Kovaa kritiikkiä pohjoismaisen liikenneyhteistyön puutteesta

06.05.22 | Uutinen
Kjell-Arne Ottosson og Anders Eriksson
Photographer
norden.org
Pohjoismaiden hallitukset vitkuttelevat liikenneinfrastruktuuriin liittyvän pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisessa. Pohjoismaiden neuvosto on jo vuosien ajan pyytänyt hallituksia vahvistamaan yhteistyötä erillisen liikenneministerineuvoston perustamisella. Toistaiseksi hallitukset eivät ole noudattaneet parlamentaarikkojen toiveita. Eniten haraa vastaan Ruotsi, jonka liikenneministeri on nyt joutunut maansa parlamentaarikkojen hiillostuksen kohteeksi.

Pohjoismaiden visiona on olla maailman integroitunein alue, ja integroitu liikenneinfrastruktuuri on tärkeä osa tätä työtä. Pohjoismaiden neuvosto suositti yksimielisesti jo vuonna 2018, että Pohjoismaiden hallitukset perustaisivat virallisen liikenneministerineuvoston. Toistaiseksi asia ei ole edennyt. Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan jäsen Kjell-Arne Ottosson onkin tehnyt asiasta välikysymyksen Ruotsin infrastruktuuriministerille Tomas Enerothille. 

– Pohjoismailla on vain voitettavaa yhteistyöstä, jossa pyritään luomaan yhtenäinen ja saumaton liikenne- ja digitalisaatioinfrastruktuuri. Sillä on suuri merkitys kansalaisille ja yrityksille koko Pohjolassa. Tekisi mieli sanoa, että Pohjoismaiden hallitukset pitävät kansalaisia ja yrityksiä pilkkanaan, kun ne sanovat haluavansa yhteistyötä mutta eivät ole edelleenkään onnistuneet saamaan pystyyn ministerineuvostoa näin tärkeällä sektorilla. Hallituksilla ei myöskään ole tarjota vastausta siihen, miksi ne eivät halua tehdä liikenneyhteistyötä, Kjell-Arne Ottosson sanoo.

Katso välikysymyskeskustelu täällä

Pohjoismailla on vain voitettavaa yhteistyöstä, jossa pyritään luomaan yhtenäinen ja saumaton liikenne- ja digitalisaatioinfrastruktuuri. Sillä on suuri merkitys kansalaisille ja yrityksille koko Pohjolassa.

Kjell-Arne Ottosson, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta

Pohjoismaiden neuvosto on ajanut liikenne- ja rajaesteasioita määrätietoisesti jo vuosikausia. Noin 40 % neuvoston kasvu- ja kehitysvaliokunnan käsittelemistä asioista liittyy liikenteeseen ja digitalisaatioon. Jan-Erik Enestamin strategiaselvityksessä Pohjoismaiden siviilivalmius ehdotetaan, että digitalisaatioministerineuvosto muutettaisiin pysyvästi infrastruktuuriministerineuvostoksi, johon osallistuisi liikenne- ja digitalisaatioministereitä. Tämä osoittaa sen, että valiokunnan pyrkimykset priorisoida liikennekysymyksiä ja liikenneministerineuvoston perustamista ovat vaikuttaneet vuosien aikana merkittävästi pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen. Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että hallitusten pitää nyt terästäytyä.

– Pohjoismaiden neuvoston mielestä yhteiskunnan kehitys osoittaa, että Pohjoismaiden on parannettava liikenteeseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin liittyvää yhteistyötä ja koordinaatiota. Hallitusten pitää nyt kuunnella ja käydä töihin, Anders Eriksson toteaa.

Hallitusten pitää nyt kuunnella ja käydä töihin.

Anders Eriksson, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

Pohjoismaiden neuvoston kasvu- ja kehitysvaliokunta tekee nyt uudelleen ehdotuksen, jossa se kehottaa painavin sanakääntein Pohjoismaiden ministerineuvostoa perustamaan liikenne- ja digitalisaatioasioihin keskittyvän infrastruktuuriministerineuvoston. Aloite ehdotukseen tuli Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattiselta ryhmältä.

Contact information