Fossiilisten polttoaineiden tuet ja ilmastonmuutos: uusi raportti kertoo suuresta päästövähennysvarasta

13.02.15 | Uutinen
Miljöförstöring
Photographer
Photodisc
Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Global Subsidies Initiative -ohjelma ovat julkaisseet uuden raportin, jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöissä on 6–13 %:n vähennysvara.

Hallitukset käyttävät fossiilisten polttoaineiden kulutustukiin 543 miljardia dollaria joka vuosi. Kansainvälinen kestävän kehityksen instituutti (IISD) on nyt laatinut Pohjoismaiden ministerineuvostolle uuden raportin, jonka mukaan näiden tukien poistaminen voisi leikata maailman kasvihuonekaasupäästöjä 6–13 % vuoteen 2050 mennessä.

Monet hallitukset ovat jo karsimassa tukia, koska öljynhinta on niin alhainen ja koska tukien poistaminen voi tuoda valtiolle 5–30 %:n säästöt. Nyt julkaistu raportti osoittaa, miten tukien poistamisen mahdollistamat päästövähennykset voidaan sisällyttää YK:n ilmastosopimuksen alaisiin kansallisiin panostuksiin. Tässä on apuna erityinen laskentamalli (Global Subsidies Initiative – Integrated Fiscal, GSI-IF).

Raportin ovat kirjoittaneet Laura Merrill, Melissa Harris, Liesbeth Casier ja Andrea M. Bassi osana Kansainvälisen kestävän kehityksen instituutin Global Subsidies Initiative -ohjelmaa. Raportti esiteltiin Geneven ilmastokokouksen yhteydessä 10. helmikuuta.

Lataa raportti Fossil-Fuel Subsidies and Climate Change: Options for policy-makers within their Intended Nationally Determined Contributions.


Raportin rahoitus saatiin Pohjoismaiden pääministerien vihreän kasvun aloitteesta. Hankkeen ensimmäinen raportti oli nimeltään Reform of Fossil-fuel Subsidies: Nordic Cooperation on fossil-fuel subsidy reform in developing countries: Assessing Options and Opportunities.

Vihreän kasvun aloitteesta kerrotaan lisää verkkolehdessä Green Growth the Nordic Way sekä Facebookissa.