Nordisk arbetsgrupp för cirkulär ekonomi (NCE)

Uppdraget för arbetsgruppen för cirkulär ekonomi är att bidra till aktiviteter och erfarenhetsutbyte som främjar en omställning till cirkulär ekonomi i Norden. Dessutom vill gruppen bidra till att påverka processer i EU och globalt. Det betyder bland annat att bidra till att hitta lösningar som reducerar råvaruförbrukning, avfall, utsläpp och energiförbrukning genom att till exempel återvinna produkter, även utanför sitt ursprungliga ändamål.

Information

Postadress

Merete Dæhli Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim

Kontakt
Telefon
+47 93 28 75 97
Kontakt

Innehåll

Personer