Revisionsreglement

Ändamålet med reglementet är att tillförsäkra att det sker betryggande revision av medel beviljade av de nordiska parlamenten till Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.

Revisionen inkluderar även medel som dessa organ beviljat samnordiska institutioner, projekt och annan verksamhet.

Revisionen kan också omfatta granskning av om dessa medel används till att främja effektiviteten av samnordiska aktiviteter och till att uppfylla de fastställda målen.