Kraftig kritikk av mangelfullt nordisk transportsamarbeid

06.05.22 | Nyhet
Kjell-Arne Ottosson og Anders Eriksson
Photographer
norden.org
De nordiske regjeringer sleper bena etter seg i spørsmålet om styrket samarbeid om transportinfrastruktur. I mange år har Nordisk råd bedt regjeringen om å styrke samarbeidet ved å opprette et eget ministerråd for transport. Så langt har regjeringen ikke fulgt parlamentarikernes ønsker. Sverige står frem som den største motstanderen. Nå utfordres den svenske transportministeren av svenske parlamentarikere.

Den nordiske ambisjonen er at Norden skal bli verdens mest integrerte region. Da er en integrert transportinfrastruktur viktig. Et enstemmig Nordisk råd ba allerede i 2018 de nordiske regjeringer opprette et formelt ministerråd for transport. Fortsatt har ingenting hendt. Nå har medlem av utvalg for vekst og utvikling Kjell-Arne Ottosson fra Kristdemokraterna tatt saken opp i en interpellasjon til infrastrukturminister Tomas Eneroth i den svenske riksdagen. 

- Norden har alt å vinne på å samarbeide tettere om sammenhengende og sømløs infrastruktur innen transport og digitalisering. Det har stor betydning for borgere og virksomheter i hele Norden. Det er fristende å si at de nordiske regjeringene holder borgerne og virksomhetene for narr når sier de vil samarbeide, men de har fortsatt ikke klart å stable på bena et ministerråd på et så viktig område. De har heller ikke noe svar på hvorfor de ikke vil samarbeide om transportområdet, sier Kjell-Arne Ottosson.

Se og hør interpellasjonen her

Norden har alt å vinne på å samarbeide tettere om sammenhengende og sømløs infrastruktur innen transport og digitalisering. Det har stor betydning for borgere og virksomheter i hele Norden.

Kjell-Arne Ottosson, utvalg for vekst og utvikling i Norden

Nordisk råd har engasjert seg sterkt i transport og grensehinder i en årrekke. Om lag 40 prosent av sakene som behandles i utvalget for vekst og utvikling i Nordisk råd har en tilknytning til transport og digitalisering. I Jan-Erik Enestams rapport, Strategisk genomlysning: Nordisk civil krisberedskap, foreslås det at MR-Digital endres til et permanent ministerråd for infrastruktur med deltagelse av både transportministrene og digitalseringsministrene. Dette viser at utvalgets prioritering av transportspørsmål og et transportministerråd gjennom årene er av stor betydning fer utvikling av nordisk samarbeid. Leder av utvalg for vekst og utvikling Anders Eriksson sier regjeringen må få øyne og ører opp.

- Nordisk råd mener utviklingen i samfunnet viser nødvendigheten av bedre samarbeid og samordning av transport og digital infrastruktur i de nordiske landene. Nå er det på tide at de nordiske regjeringene lytter og handler, sier Anders Eriksson.

Nå er det på tide at de nordiske regjeringene lytter og handler

Anders Eriksson, leder av utvalget for vekst og utvikling i Norden

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling lanserer nå på nytt et forslag hvor Nordisk ministerråd kraftig oppfordres til å opprette et ministerråd for infrastruktur med ansvar og transport og digitalisering. Det er den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd som har tatt initiativ til forslaget.

Contact information