Diskusjon om juridisk rammeverk for klinisk forskning

16.02.15 | Nyhet
Det årlige møtet i det nordiske forskernettverket, Nordic Trial Alliance, ble avholdt i Helsinki i slutten av januar. Temaet denne gang var ulikheter i landenes lovverk samt fellesnordiske praksiser ved kliniske studier.

Nordic Trial Alliance (NTA) er etablert som en del av Holdbar nordisk velferds prosjekt om Nordisk samarbeid om kliniske studier. Prosjektets formål er å lette gjennomføringen av kliniske studier i de nordiske landene, slik at det tar kortere for at nye behandlingsformer når pasientene.

Et nordisk samarbeid om kliniske studier kan med dette bidra til å fremme kvaliteten, pasientsikkerheten og helsen i Norden.


Dessuten vil et samarbeid om prosedyrer for etikkontroll trolig være et betydningsfullt skritt i retning av å forenkle prosessene rundt gjennomførelsen av kliniske studier på tvers av de nordiske landene, og kan være en viktig faktor hva gjelder å øke antallet av kliniske studier i regionen.


Neste møte i Nordic Trial Alliance vil finne sted i januar 2016.
 

Les mer om møtet i Helsinki
 

Les mer om Nordic Trial Alliance
 

Prosjektet om et nordisk samarbeid om kliniske studier er under ledelse av NordForsk.