Børne- og ungeministre drøfter unges mistrivsel

15.11.23 | Nyhed
Unge
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Islands formandskab i Nordisk Ministerråd har afholdt det første uformelle nordiske ministermøde inden for børn- og ungeområdet nogensinde. Fokus var på trivsel, rettigheder og digitalisering. Og der var blandt ministrene enighed om at fortætte med at dele udfordringer og løsninger til gavn for Nordens børn og unge.

Den islandske undervisnings- og børneminister Ásmundur Einar Daðason har taget initiativ til at samle de nordiske ministre på børne- og ungeområdet for at drøfte udfordringer, nordens børn og unge står overfor i dag.  Emner, der fyldte under mødet, var trivsel, ret til at blive involveret, samt hvordan det digitale liv bliver en positiv og tryg del af hverdagen.   

- Vi skal sikre, at Norden er det bedste sted i verden for børn og unge. Det gør vi bedst ved at samarbejde over grænserne og lære af hinandens succeser, lyder det fra den islandske undervisnings- og børneminister Ásmundur Einar Daðason.

Børn og unges trivsel og psykiske helbred 

På mødet kunne ministrene konstatere, at unges psykiske helbred og mistrivsel er på vej i en negativ retning generelt i Norden. For at imødegå dette er det vigtigt at tænke i tværsektorielle løsninger, blev det pointeret fra Islands side. Her er myndighederne i færd med at implementere en trivselslov, der dækker flere fagområder, og som forpligter alle myndigheder til at samarbejde indbyrdes og med eksterne parter. I Danmark har regeringen nedsat en trivselskommission bestående af eksperter, forskere og foreninger, som skal se på, hvad der kan gøres for at forebygge mistrivsel og sårbarhed blandt børn og unge. 

 

Udfordringer i både den fysiske og digitale verden

Unge kan være sårbare både i den fysiske og digitale verden. Fra svensk side er der meget fokus på at forbygge, at unge mennesker bliver ramt af eller involveret i den organiserede kriminalitet og de bandekonflikter, der er i Sverige. Også her er der en tværsektoriel tilgang til udfordringen, hvor både politi, sociale myndigheder og frivillige kræfter samarbejder. Det er ikke kun i den fysiske verden, unge møder udfordringer. Derfor blev unges digitale trivsel og tryghed også debatteret på mødet. Her kunne man fra norsk side dele viden om myndighedernes arbejde med at udvikle en samlet politik for en tryggere digital hverdag for børn og unge.  

Der var blandt ministrene enighed om at fortsætte dialogen om fælles udfordringer og løsninger til gavn for nordens børn og unge.