Klimaforandringer og statsstøtte til fossile brændstoffer: Ny rapport afslører enormt potentiale for at reducere udledning af drivhusgasser

13.02.15 | Nyhed
Miljöförstöring
Photographer
Photodisc
Ny rapport fra Nordisk Ministerråd og Global Subsidies Initiative viser, at udledningen af drivhusgasser potentielt kan reduceres med 6-13 %.

Hvert år gives der 543 mia. dollars i statsstøtte til fossile brændstoffer til forbrugerne. En ny rapport om klimaforandringer og statsstøtte til fossile brændstoffer udarbejdet af IISD for Nordisk Ministerråd konkluderer, at man ved at fjerne statsstøtten til forbrugere og til samfundet vil kunne reducere den globale udledning af drivhusgasser med 6-13 % i 2050.

Med udsigten til at kunne spare 5-30 % i husholdsningsbudgettet, og i lyset af de lave oliepriser, er visse regeringer begyndt at droppe statsstøtten. Rapporten beskriver, hvordan man kan inkludere estimater for den nationale udledningsreduktion i forhold til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) ved hjælp af modellen Global Subsidies Initiative – Integrated Fiscal (GSI-IF).

Rapporten er skrevet af Laura Merrill, Melissa Harris, Liesbeth Casier og Andrea M. Bassi for Det Internationale Institut for Bæredygtig Udvikling som en del af Global Subsidies Initiative. Den blev præsenteret i forbindelse med klimadrøftelserne i Genève den 10 februar.

Download rapporten Fossil-Fuel Subsidies and Climate Change:Options for policy-makers within their Intended Nationally Determined Contributions


Rapporten er blevet finansieret som led i de nordiske statsministres grøn vækst-initiativ. Den første rapport, der blev udfærdiget under dette initiativ, havde titlen Reform of Fossil-fuel Subsidies: Nordic Cooperation on fossil-fuel subsidy reform in developing countries - Assessing Options and Opportunities

Læs mere om grøn vækst-initiativ i webmagasinet Green Growth the Nordic Way, eller følg os på facebook.