Hård kritik mot otillräckligt nordiskt transportsamarbete

06.05.22 | Nyhet
Kjell-Arne Ottosson og Anders Eriksson
Fotograf
norden.org
De nordiska regeringarna släpar fötterna efter sig i frågan om stärkt samarbete om transportinfrastruktur. Nordiska rådet har under många år bett regeringarna att stärka samarbetet genom att inrätta ett eget ministerråd för transport. Hittills har regeringarna inte följt parlamentarikernas önskemål. Sverige sticker ut som den största motståndaren. Nu utmanas den svenska transportministern av landets riksdagsledamöter.

De nordiska ambitionen är att göra Norden till världens mest integrerade region. Då är det viktigt med en integrerad transportinfrastruktur. Redan 2018 bad Nordiska rådet enhälligt de nordiska regeringarna att inrätta ett formellt ministerråd för transport. Men än i dag har ingenting hänt. Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson har nu lyft frågan i riksdagen i en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

– Norden har allt att vinna på att samarbeta närmare om en sammanhållen och sömlös infrastruktur inom transport och digitalisering. Det har stor betydelse för invånare och företag i hela Norden. Det är frestande att säga att de nordiska regeringarna driver med invånare och företag när de säger att de vill samarbeta, men fortfarande inte har fått till stånd ett ministerråd på ett så viktigt område. De har heller inget svar på varför de inte vill samarbeta på transportområdet, säger Kjell-Arne Ottosson.

Se och lyssna på interpellationen

Norden har allt att vinna på att samarbeta närmare om en sammanhållen och sömlös infrastruktur inom transport och digitalisering. Det har stor betydelse för invånare och företag i hela Norden.

Kjell Arne Ottosson, utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Nordiska rådet har under många år engagerat sig starkt i transporter och gränshinder. Cirka 40 procent av de ärenden som behandlas i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling har en koppling till transporter och digitalisering. I Jan-Erik Enestams rapport Strategisk genomlysning: Nordisk civil krisberedskap föreslås att MR-Digital ändras till ett permanent ministerråd för infrastruktur där både transport- och digitaliseringsministrarna deltar. Detta visar att utskottets prioritering av transportfrågor och ett transportministerråd genom åren har stor betydelse för utvecklingen av det nordiska samarbetet. Anders Eriksson, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling, säger att regeringen måste få upp ögonen och öronen.

– Nordiska rådet menar att samhällsutvecklingen visar på behovet av bättre samarbete om och samordning av transporter och digital infrastruktur i de nordiska länderna. Nu är det hög tid för de nordiska regeringarna att lyssna och agera, säger Anders Eriksson.

Nu är det hög tid för de nordiska regeringarna att lyssna och agera.

Anders Eriksson, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling återlanserar nu ett förslag där Nordiska ministerrådet starkt uppmanas att inrätta ett ministerråd för infrastruktur med ansvar för transport och digitalisering. Det är den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet som har tagit initiativet till förslaget.