Hård kritik af mangelfuldt nordisk transportsamarbejde

06.05.22 | Nyhed
Kjell-Arne Ottosson og Anders Eriksson
Fotograf
norden.org
De nordiske regeringer snegler sig frem, når det gælder spørgsmålet om et styrket samarbejde om transportinfrastruktur. Nordisk Råd har i mange år anmodet regeringerne om at styrke samarbejdet ved at oprette et separat ministerråd for transport. Det ønske har man indtil videre valgt ikke at imødekomme. Sverige har vist sig at være den største modstander. Nu udfordres den svenske transportminister af svenske parlamentarikere.

Den nordiske ambition er, at Norden skal være verdens mest integrerede region. I så fald er det vigtigt at have en integreret transportinfrastruktur. Et enstemmigt Nordisk Råd bad allerede i 2018 de nordiske regeringer om at oprette et formelt ministerråd for transport. Det er stadig ikke sket. Nu har Kjell-Arne Ottosson fra Kristdemokraterna, som er medlem af Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden, taget sagen op i en interpellation til infrastrukturminister Tomas Eneroth i den svenske rigsdag. 

– Norden har alt at vinde på et tættere samarbejde om en sammenhængende og sømløs infrastruktur inden for transport og digitalisering. Det har stor betydning for borgere og virksomheder i hele Norden. Det er fristende at sige, at de nordiske regeringer holder borgere og virksomheder for nar, når de siger, at de vil samarbejde, men stadig ikke har formået at etablere et ministerråd på et så vigtigt område. De har heller ikke noget svar på, hvorfor de ikke vil samarbejde om transportområdet, siger Kjell-Arne Ottosson.

øSe og hør interpellationen her

Norden har alt at vinde på et tættere samarbejde om en sammenhængende og sømløs infrastruktur inden for transport og digitalisering. Det har stor betydning for borgere og virksomheder i hele Norden.

Kjell-Arne Ottosson, Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden

Nordisk Råd har i flere år været stærkt engageret i transport og grænsehindringer. Cirka 40 procent af de sager, som Nordisk Råd behandler i Udvalget for Vækst og Udvikling, er relateret til transport og digitalisering. I Jan-Erik Enestams rapport, Strategisk gennemlysning: Nordisk civilt kriseberedskab, foreslås det, at MR-Digital ændres til et permanent ministerråd for infrastruktur med deltagelse af både transportministrene og digitaliseringsministrene. Dette viser, at udvalgets prioritering af transportanliggender og et transportministerråd vil have stor betydning for udviklingen af det nordiske samarbejde i de kommende år. Udvalget for Vækst og Udviklings ordfører, Anders Eriksson, siger, at regeringerne er nødt til at åbne øjne og ører.

– Nordisk Råd mener, at udviklingen i samfundet viser, hvor nødvendigt det er med bedre samarbejde om og samordning af transport og digital infrastruktur i de nordiske lande. Det er på høje tid, at de nordiske regeringer lytter og agerer, siger Anders Eriksson.

Det er på høje tid, at de nordiske regeringer lytter og agerer

Anders Eriksson, ordfører for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden

Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling i Norden fremlægger nu endnu et forslag, hvori de på det kraftigste anbefaler Nordisk Ministerråd at oprette et ministerråd for infrastruktur med ansvar for transport og digitalisering. Det er Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd, der har taget initiativ til forslaget.