Pohjoismainen kiertotalouden työryhmä (NCE)

Pohjoismaisen kiertotalouden työryhmän (NCE) yleistavoitteena on edistää toimintaa ja kokemustenvaihtoa, jotka tukevat Pohjoismaiden siirtymistä kiertotalouteen. Lisäksi ryhmä pyrkii vaikuttamaan kansainvälisiin ja EU-prosesseihin. Käytännössä ryhmä auttaa etsimään ratkaisuja, jotka vähentävät raaka-aineiden käyttöä, jätettä, päästöjä ja energiankulutusta esimerkiksi siten, että tuotteita käytetään uudelleen myös niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla.

Information

Postiosoite

Merete Dæhli
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

Contact
Phone
+47 93 28 75 97

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information