Lapsi- ja nuorisoasioista vastaavat ministerit pohtivat nuorten pahoinvointia

15.11.23 | Uutinen
Unge
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Islanti on järjestänyt kautta aikojen ensimmäisen pohjoismaisen ministerikokouksen lapsi- ja nuorisoalalla. Epävirallinen kokous keskittyi hyvinvointiin, oikeuksiin ja digitalisaatioon. Ministerit sopivat myös jatkavansa haasteisiin ja ratkaisuihin liittyvää kokemustenvaihtoa Pohjolan lasten ja nuorten hyväksi.

Islannin koulutus- ja lapsiasiaministeri Ásmundur Einar Daðason teki aloitteen siitä, että Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoasioista vastaavat ministerit kokoontuisivat pohtimaan Pohjolan lasten ja nuorten nykyhaasteita. Kokouksen asialistalla olivat hyvinvointi, oikeus tulla kuulluksi ja se, miten digimaailmasta saadaan myönteinen ja turvallinen osa arkea.  

– Meidän on varmistettava, että Pohjola on maailman paras paikka lapsille ja nuorille. Se onnistuu parhaiten rajat ylittävällä yhteistyöllä ja oppimalla toistemme onnistumisista, Ásmundur Einar Daðason toteaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja mielenterveys

Ministerit totesivat kokouksessa, että nuorten mielenterveys ja hyvinvointi ovat kehittymässä Pohjoismaissa kielteiseen suuntaan. Islanti korosti, että kehityksen torjumiseksi on tärkeää kehittää monialaisia ratkaisuja. Maan viranomaiset ovat panemassa täytäntöön hyvinvointilakia, joka kattaa monia sektoreita ja velvoittaa kaikki viranomaiset tekemään yhteistyötä keskenään ja ulkopuolisten osapuolten kanssa. Tanskassa hallitus on asettanut hyvinvointitoimikunnan, jossa asiantuntijat, tutkijat ja yhdistykset etsivät keinoja ehkäistä lasten ja nuorten pahoinvointia ja haavoittuvuutta.

 

Haasteita fyysisessä ja digimaailmassa

Nuorten haavoittuvuus näkyy sekä fyysisessä että digimaailmassa. Ruotsissa keskitytään ehkäisemään nuorten joutumista järjestäytyneen rikollisuuden ja jengiriitojen uhreiksi tai osapuoliksi. Sielläkin haasteeseen on tartuttu sektorienvälisesti poliisin, sosiaaliviranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen voimin. Nuoret kohtaavat haasteita myös digimaailmassa, joten kokouksessa keskusteltiin nuorten digihyvinvoinnista ja -turvallisuudesta. Norja jakoi tässä yhteydessä tietoa siitä, miten viranomaiset keskittyvät kehittämään kokonaisvaltaista politiikkaa, jolla pyritään mahdollistamaan lapsille ja nuorille turvallisempi digitaalinen arki. 

Ministerit sopivat jatkavansa vuoropuhelua yhteisistä haasteista ja ratkaisuista, jotka hyödyttävät Pohjolan lapsia ja nuoria.