Ambisiøst team skal sette Norden på verdenskartet

05.12.16 | Nyhet
Mensch, BIG Architects, Area9 og Ole Lund Creative
Fotograf
Susanne Bendsen/norden.org
Nordisk ministerråd har utpekt det kreative teamet som skal bidra til å synliggjøre Norden internasjonalt. Konsortiet Mensch, BIG - Bjarke Ingels Group, Area9 og Ole Lund Creative er valgt som vinner av ministerrådets EU-konkurranse, ”Branding of The Nordics”, for en progressiv idé som søker nye veier i profileringen av Norden.

Etter en lengre kvalifiseringsrunde presenterer Nordisk ministerråd nå Mensch / BIG Architects / Area9 / Ole Lund Creative som vinner av EU-konkurransen ”Branding of The Nordics”. Konsortiet er sammensatt spesielt til oppgaven og kombinerer en lang rekke designmessige, kreative og tekniske felter.

Ny standard for stedsbranding

En nordisk referansegruppe bestående av eksperter fra de nordiske utenriksdepartementene og Visit-organisasjonene har vurdert de innkomne bidragene. Juryen venter at vinnerprosjektet kan sette en ny standard for stedsbranding og inspirere og engasjere mange typer aktører, både i og utenfor Norden.

Det er stor interesse for Norden i hele verden. Med profileringsprosjektet og det nye statsministerinitiativet ”Nordiske løsninger på globale samfunnsutfordringer” ønsker vi å sette nordiske ideer og løsninger ut i livet i en global kontekst.

 

 

 

 

Nordiske ideer i en global kontekst

Generalsekretær Dagfinn Høybråten fra Nordisk ministerråd sier om vinnerløsningen:

– Vi har hatt et veldig interessant felt av prekvalifiserte byråer som har lagt fram forslag av svært høy kvalitet. Vi har ikke minst lagt vekt på at vinnerprosjektets idé framstår som ambisiøs og dagsordensettende. Vårt valg av vinner harmonerer med de nordiske verdiene og ønskene om innovasjon og nytenkning. Laget har dessuten det kreative og tverrfaglige talentet som skal til for å sette designprosesser og aktivering ut i livet internasjonalt.

– Det er stor interesse for Norden i hele verden. Med profileringsprosjektet og det nye statsministerinitiativet ”Nordiske løsninger på globale samfunnsutfordringer” ønsker vi å sette nordiske ideer og løsninger ut i livet i en global kontekst.

Fortellingen om Norden har momentum

Vinnerprosjektets konsept, ”Traces of North”, bygger på en idé om å kuratere nordiske "fortellinger" verden over, godt hjulpet av en ny, sofistikert teknologi – et publiseringsverktøy som kan sikre deling og spredning av nordiske "spor", som eventer, prosjekter, steder m.m., rundt omkring i verden – eksisterende så vel som framtidige.

Det har vært en virkelig interessant prosess å tenke i nordisk fellesskap. Fortellingen om et demokratisk Norden har momentum, men det er også behov for ny posisjonering. Vår ambisjon er å nyansere bildet av Norden. Vi vil skape en levende manifestasjon av den nordiske merkevaren, den nordiske tenkemåten og de nordiske "sporene" i verden.

 

Christina Tønnesen fra vinnerkonsortiet sier:

– Det har vært en virkelig interessant prosess å tenke i nordisk fellesskap. Fortellingen om et demokratisk Norden har momentum, men det er også behov for ny posisjonering. Vår ambisjon er å nyansere bildet av Norden. Vi vil skape en levende manifestasjon av den nordiske merkevaren, den nordiske tenkemåten og de nordiske "sporene" i verden.

 

Om profileringsprojektet:

Nordisk ministerråds sekretariat har, på oppdrag fra de nordiske samarbeidsministrene, utarbeidet en strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden. Strategien er bredt forankret i omverdenen, i offentlig og privat sektor i de nordiske landene og internt i nettverket til det nordiske samarbeidet. Nordisk ministerråds sekretariat er ansvarlig for å administrere og koordinere arbeidet med strategien i dialog og samarbeid med landene.

Strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden 

Stor interesse for å brande Norden – her er de prekvalifiserte

Om konkurransen ”Branding of The Nordics”

Medlemmer av referansegruppen (jury) – Prosjektet "Profilering og posisjonering av Norden”