Pohjoismainen kiertotalouden työryhmä (NCE)

Pohjoismaisen kiertotalouden työryhmän (NCE) yleistavoitteena on edistää toimintaa ja kokemustenvaihtoa, jotka tukevat Pohjoismaiden siirtymistä kiertotalouteen. Lisäksi ryhmä pyrkii vaikuttamaan kansainvälisiin ja EU-prosesseihin. Käytännössä ryhmä auttaa etsimään ratkaisuja, jotka vähentävät raaka-aineiden käyttöä, jätettä, päästöjä ja energiankulutusta esimerkiksi siten, että tuotteita käytetään uudelleen myös niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla.

Tietoja

Postiosoite

Merete Dæhli
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

Ota yhteyttä
Puhelin
+47 93 28 75 97
Ota yhteyttä

Sisältö