Ambitiöst team ska sätta Norden på världskartan

05.12.16 | Nyhet
Mensch, BIG Architects, Area9 og Ole Lund Creative
Photographer
Susanne Bendsen/norden.org
Nordiska ministerrådet har utsett det kreativa team som ska bidra till att synliggöra Norden internationellt. Konsortiet Mensch, BIG – Bjarke Ingels Group, Area9 och Ole Lund Creative valdes som vinnare av ministerrådets EU-anbudsförfarande ”Branding of the Nordics” för sin progressiva idé som söker nya vägar i profileringen av Norden.

Efter en längre kvalificeringsrunda presenterar Nordiska ministerrådet nu sammanslutningen som består av Mensch, BIG Architects, Area9 och Ole Lund Creative som vinnare av EU-anbudsförfarandet ”Branding of the Nordics”. Konsortiet är sammansatt specifikt för uppgiften och kombinerar ett flertal designmässiga, kreativa och tekniska färdigheter.

Ny standard för platsmarknadsföring

En nordisk referensgrupp med experter från de nordiska utrikesministerierna och Visit-organisationerna har bedömt de inkomna anbuden. Juryn bedömer att vinnarprojektet kan sätta en ny standard för platsmarknadsföring samt inspirera och engagera många typer av aktörer, både i och utanför Norden.

Det finns ett stort intresse för Norden i hela världen. Med profileringsprojektet och det nya statsministerinitiativet ”Nordiska lösningar på globala samhällsutmaningar” vill vi föra fram nordiska idéer och lösningar i ett globalt sammanhang.

 

 

 

 

Nordiska idéer i ett globalt sammanhang

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, kommenterar det vinnande förslaget:

– Vi har haft många intressanta byråer som lämnat förslag av mycket hög kvalitet. Vi har framför allt betonat att vinnarprojektets idé ska vara ambitiös och banbrytande. Vårt val av vinnare är i överensstämmelse med de nordiska värderingarna och önskemålen om innovation och nytänkande. Teamet har också den kreativa och tvärvetenskapliga talang som krävs för designprocesser och aktivering internationellt.

– Det finns ett stort intresse för Norden i hela världen. Med profileringsprojektet och det nya statsministerinitiativet ”Nordiska lösningar på globala samhällsutmaningar” vill vi föra fram nordiska idéer och lösningar i ett globalt sammanhang.

Berättelsen om Norden har momentum

Vinnarprojektets koncept ”Traces of North” bygger på en idé om att kuratera nordiska ”berättelser” över hela världen. Med hjälp av ett sofistikerat publiceringsverktyg ska man dela och sprida nordiska ”spår”, såsom evenemang, projekt och platser, såväl befintliga som framtida.

Det har varit en riktigt intressant process att tänka i termer av nordisk gemenskap. Berättelsen om ett demokratiskt Norden har momentum, men det finns också ett behov för ny positionering. Vår ambition är att nyansera bilden av Norden. Vi vill skapa ett levande uttryck för det nordiska varumärket, det nordiska tänkesättet och de nordiska ”spåren” i världen.

 

Christina Tønnesen från det vinnande konsortiet säger:

– Det har varit en riktigt intressant process att tänka i termer av nordisk gemenskap. Berättelsen om ett demokratiskt Norden har momentum, men det finns också ett behov för ny positionering. Vår ambition är att nyansera bilden av Norden. Vi vill skapa ett levande uttryck för det nordiska varumärket, det nordiska tänkesättet och de nordiska ”spåren” i världen.

 

Om profileringsprojektet:

På uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna har Nordiska ministerrådets sekretariat utarbetat en strategi för internationell profilering och positionering av Norden. Strategin har en bred förankring i omvärlden, i de nordiska ländernas offentliga och privata sektorer samt internt i det nordiska samarbetets nätverk. Nordiska ministerrådets sekretariat ansvarar för att administrera och samordna strategiarbetet i dialog och samarbete med de enskilda länderna.

Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 

Stort intresse för profilering av Norden – dessa fem får lämna anbud

Om anbudsförfarandet ”Branding of the Nordics”

Medlemmar i referensgruppen (juryn) – projektet ”Profilering och positionering av Norden”