Nordisk Arbejdsgruppe for Cirkulær Økonomi (NCE)

Arbejdsgruppen for Cirkulær Økonomi (NCE) skal bidrage til, at der udføres aktiviteter og erfaringsudveksling, som fremmer omstillingen til en cirkulær økonomi i Norden. Desuden ønsker gruppen at bidrage til at påvirke processer i EU og globalt. Det kan blandt andet være bidrag til at finde løsninger, som reducerer forbruget af råvarer, affald, udslip og energiforbrug, eksempelvis ved at genbruge produkter, også til andet end det oprindelige formål.

Information

Adresse

Merete Dæhli
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

Contact
Telefon
+47 93 28 75 97

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information