400 000 euron apuraha: HYBRID MATTERS an art & science investigation

04.06.14 | Uutinen
Pohjoismainen kulttuurirahasto on myöntänyt tänään 400 000 euroa HYBRID MATTERS -taideprojektille, joka tarkastelee digitaalisen, teknisen ja elollisen yhteensulautumista. Suomalaisilla taiteilijoilla ja organisaatioilla on keskeinen rooli projektin kehitys- ja toteutustiimissä.
Hankkeesta vastaavat taiteilijat esittävät oman näkemyksensä maailmasta, jossa ihmiseen, luontoon ja ympäristöön vaikuttavat yhä enemmän älypuhelimet, sosiaalinen media, robotit, GPS-paikannus sekä valvonta. Taiteilijat lähestyvät digitaalista tekniikkaa biotaiteen keinoin.

VUODEN POHJOISMAINEN KULTTUURITAPAHTUMA DIGITAL 2015–16 -apurahan saavat Suomen biotaiteen seura ja suomalainen Forum Box -taideosuuskunta, Kööpenhaminan IT-yliopisto, ruotsalaiset taiteilija-tutkijat Åsa Ståhl ja Kristina Lindström sekä Norjan Telemarkissa toimiva taidehalli Kunsthall Grenland.

– Digitaalisen taiteen tekijäjoukko kasvaa koko ajan, ja monilla on pitkä kansainvälinen kokemus. Nyt onkin korkea aika kohdistaa pohjoismaista huomiota tähän taidemuotoon. Rahaston huomattava tuki antaa taiteilijoille poikkeukselliset edellytykset toteuttaa yhdessä jotain niin suurta, mihin he eivät olisi yksinään pystyneet, toteaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja, islantilaisparlamentaarikko Helgí Hjörvar.

Kansainvälistä tunnustusta saanut suomalainen taiteilija ja Kööpenhaminan IT-yliopiston apulaisprofessori Laura Beloff kommentoi apurahaa näin: ”Tämä on mahtava uutinen. Rahaston antama vahva noste digitaaliselle taiteelle saa taatusti paljon huomiota ja avaa uusia ovia taidemaailmassa. Ennen kaikkea suuri apuraha mahdollistaa syvällisen työskentelyn, jonka tulokset voivat levitä Pohjoismaista maailmalle.

HYBRID MATTERS -projektin tarkoituksena on tutkia, miten digitaalitekniikka voi luoda uusia viestintämalleja sekä uudenlaisia yhteyksiä hybridiekologian eri toimijoiden välille.

Digitekniikkaa käytetään digitaalisen taiteen lisäksi myös monissa nykytaiteen muodoissa. Tekniikan käyttö ja tulkitseminen taiteessa taas on mahdollistanut tieteenkritiikin ja tieteellisten ideoiden esittelyn suurelle yleisölle. Projektiin osallistuvilla instituutioilla ja henkilöillä on monivuotinen käytännön kokemus digitaalisesta tekniikasta ja taiteesta. Digitekniikan käyttö on heille luonteva tapa tutkia, kehittää ja levittää projektissa tehtävää työtä.

Arviointilautakunta perustelee valintaansa seuraavasti:

"HYBRID MATTERS on lupaus siitä, että taiteen kautta voidaan hyvin kiinnostavasti tarkastella nykyistä ja tulevaa teknistä kehitystä. Tämä tapahtuu osoittamalla, miten ihmisen, luonnon ja ympäristön välinen suhde muuttuu fyysisen ja orgaanisen todellisuuden sulautuessa yhä enemmän virtuaaliseen.

Arviointilautakunta on tutustunut HYBRID MATTERS -projektiehdotukseen erittäin uteliaana, sillä sen aihe on ilmeisen ajankohtainen, se lepää vankalla aatteellisella pohjalla ja sillä on huomattavat taiteelliset tavoitteet. Biotaide (bioart) on mielenkiintoinen nykytaiteen ala, joka kehittyy kaiken aikaa.

Lautakunta uskoo, että HYBRID MATTERS voi jättää jälkensä paitsi taiteenharjoittajiin ja asiantuntijoihin, joiden osaaminen ja luomistyö yhdistyvät hankkeessa, myös suureen yleisöön. Yleisö osallistuu hankkeeseen verkossa sekä Arts & Science -työpajoissa, joiden tulokset päätyvät osaksi Pohjoismaissa kiertävää julkista näyttelyä.

Projektikumppanit – Suomen biotaiteen seura, taideosuuskunta Forum Box, norjalainen Kunsthall Grenland, ruotsalainen taiteilijaduo Å+K ja kööpenhaminalainen IT-Universitetet – ovat löytäneet toisensa, koska niitä yhdistää monivuotinen kokemus digitaalitekniikkaa hyödyntävästä taiteesta, ja yhdessä ne voivat häivyttää tutkimuksen ja taiteen välistä rajaa.”

Tämä on kuudes kerta, kun Pohjoismainen kulttuurirahasto myöntää VUODEN POHJOISMAISELLE KULTTUURITAPAHTUMALLE suurapurahan lisätäkseen pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön huomioarvoa. Ylimääräinen apuraha myönnetään joka toinen vuosi.