Kunnianhimoinen tiimi lähtee viemään Pohjolaa maailmankartalle

05.12.16 | Uutinen
Mensch, BIG Architects, Area9 og Ole Lund Creative
Valokuvaaja
Susanne Bendsen/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto on valinnut luovan tiimin, jonka on määrä auttaa Pohjoismaiden kansainvälisessä profiloinnissa. Mensch-, BIG – Bjarke Ingels Group-, Area9- ja Ole Lund Creative -yrityksistä koostuva yhteenliittymä on valittu voittajaksi ministerineuvoston EU-kilpailutuksessa ”Branding of The Nordics”. Valinnan ratkaisi edistyksellinen idea, joka pyrkii uudistamaan Pohjoismaiden profilointia.

Pitkä karsinta on ohi, ja Pohjoismaiden ministerineuvosto on valinnut Mensch-, BIG – Bjarke Ingels Group-, Area9- ja Ole Lund Creative -yrityksistä koostuvan yhteenliittymän voittajaksi EU-kilpailutuksessa ”Branding of The Nordics”. Hanketta varten perustetussa konsortiossa yhdistyy monipuolinen luova ja tekninen osaaminen.

Paikkabrändäys uudelle tasolle

Saatujen tarjousten arvioinnista vastasi pohjoismainen asiantuntijaryhmä, jossa oli ulkoministeriöiden ja Visit-organisaatioiden edustajia. Jury arvioi, että voittajahanke voi nostaa paikkabrändäyksen uudelle tasolle sekä inspiroida ja sitouttaa monentyyppisiä toimijoita Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella.

Pohjoismaista ollaan maailmalla hyvin kiinnostuneita. Profilointihankkeella ja pääministerien uudella aloitteella ”Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin” halutaan tuoda pohjoismaisia ideoita ja ratkaisuja globaaliin viitekehykseen.

 

 

 

 

Pohjoismaisia ideoita globaalissa viitekehyksessä

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten kommentoi voittajaehdotusta näin:

– Esikarsinnan läpäisi todella kiinnostava joukko toimistoja, jotka esittelivät hyvin laadukkaita ehdotuksia. Olemme painottaneet ennen kaikkea sitä, että voittajahankkeen idea tuntuu kunnianhimoiselta ja uraauurtavalta. Valintamme on linjassa pohjoismaisten arvojen ja innovatiivisuuteen liittyvien toiveiden kanssa. Valitussa tiimissä on myös luovaa ja moniammatillista osaamista, jota tarvitaan kansainvälisen tason muotoiluprosesseissa ja vaikuttamistyössä.

– Pohjoismaista ollaan maailmalla hyvin kiinnostuneita. Profilointihankkeella ja pääministerien uudella aloitteella ”Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin” halutaan tuoda pohjoismaisia ideoita ja ratkaisuja globaaliin viitekehykseen.

Pohjoismaiden tarinalla on nostetta

Voittajahankkeen konsepti ”Traces of North” perustuu pohjoismaisten ”tarinoiden” kansainväliseen kuratointiin. Hankkeessa hyödynnetään teknisesti edistyksellistä julkaisutyökalua, jolla voidaan jakaa ja levittää nykyisiä ja tulevia pohjoismaisia ”jälkiä”, kuten tapahtumia, hankkeita ja paikkoja.

Tämä yhteispohjoismainen ajatteluprosessi on ollut tosi mielenkiintoinen. Tarina demokraattisesta Pohjolasta on nosteessa, mutta myös uudenlaiselle asemoitumiselle on tarvetta. Tavoitteenamme on saada Pohjoismaihin liittyviin mielikuviin lisää sävyjä. Haluamme ilmentää elävästi Pohjoismaiden brändiä, pohjoismaista ajattelutapaa ja Pohjoismaiden jättämiä ”jälkiä”.

 

Voittajakonsortion Christina Tønnesen toteaa:

– Tämä yhteispohjoismainen ajatteluprosessi on ollut tosi mielenkiintoinen. Tarina demokraattisesta Pohjolasta on nosteessa, mutta myös uudenlaiselle asemoitumiselle on tarvetta. Tavoitteenamme on saada Pohjoismaihin liittyviin mielikuviin lisää sävyjä. Haluamme ilmentää elävästi Pohjoismaiden brändiä, pohjoismaista ajattelutapaa ja Pohjoismaiden jättämiä ”jälkiä”.

 

Tietoa profilointihankkeesta:

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö on laatinut pohjoismaisten yhteistyöministerien toimeksiannosta Pohjoismaiden kansainvälisen profilointi- ja asemointistrategian. Työ on kytketty laajalti ympäröivään maailmaan, Pohjoismaiden julkisiin ja yksityisiin sektoreihin sekä pohjoismaisen yhteistyön sisäisiin verkostoihin. Jatkossa sihteeristö hallinnoi ja koordinoi strategiaan liittyvää työtä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa maiden kanssa.

Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi- ja asemointistrategia 

Pohjoismaiden brändääminen kiinnosti monia – tässä esikarsinnasta selvinneet hakijat

Tietoa ”Branding of The Nordics” -kilpailutuksesta

Asiantuntijaryhmän (juryn) jäsenet – ”Pohjoismaiden profilointi ja asemointi” -hanke