Pohjoismailta tukea Baltian venäjänkielisille viestimille

28.10.19 | Uutinen
Journalister i arbete
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg
Baltian venäläisvähemmistöt ovat yhä riippuvaisempia venäläisestä mediasisällöstä. Kehitys on huolestuttavaa, kun ajatellaan kielivähemmistöjen integroitumista yhteiskuntaan. Pohjoismaiden ministerineuvosto on siksi tukenut Viron, Latvian ja Liettuan riippumattomia venäjänkielisiä viestimiä vuodesta 2015 lähtien.

Pohjoismainen yhteistyökomitea keskusteli Baltian mediaohjelmasta kokouksessaan 28. lokakuuta ja päätti varata reilut kaksi miljoonaa Tanskan kruunua ohjelman jatkamiseen vuoden 2021 loppuun saakka.

– Pohjoismaat haluavat tukea Baltian maissa toteutettavia aloitteita, jotka edistävät venäjänkielisten vähemmistöjen osallistumista Itämeren ympärysmaiden yhteiskunnalliseen kehitykseen, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Baltian maiden mediaohjelmassa on tähän saakka ollut kolme rinnakkaista osa-aluetta: toimittajien täydennyskoulutus, nuorten medialukutaito ja riippumattoman mediatuotannon tukeminen. Nyt rahoitettava ohjelma keskittyy yksinomaan mediatuotannon tukemiseen.

Tukea laadukkaalle kotimaiselle mediatuotannolle

Tukea myönnetään hakemusten pohjalta, ja se on tarkoitettu Virossa, Latviassa ja Liettuassa tehtävälle laadukkaalle venäjänkieliselle journalismille. Tavoitteena on helpottaa venäjänkielisen väestön integroitumista yhteiskuntaan ja mahdollistaa venäjänkielisten nykyistä aktiivisempi osallistuminen poliittisiin päätöksiin ja keskusteluihin.

Pohjoismaat jatkavat myös erillistä tukiohjelmaa, joka keskittyy Viron yleisradioyhtiön venäjänkieliseen ETV+-kanavan tukemiseen.