Internationell profilering av Norden

Munchies Festival presents The Nordics
Photographer
Vice Media
Norden har momentum internationellt. Med en gemensam profilering av Norden vill vi framhäva det vi har gemensamt: vårt nordiska perspektiv, våra värderingar och en kultur som härstammar från en gemensam historia.

På uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna har Nordiska ministerrådets sekretariat utarbetat en strategi för internationell profilering och positionering av Norden. Strategin har en bred förankring i omvärlden, i de nordiska ländernas offentliga och privata sektorer samt internt i det nordiska samarbetets nätverk. Nordiska ministerrådets sekretariat ansvarar för att administrera och samordna strategiarbetet i dialog och samarbete med de enskilda länderna.

De nordiska länderna delar värderingar som öppenhet, förtroende, nytänkande, hållbarhet och medmänsklighet. Dessa värderingar och flera andra ska nu synliggöras och profileras i ett ambitiöst initiativ som ska signalera att de nordiska länderna är starkare tillsammans än var för sig.

I strategin fastställs riktlinjer för hur Norden och dess intressenter ska profileras internationellt. Den är också ett erbjudande till alla aktörer, även till dem utanför det officiella nordiska samarbetet.

Norden har momentum. Det vill vi utnyttja och lanserar nu ett profileringsprojekt som med stöd från fem samarbetsministrar tar sig an de gemensamma nordiska värderingarna, symbolerna, upplevelserna och idéerna. Projektet ska också positionera och särskilja regionen i förhållande till resten av världen.