Um norrænan starfshóp um ferðamál

Hlutverk vinnuhópsins er að efla samstarf norrænu landanna á sviði ferðamála og hafa eftirlit með innleiðingu norrænnar samstarfsáætlunar um ferðamál 2019–2023. Þá er það einnig hlutverk hópsins að skiptast á upplýsingum og þróa verkefni í takt við markmið samstarfsáætlunarinnar um ferðamál og Framtíðarsýn okkar 2030.

Á ráðherrafundi í Reykjavík þann 27. júní 2019 samþykktu norrænu atvinnumálaráðherrarnir (undir MR-VÆKST) norræna samstarfsáætlun á sviði ferðamála fyrir árin 2019–2023:

Tilgangur áætlunarinnar er að efla norrænt samstarf á sviði ferðamála á vegum norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæran hagvöxt (MR-VÆKST) með það að markmiði að tryggja sjálfbæran hagvöxt innan ferðaþjónustu á svæðinu. Áætlunin styður við innlendar stefnur í ferðamálum með innleiðingu verkefna sem tengjast markmiðum áætlunarinnar og kerfisbundnari nálgun við innlendar og svæðisbundnar áskoranir.

Stefnumarkandi áherslusvið áætlunarinnar eru eftirfarandi:

 • Samkeppnishæf Norðurlönd: Rammaskilyrði, stefnumótun í ferðaþjónustu, tölfræði o.fl.
 • Nýsköpunarstarf og snjallvæðing Norðurlanda: Nýsköpun, stafvæðing, viðskiptaþróun, m.a. með áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki og örfyrirtæki
 • Sjálfbær Norðurlönd: Áhrif ferðaþjónustu, m.a. á umhverfi, svæði og hagkerfi. Aðferðir til að mæla áhrif o.fl.
 • Aðdráttarafl Norðurlanda: Markaðssetning með áherslu á fjarmarkaði o.fl.

Auk áætlunarinnar sjálfrar var norrænn starfshópur um ferðamál stofnaður til að efla samræmingu á ferðamálastarfi norrænu landanna. Því fékk starfshópurinn umboð til að hafa eftirlit með innleiðingu norrænnar samstarfsáætlunar á sviði ferðamála fyrir árin 2019–2023 og þá er það einnig hlutverk hópsins að skiptast á upplýsingum og þróa verkefni í takt við markmið samstarfsáætlunarinnar um ferðamál og Framtíðarsýn okkar 2030. Verkefni eru í stöðugri þróun og nánari upplýsingar um þau fást á skrifstofu Norðurlandaráðs eða hjá fulltrúum landanna í starfshópnum.

Verkefni

 • Nordic Tourism Statistics Dashboard (verkefnisstjórn: Finnland)
 • Measuring regional tourism and tourism’s environmental impact in the Nordics (verkefnisstjórn: Svíþjóð)
 • Communication activities – increasing the visibility of Nordic collaboration in tourism under Nordic Council of Ministers (verkefnisstjórn: Öll lönd)
 • Travel Tech Network (verkefnisstjórn: Nordic Innovation)
 • X-Nordic Travel Contest (verkefnisstjórn: Nordic Innovation)
 • Sustainablel Tourism in the Nordic Harbor Towns (verkefnisstjórn: Green Innovation Group)
 • Sustainable Tourism in the North, Clean Energy (verkefnisstjórn: Ísland)
 • NorReg - A Nordic Model for Regenerative Tourism (verkefnisstjórn: Ísland)
 • Exploring domestic tourism in Nordics (verkefnisstjórn: Finnland)
 • Reboot Nordic Tourism through sustainable product development and marketing in the U.S. and China (verkefnisstjórn: Danmörk)
 • Local food in tourism (verkefnisstjórn: Ísland)
 • Cultural Tourism - a way into more competitive and all-season destinations (verkefnisstjórn: Noregur)
Contact information