Tre miljoner danska kronor från Nordiska kulturfonden till: HYBRID MATTERS

04.06.14 | Nyhet
Nordiska kulturfonden har delat ut tre miljoner danska kronor till HYBRID MATTERS, ett digitalt konstprojekt som utforskar föreningen mellan det digitala, teknologiska och organiska levande.

Finnish Society of Bioart, de svenska konstnärerna/forskarna Åsa Ståhl och Kristina Lindström, IT-Universitet i Köpenhamn, finska Forum Box samt Kunsthall Grenland i Telemarken har valts ut till mottagare av DIGITAL 2015–2016, ÅRETS NORDISKA KULTUREVENEMANG.

Å+K ska arrangera fyra offentliga evenemang för att engagera allmänheten och utforska digitala tekniker med bland annat fåglar, grodor och mobiltelefoner.

”Det blir spännande för oss att använda konsten till att formulera kunskap, inte endast förmedla den,” säger Kristina Lindström.

"Vi ser fler och fler konstnärer som arbetar digitalt, många med lång internationell erfarenhet, och det är på tiden att vi på nordiskt plan ger denna konstform något fokus. Fondens substantiella stöd ger extraordinära möjligheter för konstnärer att samarbeta om något större än de skulle kunnat göra var för sig i sina respektive nordiska länder”, säger Helgí Hjórvar, ledamot i Altinget (IS) och styrelseordförande för Nordiska kulturfonden.

Om betydelsen av att få ta emot Nordiska kulturfondens bidrag säger konstnären Laura Beloff, som undervisar på IT-Universitetet, följande: ”Det är fantastiskt och det kommer absolut att ses och höras och öppna flera dörrar i konstvärlden att Nordiska kulturfonden sänder en så stark signal till den digitala konsten. Inte minst för att vi med det stora beloppet kan göra ett djupgående arbete som kan sprida sig från Norden till den internationella scenen.”

Målet med HYBRID MATTERS är att undersöka och utforska hur digitala tekniker kan skapa nya modeller för kommunikation och upprätta nya typer av förbindelser mellan de olika aktörerna inom ”hybrid ekologi ”.

Digital teknik används inte enbart inom digital konst, utan i många nutida och nya konstformer. Och den konstnärliga användningen och tolkningen av tekniken har lett till skapande av vetenskapskritik och att vetenskapliga idéer har presenterats för en bredare befolkning. De inblandade institutionerna och enskilda personerna i det här projektet har många års praktisk erfarenhet och naturlig beröring med digital teknik och konst. Digital teknik är för dem det naturliga valet för att utforska, utveckla och bredda sitt bidrag genom detta projekt.

Styrelsen motiverar sitt val på följande sätt:

"Hybrid Matters" ger oss en förväntning om att konsten på ett verkligt intressant sätt kan utforska nutidens och morgondagens digitala utveckling och visa hur förhållandet mellan människor, natur och miljö förändras i takt med att vår fysiska och organiska verklighet och det virtuella smälter samman mer och mer. Det är med stor nyfikenhet som bedömningskommittén har gått igenom förslaget "Hybrid Matters", som med tanke på ämnet har en synlig aktualitet, vilar på ett starkt idémässigt fundament och har en hög konstnärlig ambition. Biokonst (Bioart) är ett spännande och modernt konstfält under utveckling. Bedömningskommittén anser att "Hybrid Matters" har potential att väcka efterklang hos konstnärliga utövare och experter, om kunskap och konstnärlig praxis flätas samman under projektet, men också hos den breda befolkningen genom deltagande i Arts&Science-workshopparna och via en webbaserad plattform, där resultaten blir en del av en turnerande utställning i Norden. Projektpartnerna Finnish Society of Bioart, Kunsthall Grenland (Norge), den svenska konstnärsduon Å+K samt IT-Universitetet i Köpenhamn har funnit varandra via många års erfarenhet inom digital teknik + konst, och tillsammans kan de upplösa gränsen mellan forskare och konstnärer."

Det är sjätte gången som Nordiska kulturfonden har delat ut ett miljonbelopp till ÅRETS NORDISKA KULTUREVENEMANG –för att fästa särskild uppmärksamhet vid det nordiska kultursamarbetet. Dessa extraordinära bidrag delas ut vartannat år.