Tietoa pohjoismaisesta kiertotalouden työryhmästä (NCE)

Pohjoismainen kiertotalouden työryhmä (NCE) perustettiin vuonna 2019 yhdistämällä kaksi aiempaa työryhmää: jätetyöryhmä (NAG) sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon työryhmä (HKP).

Ryhmä keskittyy vuosina 2019–2024 seuraaviin aiheisiin:

  • Edistetään myrkyttömiä ja resurssitehokkaita kiertokulkuja.
  • Etsitään keinoja luonnonvarojen käytön vähentämiseksi.
  • Pienennetään jätemääriä ja lisätään jätteen käyttöä resurssina.
  • Tehdään yhteistyötä, joka liittyy vihreään talouteen siirtymistä edistäviin politiikkatoimiin.
  • Vaikutetaan siihen, että muovi kuuluu mahdollisimman laajasti kiertotalouteen eikä kulkeudu luontoon.  

Ryhmän painopistealueena on tuotesuunnittelutyön vahvistaminen ja tuotteiden ympäristöominaisuuksista kertominen markkinoille. Tässä haluamme muun muassa jatkaa alan EU-prosesseihin liittyvien aloitteiden tekemistä. 

Jätteet ja kierrätys ovat kiertotalouden keskiössä, ja haluamme muun muassa vahvistaa rajat ylittäviin jätteiden siirtoihin liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Pohjoismaiden rakennusala on lisäksi vahvassa kasvussa, joten rakennus- ja purkujäte on niin ikään tärkeä yhteistyöalue.  

Muovin kielteisten ympäristövaikutusten ja ruokahävikin vähentäminen ovat teemoja, joihin liittyy vahvoja poliittisia tavoitteita. NCE keskittyy ruokahävikkiongelmaan ja tarkastelee erityisesti autonrenkaista irtoavan mikromuovin osuutta, jotta voitaisiin tehdä toimenpide-ehdotuksia. Työryhmä on saanut tehtäväksi myös joidenkin ympäristöyhteistyön strategiaselvitykseen sisältyvien suositusten seurannan. Tarkastelemme esimerkiksi ekologisiin tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvaa kysyntää julkisissa hankintaprosesseissa.

Ryhmän työskentelymuotona on uuden tiedon kartuttaminen. Sen lisäksi on tärkeää koota yhteen tuloksia toimialallamme jo tehdystä työstä, luoda siitä yleiskuva sekä jatkaa työn kehittämistä suositusten antamiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Myös Pohjoismaiden välinen tiedonvaihto on tärkeää keskinäisen oppimisen varmistamiseksi.  

NCE auttaa saavuttamaan pohjoismaisen kiertotalouden edistämistavoitteita, jotka on eritelty ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaisessa yhteistyöohjelmassa.