Nordisk arbetsgrupp för cirkulär ekonomi (NCE)

Uppdraget för arbetsgruppen för cirkulär ekonomi är att bidra till aktiviteter och erfarenhetsutbyte som främjar en omställning till cirkulär ekonomi i Norden. Dessutom vill gruppen bidra till att påverka processer i EU och globalt. Det betyder bland annat att bidra till att hitta lösningar som reducerar råvaruförbrukning, avfall, utsläpp och energiförbrukning genom att till exempel återvinna produkter, även utanför sitt ursprungliga ändamål.

Information

Postadress

Merete Dæhli
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

Contact
Phone
+47 93 28 75 97

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information