Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE)

Arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE) sitt mandat er å bidra til at det utføres aktiviteter og erfaringsutveksling som vil fremme omstillingen til en sirkulær økonomi i Norden. I tillegg ønsker gruppen å bidra til å påvirke prosesser i EU og globalt. Det betyr blant annet å bidra til å finne løsninger som reduserer råvareforbruk, avfall, utslipp og energiforbruk, ved for eksempel å gjenbruke produkter, også utenom sitt opprinnelige formål.

Information

Postadresse

Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information