Tilintarkastussääntö

Tilintarkastussäännön tavoitteena on varmistaa se, että Pohjoismaiden parlamenttien Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle myöntäminen varojen käytöstä tehdään luotettava tilintarkastus.

Tilintarkastus koskee myös varoja, joita nämä elimet ovat myöntäneet yhteispohjoismaisille laitoksille sekä hankkeisiin ja muuhun toimintaan.

Tilintarkastuksen yhteydessä voidaan tarkastaa myös, onko varat käytetty yhteispohjoismaisten toimintojen tehokkuuden edistämiseen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.