Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi

Munchies Festival presents The Nordics
Photographer
Vice Media
Pohjoismailla on kansainvälistä nostetta. Maiden yhteisellä profiloinnilla halutaan korostaa yhtäläisyyksiämme: pohjoismaista näkökulmaa, yhteisiä arvoja sekä yhteisestä historiasta kumpuavaa kulttuuria.

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö on laatinut pohjoismaisten yhteistyöministerien toimeksiannosta Pohjoismaiden kansainvälisen profilointi- ja asemointistrategian. Työ on kytketty laajalti ympäröivään maailmaan, Pohjoismaiden julkisiin ja yksityisiin sektoreihin sekä pohjoismaisen yhteistyön sisäisiin verkostoihin. Jatkossa sihteeristö hallinnoi ja koordinoi strategiaan liittyvää työtä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa maiden kanssa.

Pohjoismailla on yhteisiä arvoja, kuten avoimuus, luottamus, innovatiivisuus, vastuullisuus ja inhimillisyys. Niitä pyritään nyt tekemään tunnetuksi ja profiloimaan kunnianhimoisessa aloitteessa, joka viestittää Pohjoismaiden olevan yhdessä vahvempia kuin yksinään.

Strategia sisältää strategisia suuntaviivoja sille, miten Pohjoismaita ja niiden sidosryhmiä tulisi profiloida kansainvälisesti, ja sitä voidaan tarjota myös virallisen pohjoismaisen yhteistyön ulkopuolisille toimijoille.

Pohjoismailla on nostetta, jota haluamme nyt hyödyntää käynnistämällä pohjoismaisten yhteistyöministerien tukeman profilointihankkeen. Hankkeessa tartutaan yhteisiin pohjoismaisiin arvoihin, symboleihin, kokemuksiin ja ideoihin, ja se voi auttaa alueen asemoinnissa ja erottautumisessa suhteessa muuhun maailmaan.