Internasjonal profilering av Norden

Munchies Festival presents The Nordics
Fotograf
Vice Media
Norden har momentum internasjonalt. Vi ønsker å fremheve det vi har til felles ved hjelp av en felles profilering av Norden: Våre nordiske perspektiver, våre verdier og en kultur som stammer fra en felles historie.

Nordisk ministerråds sekretariat har, på oppdrag fra de nordiske samarbeidsministrene, utarbeidet en strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden. Strategien er bredt forankret i omverdenen, i offentlig og privat sektor i de nordiske landene og internt i nettverket til det nordiske samarbeidet. Nordisk ministerråds sekretariat er ansvarlig for å administrere og koordinere arbeidet med strategien i dialog og samarbeid med landene.

De nordiske landene har felles verdier, som åpenhet, tillit, nytenkning, bærekraft og medmenneskelighet. De verdiene og flere andre skal nå synliggjøres og profileres i et ambisiøst initiativ som skal signalisere at de nordiske landene er sterkere sammen enn hver for seg.

Strategien fremhever de strategiske retningslinjene for hvordan Norden og dens interessenter skal profileres internasjonalt, og er et tilbud til alle aktører, også utenfor det offisielle nordiske samarbeidet.

Norden har momentum. Det ønsker vi å utnytte, og derfor sjøsetter vi nå et profileringsprosjekt, som med ryggdekning fra fem samarbeidsministre fanger summen av de felles nordiske verdiene, symbolene, opplevelsene og assosiasjonene, og som kan posisjonere og differensiere regionen i forhold til resten av verden.