Keskustelua kliinisen tutkimuksen oikeusperustasta

16.02.15 | Uutinen
Helsingissä pidettiin tammikuun lopussa pohjoismaisen Nordic Trial Alliance -tutkijaverkoston vuosikokous. Tällä kertaa aiheena olivat maiden väliset lainsäädäntöerot sekä kliinisen tutkimuksen yhteispohjoismaiset käytännöt.

Nordic Trial Alliance (NTA) on perustettu osana Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -ohjelman hanketta Kliinisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyö. Hankkeen tavoitteena on helpottaa kliinisten tutkimusten toteuttamista Pohjoismaissa, jotta uusia hoitomenetelmiä saataisiin nykyistä nopeammin potilaskäyttöön.

Kliinisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyö voi siten edistää laatua, potilasturvallisuutta ja terveyttä.

Tutkimusten eettiseen arviointiin liittyvä yhteistyö olisi todennäköisesti merkittävä askel pyrittäessä helpottamaan yhteispohjoismaisten kliinisten tutkimusten toteuttamista. Lisäksi se voisi auttaa kasvattamaan tutkimusten lukumäärää.

Nordic Trial Alliancen seuraava kokous pidetään tammikuussa 2016.

Lisätietoja Helsingin-kokouksesta

Lisätietoja Nordic Trial Alliancesta

Kliinisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyö -hanketta johtaa NordForsk.