Näistä asioista päätettiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa 2023

16.11.23 | Uutinen
Plenum i Stortingssalen i Oslo, Sessionen 2023
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi 23 uutta suositusta istunnossaan, joka pidettiin Oslossa 30.10.–2.11.2023.

Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Oslon-istunnossaan 23 uutta suositusta Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Pohjoismaiden hallituksille. Tässä on poimintoja päätöksistä, joita neuvoston 87 parlamentaarikkoa tekivät täysistunnossa.

Luonnonsurmaa koskeva lainsäädäntö

Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi suosituksen, jonka mukaan Pohjoismaiden hallitusten tulisi osallistua keskeisiin kansainvälisiin keskusteluihin edistääkseen luonnonsurman – eli vakavien luonnonympäristöön kohdistuvien rikosten – kriminalisoimista sekä sodan että rauhan aikana.

Vahvoja toimia lähisuhdeväkivaltaa vastaan

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden hallitusten tulee pyrkiä varmistamaan, että parisuhdetappoja ja lähisuhdeväkivaltaa koskevat tilastot ovat vertailukelpoisia. Näin toteaa Pohjoismaiden neuvosto hyväksymässään suosituksessa. Suosituksessa viitataan norjalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan suurin osa uhreista oli ollut ennen parisuhdetappoa yhteydessä viranomaisiin. Tapauksia olisi siten mahdollista ehkäistä. Pohjoismaiden neuvosto kaipaa myös lisää pohjoismaista yhteistyötä, joka liittyy lähisuhdeväkivaltaan keskittyvään tutkimukseen.

Ydinvoima-alan tutkimusta

Pohjoismaiden neuvosto haluaa Pohjoismaiden ministerineuvoston selvittävän, miten Pohjoismaat voisivat parantaa ydinvoimaosaamiseen liittyvää yhteistyötään. Päähuomio on siinä, että Pohjola tarvitsee tätä osaamista nykyisen ydinvoiman käytöstäpoistoa varten. Pohjola voisi olla alan edelläkävijä, ja työssä kertyvää uutta osaamista voitaisiin hyödyntää myös kansainvälisesti. YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) mukaan maailman noin 420 ydinreaktorista yhteensä 200 on suljettava vuoteen 2050 mennessä.