Suuntaviivat Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyölle Luoteis-Venäjän kanssa vuodesta 2014 lähtien

Karelske republik
Valokuvaaja
Jens Nytoft Rasmussen/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto pitää hyvin tärkeänä läheisen yhteistyön tekemistä Luoteis-Venäjän alueiden kanssa. Yhteistyössä panostetaan rajat ylittävien verkostojen luomiseen sekä demokratiakehitykseen.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit ja Pohjoismaiden neuvosto hyväksyivät vuonna 2013 Luoteis-Venäjä-yhteistyön suuntaviivat, jotka ovat voimassa vuodesta 2014 lähtien.

Yhteistyötä voidaan tehdä kaikilla sekä Pohjoismaita että Luoteis-Venäjää kiinnostavilla aloilla. Yhteistyön painopiste on kuitenkin seuraavilla aloilla, joiden myönteinen kehitys on Pohjoismaille tärkeää:

  • demokratiakehitys sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan kunnioittaminen yhteistyöllä, joka edistää demokraattista paikallishallintoa ja hyvää hallintotapaa ja jota tehdään parlamentaarikkojen, tiedotusvälineiden, toimittajien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa
  • Pohjoismaihin ja Luoteis-Venäjään vaikuttavat kansainväliset ongelmat, kuten järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, tartuntataudit ja ympäristökysymykset.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Luoteis-Venäjä-yhteistyön välineitä ovat muun muassa Osaamisen kehittäminen ja verkostot -ohjelma, osallistuminen pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksiin, kansalaisjärjestöyhteistyö (kansalaisjärjestöohjelma), raja-alueyhteistyö, pohjoismaisten laitosten kautta tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö muiden alueellisten toimijoiden – kuten Barentsin neuvoston, Itämeren valtioiden neuvoston ja Arktisen neuvoston – kanssa.