Pohjoismainen matkailutyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on vahvistaa Pohjoismaiden matkailuyhteistyötä ja valvoa vuosiksi 2019–2023 hyväksytyn pohjoismaisen matkailuyhteistyön suunnitelman täytäntöönpanoa. Lisäksi ryhmä vaihtaa tietoa ja kehittää hankkeita suunnitelman tavoitteiden ja Visio 2030:n mukaisesti.

Pohjoismaiden elinkeinoministerit hyväksyivät kestävän kasvun ministerineuvoston (MR-TILLVÄXT) alaisuudessa pohjoismaisen matkailuyhteistyön suunnitelman 27. kesäkuuta 2019.

Suunnitelman on määrä vahvistaa kestävän kasvun ministerineuvoston alaista pohjoismaista matkailuyhteistyötä, ja sen tarkoituksena on mahdollistaa ja varmistaa Pohjolan matkailualan kestävä kasvu. Suunnitelma tukee kansallisia matkailustrategioita ja -politiikkoja. Käytännössä se toteuttaa toimenpiteitä, jotka kytkeytyvät suunnitelman tavoitteisiin, ja tarttuu kansallisiin ja alueellisiin haasteisiin entistä järjestelmällisemmin.

Ohjelmassa on seuraavat strategiset teemat:

 • Kilpailukykyinen Pohjola: matkailupolitiikan toimintaedellytykset ja kehittäminen, tilastot
 • Innovatiivinen ja älykäs Pohjola: innovointi, digitalisaatio, liiketoimintamallien kehittäminen mm. pk- ja mikroyrityksissä
 • Kestävä Pohjola: matkailun ympäristö-, talous- ja alueelliset vaikutukset, toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen 
 • Vetovoimainen Pohjola: kaukomarkkinoihin kohdistuva markkinointi

Matkailuyhteistyön suunnitelman myötä Pohjoismaat perustivat matkailutyöryhmän vahvistamaan yhteistyönsä koordinointia. Ryhmälle annettiin tehtäväksi seurata yhteistyösuunnitelman täytäntöönpanoa sekä vaihtaa tietoa ja kehittää hankkeita suunnitelman tavoitteiden ja Visio 2030:n mukaisesti. Hankkeita kehitetään säännöllisesti, ja niistä saa lisätietoja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöstä tai matkailutyöryhmän kansallisilta jäseniltä.   

Hankkeet

 • Nordic Tourism Statistics Dashboard (hankkeen vetovastuu: Suomi)
 • Measuring regional tourism and tourism’s environmental impact in the Nordics (hankkeen vetovastuu: Ruotsi)
 • Communication activities – increasing the visibility of Nordic collaboration in tourism under Nordic Council of Ministers
 • Travel Tech Network (hankkeen vetovastuu: Nordic Innovation)
 • X-Nordic Travel Contest (hankkeen vetovastuu: Nordic Innovation)
 • Digital Tourism in the Nordics (hankkeen vetovastuu: Islanti)
 • Sustainable Tourism in the North, Clean Energy (hankkeen vetovastuu: Islanti)
 • NorReg: Measuring sustainability, resilience and regeneration to strengthen cooperation onsustainability objectives – A Nordic Model for Regenerative Tourism (hankkeen vetovastuu: Islanti)
 • Exploring domestic tourism in Nordics (hankkeen vetovastuu: Suomi)
 • Reboot Nordic Tourism through sustainable product development and marketing in the U.S. and China (hankkeen vetovastuu: Tanska)
 • Local food in tourism (hankkeen vetovastuu: Islanti)
 • Cultural Tourism – a way into more competitive and all-season destinations (hankkeen vetovastuu: Norja)
Ota yhteyttä