Hyvää vuoropuhelua kulttuuri- ja liikuntayhteistyön lisäämisestä

02.11.16 | Uutinen
Ministrar och parlamentariker
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Kun kulttuuri- ja koulutusministerit kokoontuivat Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan kanssa Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa, esillä oli monia eri aiheita, kuten kotouttaminen, liikunta, koulupudokkuus ja kulttuurinen koulureppu.

Suomen kulttuuriministeri, ministerineuvoston kulttuurialan tämänvuotinen puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen totesi, että kulttuurisektori on ratkaisevassa asemassa uudessa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista koskevassa yhteistyöohjelmassa. Panostuksen lähtölaukauksena toimii Helsingissä 7.–8. joulukuuta pidettävä konferenssi kulttuurista ja kansalaisyhteiskunnasta kotoutumisen areenana. Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan poliitikot kannattivat tätä priorisointia ja kulttuurin ratkaisevaa roolia kotoutumisen edistämisessä.

Puheenjohtaja Jorodd Asphjell kertoi valiokuntansa toiveesta laajentaa kulttuuriministerien panostusta pohjoismaiseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen kattamaan kaikki Pohjoismaiden neuvoston palkinnot. Poliitikot toivovat tämän kautta laajentavansa pohjoismaisten elokuvien, musiikin ja kirjallisuuden tuntemusta ja sen myötä myös naapurikielten ymmärtämistä pohjoismaisten lasten ja nuorten keskuudessa.

Tämän toiveen toteuttamiseksi ja lasten ja nuorten naapurikielten ymmärtämisen parantamiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi muita kulttuureja kohtaan ministerit ovat hyväksyneet uuden ohjelman. Islannin kulttuuriministeri Illugi Gunnarsson kertoi poliitikoille ohjelman tavoitteesta. Ohjelman vuosibudjetti on vajaat 270 000 euroa vuosina 2017 ja 2018, ja sitä hallinnoi Pohjoismainen kulttuuripiste.

Poliitikot ja ministerit keskustelivat myös keinoista vahvistaa yhteistyötä lukioiden ja toisen asteen koulutuksen koulupudokkuuden hillitsemiseksi. Asialistalla oli myös dopingin vastainen yhteistyö, ja Norjan kulttuuriministeri Linda Cathrine Hofstad Helleland kertoi, että kulttuuriministerit järjestävät uuden liikunta-aiheisen huippukokouksen Huippuvuorilla pidettävän ministerikokouksensa yhteydessä huhtikuussa 2017.