Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE)

Gruppen ble etablert i 2019 da Nordisk Ministerråd v/Embetsmannskomiteen for klima og miljø slo sammen de to tidligere arbeidsgruppene for avfall (NAG) og bærekraftig forbruk og produksjon (HKP).

NCE vil bygge kunnskap gjennom analyser og studier, som kan komme til nytte i det nasjonale arbeidet i de nordiske landene og autonome regionene (Grønland, Færøyene og Åland), og formidle resultater og innhente erfaringer på tvers av de nordiske landene.  NCEs arbeid skal bidra til å fremme en sirkulær økonomi i de nordiske landene, og å oppfylle målene i den Nordiske visjonen mot 2030 og målene i nordisk samarbeidsprogram for miljø og klima 2019-2024.

 

I perioden 2019-2024 skal gruppen fokusere på:

 • kunnskapsbygging om sirkulær økonomi
 • hvordan fremme ressurseffektivitet i produksjon og forbruk
 • økodesign/produktdesign som kan fremme rene materialstrømmer av høy kvalitet og stimulere resirkulering
 • stimulere produsenter til å forlenge produkters levetid og kvalitet
 • styrke miljøinformasjon til forbrukerne
 • fremme giftfrie og ressurseffektive kretsløp
 • hvordan redusere uttak av ressurser
 • minske avfallsmengdene og øke anvendelse av avfall som ressurs
 • bidra til at plast i størst mulig grad inngår i en sirkulær økonomi
 • samarbeide om politiske virkemidler for en grønn omstilling basert på sirkulære prinsipper
 • kommunisere resultater gjennom konferanser og seminarer

Gruppen skal samarbeide med andre arbeidsgrupper som er relevante og har virkemidler som kan bidra til omstilling til sirkulær økonomi. I tillegg er det viktig å følge og påvirke arbeidet som pågår globalt, og at arbeidet sees i sammenheng med prosesser som pågår i EU og deres handlingsplan for en sirkulær økonomi. 

Sekretariatet for NCE er fram til 2025 oMiljødirektoratet i Norge. Koordinator er Stian Bergeland.

Inger Johanne Wiese, Klima- og miljødepartementet (N) er NCEs leder for arbeidet i perioden 2020-22.