Turvallisempi, vihreämpi ja vapaampi Pohjola teemana Ruotsin puheenjohtajakaudella

08.01.24 | Uutinen
Sverige ordförandeskap Nordiska ministerrådet 2024
Photographer
Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
Ruotsi aloitti vuodenvaihteessa puheenjohtajakautensa Pohjoismaiden ministerineuvostossa, joka on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Puheenjohtajakauden ohjelman lähtökohtana on turvallisempi, vihreämpi ja vapaampi Pohjola, ja erityistä huomiota kiinnitetään liikkuvuuden ja integraation lisäämiseen.

Epävakaan geopoliittisen tilanteen vuoksi Ruotsi lähtee puheenjohtajakauteen vakuuttuneena siitä, että Pohjoismaiden tiivis yhteistyö on välttämätöntä alueen yhteisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

– Tunnuslauseenamme on turvallisempi, vihreämpi ja vapaampi Pohjola. Turvallisempi siten, että vahvistamme yhteistä kykyämme ehkäistä, sietää ja hallita erilaisia moderneja kriisejä. Vihreämpi siten, että olemme kilpailukykyisen ja innovaatiovetoisen ilmastosiirtymän edelläkävijä kotikentällä ja esikuva muulle maailmalle edistämällä puhtaiden pohjoismaisten ratkaisujen käyttöä. Vapaampi siten, että teemme politiikkaa, joka tukee kasvua, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tiiviimpää pohjoismaista integraatiota ihmisten ja yritysten elämän helpottamiseksi, toteaa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.

Pohjolasta vihreän siirtymän kärkialue

Puheenjohtajuusohjelman lähtökohtana on Pohjoismaiden pääministerien visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Ruotsi jatkaa vuoden aikana työtä, jonka tavoitteena on tehdä Pohjolasta vihreän siirtymän edelläkävijä sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue.

 – Yhteistyötä viitoittaa edelleenkin visio Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena. Mutta jos rehellisiä ollaan, meillä on vielä paljon tekemistä. Nyt on aika kiihdyttää tätä työtä, pääministeri Ulf Kristersson sanoi esitellessään puheenjohtajuusohjelman Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa 31. lokakuuta viime vuonna.

Pohjolassa asumisen, työskentelyn ja opiskelun oltava helppoa

Puheenjohtajamaa Ruotsi keskittyy erityisesti integroituneeseen Pohjolaan ja rajat ylittävän liikkuvuuden parantamiseen.

– Asumisen, opiskelun, työskentelyn ja yrittämisen on oltava helppoa koko Pohjolassa yli maarajojen. Nyt pitää ryhtyä sanoista tekoihin ja vauhdittaa työtä siten, että poistamme rajaesteitä ja edistämme liikkuvuutta sekä integraatiota. Se on yksi puheenjohtajakautemme painopistealueista, sanoo Ruotsin EU-ministeri ja pohjoismainen yhteistyöministeri Jessika Roswall.

Neljä painopistealuetta

Ruotsi toteuttaa puheenjohtajakaudella laajan ohjelman, johon kuuluu fyysisiä ja etänä järjestettäviä ministerikokouksia, korkean tason konferensseja ja muita tapahtumia. Ohjelmaa linjaavat seuraavat painopistealueet:

  • integroitunut Pohjola ilman rajaesteitä
  • vihreä Pohjola
  • kilpailukykyinen Pohjola
  • sosiaalisesti kestävä Pohjola.
     

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakausi kiertää viiden Pohjoismaan välillä. 

Lisätietoja