hvert samfunn.

Når vi pryder oss med verdier som frihet, tillit og samhold må vi også ta inn over oss at disse verdiene bare kan vedlikeholde så lenge vi lever i trygge samfunn hvor vi ikke frykter vår medborgere.

Inkludering og respekt for menneskerettighetene må alltid være ledestjernen i arbeidet med å forhindre mennesker fra å begå vold mot omgivelsene.

Derfor gleder det meg at nettopp de verdiene utgjør fundamentet i Nordic Safe Cities. Våre prinsipper er det som skiller oss fra ekstremister. Jeg er overbevist om at den eneste fruktbare måte å møte hat er ved å holde fast ved våre demokratiske tradisjoner.

Contact information